all…makt?

Religion

Allmektig. Allmektighet. Smak på ordene.. Det er vanskelig å tro de betyr noe mindre enn at noen har all makt. Idag skal jeg prøve å argumentere imot det.

I Bibelen nevnes det flere steder at Gud er allmektig. At Gud har makt til å gjøre hva han vil, når han vil. Og jeg er jo ikke i noen posisjon til å si at Bibelen tar feil, som vanlig. Hva om jeg påstår at Bibelen har rett, men at det er en sannhet med modifikasjoner? Blir det like galt?

For jeg tror virkelig på alle måter at Gud hadde all makt i starten. Han var den eneste, den allmektige, og kunne gjøre og skape hva han ønsket. Noe han gjorde. Han skapte jorden, planetene, stjernene, dyrene, plantene og oss. Mennesket skapte han i sitt bilde. Gud den allmektige skapte et vesen likt seg selv. Her kommer sakens kjerne.

Han gav oss fri vilje!
Når Gud skapte menneskeheten, gav han oss fri vilje. Vi fikk selv bestemme om vi ville “spise eplet”. Det betyr at vi nå hadde makt til å bestemme over oss selv. Det betyr også at Gud ikke lengre kan gjøre helt som han vil. For Gud kan ikke gå tilbake på et løfte. Det er en begrensning som ligger i hans natur. Så idet Gud har gitt en gave, kan han ikke ta den tilbake. Så den frie viljen er en helt utrolig sterk gave. Tenk litt over hvor stor pris du satte på å få bestemme selv når du ville legge deg. Et lite og flåsete eksempel, men allikevel illustrerende :)

Jeg vet jeg har nevnt den frie viljen i en annen diskusjon, men jeg tror det beviser hvor stor den gaven nettopp var. Se hvor stort offer Gud gav bare i form av skapelsesverket. Han gav fra seg muligheten til å kjenne både all fremtid og å gjøre som han vil. Det er utrolig stort offer, som jeg tror mange ikke tenker over. Og sikkert enda færre som bryr seg om ;)

Men stemmer dette med Bibelen?
Jeg mener det. Jeg mener at Gud, selv om han har fordelt litt av sin makt til oss mennesker, så er han fremdeles allmektig, fordi det er han selv som har valgt å gi oss denne makten. Dermed er det å se på som en delegering*. Han har delegert ansvaret nedover i “the chain of command” til oss. Det var noe han gjorde frivillig, ergo innenfor rammene for sin egen allmakt.

I praksis er jo dermed ikke Gud allmektig, da vi selv har mulighet til å velge annerledes enn hva Gud ønsker – men her ligger jo også betingelsen for kjærlighet; fri vilje. Og derfor måtte Gud gi oss fri vilje.

Han var allmektig, og skulle menneskerasen plutselig forsvinne så ville han igjen være allmektig i ordets rette forstand.

Hvorfor måtte Gud gi oss fri vilje?
I følge Bibelen skapte Gud mennesket for å ha samvær med menneskerasen. For å dele sin skapelsesmulighet, sin glede, sin humor og sin eksistens med levende frie vesener som selv kunne forstå omfanget av hans skaperverk. Først og fremst for å dele sin kjærlighet. Og ønsket om at den kjærligheten skulle være ekte og gjensidig, gjorde at Gud ikke kunne skape roboter som ikke tenker selv, men derimot måtte han skape frie og tenkende mennesker. Og heri ligger den frie viljen; den gir oss mulighet til å gjøre hva vi vil, vi kan tro eller ikke tro. Elske eller hate.

Gud måtte gi oss fri vilje for at vi skulle kunne elske. Ham. Hverandre. Skaperverket. Det var forutsetningen for at Gud ønsket å skape oss. Å dele alt med noen som forstod omfanget og ønsket å sette pris på det.

Kan han ta det tilbake?
Har Gud makt til å ta det tilbake? Såklart han har. Han kan gjøre som han vil, i teorien, så ja – han har makten. Men å ha makten er ikke nødvendigvis det samme som å ha muligheten. Som sagt mener jeg at Guds løfter er ugjenkallelige. Han KAN ikke trekke tilbake et løfte. I praksis betyr dette at Gud ikke kan ta tilbake den frie viljen.

Hva er konsekvensen av den frie viljen i praksis?
Hitler
Ghandi
Stalin
Mor Theresa

Konsekvensene er enorme, på begge sider av skalaen. Ved å ha fri vilje til å elske, har vi også fri vilje til å hate. Gud kan ikke begrense dette uten å gjøre oss til roboter. Det er en risiko HAN tok da han skapte mennesket. Og det er en risiko han selv lider på grunn av idag.

Poenget er; den frie vilje innebærer i tillegg til store muligheter en stor risiko. Slik er det jo alltid. Stor risiko i de invisteringene som kan gi stor avkastning. Det samme gjelder for Gud.

Oppsummering :)
Guds allmakt er begrenset av hans eget ønske om at vi skulle ha fri vilje. Det betyr ikke at Gud ikke er allmektig, men igjen at jeg tror vi har tolket ordet allmektig feil. At ordet allmektig, på samme måte som allvitende, betyr at han har all makt i forhold til hva som går an å ha. Og det er Gud selv som har satt den begrensningen.

Uansett er det fremdeles Gud som har mest makt, ingenting kan rokke ved det, så lenge vi forutsetter at Gud finnes :) Det gjør jeg :)

10 Comments

10 kommentarer

 1. Line  •  Sep 11, 2008 @08:14

  Jeg er helt enig, Samuel ;)

 2. Spire  •  Sep 11, 2008 @09:35

  Men mennesket har jo ikke noe fri vilje lenger, vi blir jo styrt av samfunnet.
  Samfunnet bestemmer når vi skal stå opp og legge oss, når vi kan handle mat og å gå på do.

  Har Gud feilet da?:p

 3. Anonymous  •  Sep 11, 2008 @09:52

  Spire: Neida….du bor bare i feil land ;) Og kanskje feil yrke…? Jo rikere land jo strengere er det tror jeg…

 4. Samuro  •  Sep 11, 2008 @10:14

  @ Spire:
  Vel, mennesket som rase har fremdeles fri vilje, selv om individer og grupper inad i menneskeheten setter regler og lover som skal være til alles beste.

 5. Irene, hun pene Ü  •  Sep 11, 2008 @10:31

  Jeg tror at allmaktsbegrepet er større enn vi kan forklare. Vi skjønner ikke hva det vil si at Gud har all makt, vi har ikke mulighet til å gripe over hva det betyr. Derfor tror jeg heller ikke at vi kan snakke om begrensninger av Guds makt, for også dette blir i forhold til VÅR målestokk – som er ALTFOR liten.

 6. Samuro  •  Sep 11, 2008 @10:44

  @ Irene:
  Større enn våre begreper tror jeg også på alle måter det er. Jeg tror allikevel det er greit å forsøke å danne seg en mening ut fra vår fornuft, heller enn å avskrive en forklaring :)

  For uansett så tror jeg faktisk at Guds makt begrenses av sine egne løfter; at han ikke kan gå utenom dem.

  Disagree?

 7. Irene, hun pene Ü  •  Sep 11, 2008 @10:56

  Klart vi forsøker å danne en mening ut fra vår fornuft – men det er greit å være klar over at vår fornuft er for liten til å fullt og helt fatte slike store ting – DERFOR kan vi ikke klare å få et riktig bilde/en rett forklaring.

  Gud kan ikke gå utenom sine løfter. Der er jeg enig. Men jeg tror allikevel ikke at hans makt begrenses av dem, selv om jeg ikke kan klare hvorfor. Jeg bare tror ikke hans allmakt kan begrensens, hva enn allmakt VIRKELIG er. :)

 8. Samuro  •  Sep 11, 2008 @11:12

  @ Irene:
  Jeg forstår jo også at vi aldri helt vil forstå Gud, jeg bare ønsker til mitt ytterste å forstå så mye som mulig. Og jeg mener at denne problemstillingen har en forklaring :)

  Men nå står du igjen med problemet, egentlig som jeg skisserer det:
  Hva er allmakt? Tydeligvis må det være noe galt med vår definisjon av ordet?

 9. Dan  •  Sep 11, 2008 @20:02

  All makt er nok en mistolkning, og feil oversettelse.
  Uansett, store deler av biblen er bevist fiksjon, så troende bør ikke legge sin sjel i hva som står der. (Bra ordspill!)
  Tror biblen er brukt av maktmennesker i eldre tid får å styre mennesker og beholde makten, og ikke et guds ord til sine undersåtter.

 10. Samuel  •  Sep 24, 2008 @23:19

  @ Dan:
  Godt mulig det er feil oversatt, jeg er (som du kanskje skjønner om du leste) iallefall enig i at jeg tror det er en mistolkning av ordet :)

  Bibelen er garantert brukt med makt som mål, men jeg får meg ikke til å tro at det er eneste mening med boka. Men det er en annen diskusjon :)

Legg igjen et svar

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/a/9/2/confusicus.com/httpd.www/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 124

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Bloggurat