Tro og homofili

Kjærlighet, Religion, Sex og samliv

Det finnes mange mennesker som er homofile. Jeg kjenner dessverre alt for få. Jeg følger med i to homofile menns blogger, Kverulanten og Beyond Words. Sistnevnte er selv kristen, og har skrevet mye matnyttig om homofili og tro. Jeg møtte ham først gjennom diskusjon på Facebook, hvor diskusjonen gikk hett rundt den nye ekteskapsloven. Vi kjempet stort sett side om side for at homofile skulle få gifte seg, mot det som på mange måter ble oppfattet som “kristen-fanatikere”. Han er en inspirasjon når det kommer til det homofile standpunkt; han har mye kunnskap, han er saklig og han er kristen. Han har lært meg mye, noe tar jeg med meg i dette innlegget.

La meg bare fort få si at de vi diskuterte mot var en god blanding av mennesker. Noen var så absolutt fanatikere, men de aller fleste som var på nei-siden var veldig hyggelige mennesker med saklige argumenter.

Uansett har jeg i det siste gått veldig i tankeboka med tanke på hva jeg mener om homofili og troen min. For jeg syns ikke det er greit å “klippe og lime” i Bibelen og velge ut det man liker, så jeg kan ikke bare si at jeg tror homofili er greit uten å ha noen argumenter for det.

Bibelen sier…
Det vil bli unaturlig å ikke ta med oss det homokritiske fra Bibelen i dette innlegget, så la meg først liste opp de forskjellige stedene i Bibelen som omtaler homofili;

Det gamle testamente:

3 Mos 18,22:
Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom

3 Mos 20,13:
Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.

Det nye testamente:

Rom 1,26-27:
Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.

1 Kor 6,9-11;
Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

1 Tim 1,9-10:
Vi må huske at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovbrytere og oppsetsige, for ugudelige og syndere, folk uten respekt for det hellige, verdslige, slike som slår sin far eller mor, mordere, menn som driver hor eller har utuktig omgang med menn, for slavehandlere, løgnere og dem som sverger falskt, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære.

Dette er vel kanskje kjent som de 5 viktigste con-homofili-sitatene fra bibelen. Vi har mye snacks å ta tak i her, men jeg skal ikke gå altfor dypt inn i hvert enkelt sitat. De er allikevel viktige å kjenne til i denne debatten.

Det gamle testamente er nokså klart på det; men jeg syns det nye testamente er nokså ambivalent. Det nevnes alltid i sammenheng med utukt eller hor. Det er et viktig punkt i denne debatten.

‘Arvetro’
La meg rolig begynne å komme til saken. Jeg tror at debatten rundt homofili og religion faller inn under et begrep jeg kaller ‘Arvetro’. Begrepet ‘Arvetro’ dreier seg om en feilaktig oppfatning som har vedvart gjennom generasjoner med potensiell vranglære.

Da Bibelens tekster ble skrevet var det en helt annen form for homofili som var tydelig i samfunnsdebatten, og det var i hovedsak yngre gutter og menn som hadde sex med (eldre) menn med makt og/eller penger. Disse eldre mennene var ofte i posisjon til å gi disse guttene fordeler ut over hva man ellers ville få. Andre former var sex i sammenheng med avgudsdyrking, seremonier og seanser, alkoholfylte fester og i samfunnsprotest.

Nå skal jeg forklare hvordan begrepet ‘Arvetro’ passer inn i denne debatten;
Basert på disse formene for sex, som naturligvis også var og er galt i heterofil form, så satte Kirken et klart synspunkt om at all homofili er galt. Men etterhvert som samfunnet og homoseksuell praksis har endret seg, og man idag ser at homofili dreier seg om kjærlighet mellom to av samme kjønn – har kirkens syn forblitt uendret. Frykt? Kanskje. Frykt for å utfordre konvensjoner.

Arvetroen dreier seg altså om at det eldgamle synet på homofili har blitt stående, selv om homofil praksis i den tiden er helt annerledes fra praksisen idag. Bibelens beskrivelser seg om utukt og hor, ikke den kjærligheten vi ser idag som tilfeldigvis er mellom to mennesker av samme kjønn.

Nestekjærligheten
Her kommer vi over på det som jeg syns er viktig å belyse; nemlig Bibelens fokus på nettopp kjærligheten. Spesielt det Nye Testamente gjennomsyres av budskapet om å elske og å vise kjærlighet til dine medmennesker.

Rom. 9, 8-9:
Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den
som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal
ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal
ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette:
Du skal elske
din neste som deg selv

Her står det nokså klart; ha ingen skyld til noen! Alle budene kan summeres opp i det å elske.

Dette er grunnen til at jeg ikke klarer å akseptere eller godta at noen mennesker tror Gud vil fordømme kjærligheten som oppstår selv mellom to mennesker av samme kjønn. Dette er grunnen til at jeg ikke tror vi mennesker skal nekte å vie to mennesker som elsker hverandre, uansett om de er homofile eller heterofile. Dette er grunnen til at jeg tror at våre tanker om homofili er arvetro som stammer fra et misoppfattet begrep flere tusen år bak i tid, som på alle måter mangler oppdatering og redefinering.

Troende homofile
Homofile kristne er kanskje de som sliter mest med dette. Oppdagelsen av at de har en legning som går helt på tvers av sin tro. Oppdagelsen av at deres trosbrødre fordømmer deres oppførsel. Oppdagelsen av hvor mye og hvor mange som kan gi dem motstand fordi de har oppdaget noe som har ligget i dem lenge, og som er utenfor deres kontroll. Disse tingene kan tære mye på enhver sjel.

Til dem har jeg kun min oppriktige mening å tilby; Gud elsker dere like mye som dine heterofile venner. Selv om visse skriftsteder i Bibelen taler negativt om din legning, tror jeg på alle måter at Gud ikke ønsker deg noe negativt. Husk alltid på hvor utrolig mye Bibelen taler om kjærlighet, og la det få forkjørsrett i ditt liv fremfor det negative. Ikke gå rundt og skam deg over noe du ikke har makt over uansett.

Troende heterofile
Jeg sier ikke at du gjør det – men uansett hva du mener om mine tolkninger og min tekst her, så tror jeg det absolutt er viktig at vi alle slutter å oppføre oss dømmende ovenfor de homofile. Det er viktig at vi også fokuserer på at Guds viktigste budskap dreier seg om kjærlighet, og at vi åpner armene for alle som er interessert i å ha vårt vennskap eller fellesskap uansett bakgrunn og legning.

Til slutt vil jeg bare si at jeg håper denne teksten kan være med på å inspirere til det å bryte fordommer.

Jeg spør dere alle;
Hva er dine tanker om dette? Hva tror du om det jeg skriver? Syns du at homofile burde få gifte seg? Adoptere? Vi kan gjerne diskutere det – for dette er et tema som virker å aldri være ferdigdiskutert. Post gjerne anonymt om du vil det.
47 Comments

46 kommentarer

 1. joakim  •  Dec 29, 2008 @20:49

  Hei Samuel

  Som vanlig et veldig godt innlegg fra deg, du skriver generelt veldig bra og jeg er nesten litt misunnelig.

  Homofiles kamp for likestilling er en av mine hjertesaker, og jeg har diskutert det utallige ganger, også med deg. Noen ganger er jeg kanskje ikke like lett å forstå og kan virke litt usaklig, men slik blir man noen ganger når man blir så provosert som jeg har vært enkelte ganger. Men jeg skal prøve å være saklig nå, og gjøre meg forstått.

  Jeg leste ett innlegg for ikke så lenge siden, av en kar som forsvarte den nye ekteskapsloven og brukte mopedbil til å forklare sitt poeng, en noe snodig ting å bruke i en slik diskusjon, men jeg syns han allikevel forklarte poenget sitt godt.

  Om jeg sa du fikk kjøre bil, men bare mopedbil fordi du var mann/kvinne (avhenger av hvem som leser dette) ville ikke det vært veldig urettferdig, ville ikke du følt deg annenrangs og diskriminert, klart du ville. Og det er litt slik homofile føler seg, de har fått beskjed om at partnerskap inngåelse kan de få, men ikke ekteskapsinngåelse. I dette tilfelle er mopedbilen partnerskap og bilen ekteskapet.

  Som sagt, en kanskje litt snodig måte å forklare sin mening, men jeg syns den egentlig var litt fin også. For hvorfor skal ikke jeg få lov å kjøre bilen, hvorfor må jeg holde meg til mopedbilen?.

 2. Spire  •  Dec 29, 2008 @21:35

  Joakim: dårlig sammenligning. Jeg er kvinne. Å kjøre moped er avhengi av alder, en på 16 har ikke lov å kjøre bil, men det har en på 18år. Skal du fremme eksempelet ditt om homofili, bør du bruke andre ting enn kjøretøy, ting som ikke er aldersbetont.

  Over til Samuel:

  Jeg har ikke fordommer mot homofile, så lenge de ikke strør rundt seg om at de er det. Eksempelet mitt her blir Jan Thomas, kjendisstylisten. Personer som han (og jeg har møtt en del, blant annet en snørrpeis (beklager nordnorsken) som jobba på galleri og var over-homo). Mye av at jeg ikke er full av fordommer for homofili er at jeg har en onkel som også er homofil, litt spesiell er han, men veldig koselig.

  Angående ekteskap er jeg for, jeg ser virkelig ingen grunn til at homofile/lesbiske ikke skal få gifte seg. Uten at jeg skal argumentere for det. Vi finner homofile aper og hester i naturen ellers. Det er kun menneskelige forståsegpåere som sier nei.

  Adopsjon er jeg derimot mot. mest fordi det ikke er “naturlig” at to av samme kjønn skal kunne få barn. Selv om man hjelper noen som trenger det, da bør det være en ekstra mors/fars figur i nærheten til barnet. For jeg mener bestemt at barn har godt av begge foreldrene, to kjønn, og ikke to av samme kjønn. Jeg er mulig veldig gammeldags her, men sånn er min mening.

  Ellers er homofile og lesbiske fantastiske personer:)

 3. Anonymous  •  Dec 29, 2008 @21:45

  Du Samuel, kan ikke du skrive et innlegg om hva bibelen sier om utroskap?

  Litt spent på det nemlig..

 4. joakim  •  Dec 29, 2008 @22:02

  Spire: Jeg tror ikke du forstod meg riktig, jeg vet også at å kjøre mopedbil er aldersbetinget. Og dette var ikke mitt eget eksempel, men noe jeg leste et annet sted. Men jeg skal forklare hva vedkommende mente med eksempelet sitt. Og vi kan bruke deg, siden du mente det var et dårlig eksempel.

  Si at du ble nektet å kjøre bil fordi du er kvinne, du fikk lov å kjøre mopedbil om du ville, men aldri en vanlig bil. Dette ville du ikke likt, for du kan like fint som meg kjøre en vanlig bil når du blir gammel nok. Å bruke ditt kjønn som en begrunnelse for å nekte deg å kjøre en vanlig bil blir jo feil, det blir en alt for dårlig begrunnelse. Du ville følt deg diskriminert og du ville følt at folk så på seg som annenrangs fordi du er kvinne.

  Og vedkommende jeg hentet begrunnelsen mente det finnes en likhet med mopedbil historien sin og ekteskap. Han er ikke annenrangs, slik du som kvinne ikke er, han føler seg diskriminert, noe du som kvinne i dette tilfellet ville gjort. Han mener altså at mopedbilen er partnerskapsloven og bilen er ekteskapsloven. Om du forstod det bedre nå vet jeg ikke, men eksempelet er ikke så dumt som det ser ut som.

 5. Spire  •  Dec 29, 2008 @22:06

  Joakim: Joda, jeg skjønte veldig godt poenget med mopedbilen, men jeg synes fremdeles det er en dårlig sammenligning.

 6. Irene, hun pene Ü  •  Dec 29, 2008 @22:09

  “Så satte Kirken et klart synspunkt om at all homofili er galt. Men etterhvert som samfunnet og homoseksuell praksis har endret seg, og man idag ser at homofili dreier seg om kjærlighet mellom to av samme kjønn – har kirkens syn forblitt uendret”

  Så satte kirken et klart synspunkt…? Tror heller det burde vært: “Så satte Bibelen, med Gud som forfatter (etter min mening) et klart synspunkt.” Tror du legger for mye menneskelig makt inn i Bibelen, jeg. At du ikke lar den faktisk være uttrykk for Guds vilje. Tolkning er ok, ja. Ulike måter å vektlegge betydningsinnholdet i ulike tema. Poenget med dette er bare å påpeke den, etter min mening, uheldige formuleringen om at det var Kirken og ikke Bibelen som satte et klart synspunkt i forhold til homofil praksis.

  Jeg fordømmer ikke homofile. Jeg er ikke en av de fanatiske kristne. Men jeg mener allikevel ikke, med Bibelen som grunn, at homofil praksis er riktig. Jeg er verken for homofilt ekteskap (ut fra Bibelsk begrunnelse) eller homofil adopsjon. (Siste punkt begrunner jeg på samme måte som Spire.)

  Jeg er ikke interessert i en lang debatt angående homofili. Det fører ingen vei, da jeg virkelig synes synd på homofile som sliter grunnet sin legning. Jeg er enig i at det viktige er å ikke dømme – homofile eller andre.

  Både i dette innlegget og i “Noas Ark O RLY?” bunner vår uenighet ut i ulike syn på Bibelens autoritet, tror jeg. Eller om ikke autoritet er det riktige ordet – så har vi i alle fall ulike måter å tolke Bibelen, dens betydning, dens guddommelighet vs. menneskelighet og dens ufeilbarliget på.

 7. joakim  •  Dec 29, 2008 @22:19

  Spire: Det skal du få lov til å mene, men det var ikke min. Det var en annens, en jeg syns var litt fin.

 8. Spire  •  Dec 29, 2008 @22:21

  Joakim: Det har du all rett til å synes:) Jeg synes bare det ikke var rette sammenligningsobjektet:)

 9. Lise  •  Dec 30, 2008 @00:33

  Sier meg enig 100% med irene :)

 10. Samuel  •  Dec 30, 2008 @00:43

  Joakim:
  Mange takk for en svært hyggelig bemerkning, men du har på ingen måte noe å være misunnelig for – for din blogg er fylt med kvalitet!

  Jeg har full forståelse for at det er vanskelig å være like saklig når du faktisk står midt oppi saken selv. Som homofil (håper det er greit at jeg outer deg gang på gang ;)) så merker du mer trykket under det å være homofil i dette samfunnet. Det gjør ikke jeg, så da klarer jeg lettere å forholde meg rolig.

  Mopedbileksempelet ditt forstår jeg – selv om jeg kanskje er delvis enig i Spires absolutte kverulering i at det kunne vært et bedre eksempel. Hehe, men jeg er (overraskende nok) ikke så kverulerende som henne på det punktet – det har kanskje noe med at man ikke tenker så mye over aldersgrenser lengre når man passerer 18? ;)

  Spire:
  Godt eksempel på kverulasjon – du forstår at saken dreier seg om at her er det noen som blir diskriminert og ikke får tilgang til en bedre kvalitet basert på kjønn?

  Det går virkelig ann å være for homo ja, det er ingen tvil om det. Typiske erkeeksempler er gutta i Homsepatruljen – altså karer som overdriver feminismen slik at det blir unaturlig og altfor overdrevent.

  Adopsjon er jeg faktisk også for, men det kommenterer jeg i en egen kommentar for at denne ikke skal bli for lang.

  Homofile og heterofile har på hver sin måte mulighet til å være både fantastiske og forferdelige ;)

  Anonym:
  Nei, for jeg ser ikke relevansen i det? Har ikke utroskap alltid vært det samme? I innlegget mitt forsøker jeg å få frem mitt syn om at det bibelen beskriver ikke er det samme som det vi ser hos de homofile idag.

  Irene:
  Jeg kunne også sagt “Så satte Paulus”. Jeg mener at det faktisk er kirken som har satt synspunktet – nettopp fordi den typen homofili som eksisterte da var det de så. Jeg ser poenget ditt, årsaken til at jeg skrev “Kirken” er at jeg ikke tror Gud har et slikt synspunkt om de homofile vi ser idag som ønsker å leve et normalt liv med jobb, hus og kjærlighet som alle andre.

  Jeg ville heller ikke kalle deg en homofil fanatiker, men la meg stille deg et spørsmål; syns du det er opp til hver enkelt prest å gjøre opp sin mening om hvorvidt han vil vie et homofilt par, eller syns du kirken som institusjon burde sette et (negativt eller posivitt?) standpunkt alle kirkene burde følge?

  Heldigvis er ikke den reelle dømmingen opp til oss, og jeg er glad du er enig i det Irene.

  Autoritet er kanskje ikke det riktige ordet, for jeg tilegner den like mye autoritet som du. Det er den desidert viktigste boken, og den har en makt til å forandre liv som ingen andre bøker har. Allikevel leser vi den veldig forskjellig, og jeg tror du har veldig rett i at det er guddommelighet vs. menneskelighet og feilbarlighet som forskjellen ligger i.

  Jeg mener også at makten i boka ikke styres ut fra hvorvidt Noas Ark er sann eller ei, men ut fra budskapet om Jesus og hans offer. Uansett om jeg tar feil eller om Bibelen er feil mht Arken, så er min tro like solid uansett. Jeg bare mener at det faktum at Bibelen uomtvistelig ER skrevet av mennesket, gjør at vi må ta høyde for at det kan finnes feil i den.

  I tillegg må vi ta høyde for at Mosebøkene garantert ble skrevet flere hundre, muligens opptil et par tusen, år etter hendelsene.

 11. Samuel  •  Dec 30, 2008 @00:44

  Lise:
  Da gjelder min kommentar til Irene 100% til deg også ;)

 12. joakim  •  Dec 30, 2008 @01:22

  Samuel: Jeg har vel “outet” meg selv på min blogg opptil flere ganger, så om du begynner med det også tror jeg ikke det er så farlig;) Og takk for komplimentet.

  Når det gjelder Homsepatruljen er jeg faktisk enig, disse er dårlige representanter for homofile, for de spiller en rolle, en stereotyp som ikke helt stemmer med virkeligheten. Jeg skal forresten skrive ett innlegg om homsepatruljen, men det kommer i morgen.

 13. Vegard Stubhaug  •  Dec 30, 2008 @02:31

  Hei Samuel! Jeg synes det er veldig godt å høre det du skriver tidlig i innlegget om meg! Tusen takk!

  Beklager for å skrive dette; men jeg er lei. Du skriver: “for dette er et tema som virker å aldri være ferdigdiskutert.” – Det virker ikke ferdigdiskutert i mange kristne kretser, men ellers i samfunnet så vil jeg si det lukkes mer og mer.

  Jeg vil likevel engasjere meg litt…For meg så står det igjen stående denne konflikten. Skal man høre på fornuften, eller skal man lukke øynene for fornuften og bare stole blint på bibelen?

  Jeg synes det er trist å høre på kristne som engasjert proklamerer sine meninger, som hvis hadde kunnet bestemt hadde hatt store negative konsekvenser for homofiles livskvalitet. For min livskvalitet. Jeg har tatt et grundig oppgjør med min kristentro. Jeg har begynt å se ut over de trykte orda i bibelen, men heller å se på konsekvenser, logiske slutninger i sammenheng med Jesu liv og gjerninger. Og ALLE logiske slutninger jeg kan komme opp med tilsier at homofile samliv må være godkjent også av Gud.

  Kanskje jeg virker veldig dømmende, men det er blitt mer og mer mine tanker. At “homosak-motstandere” diskuterer ut i fra prinsipper og nedskrevne ord, og ikke fra sitt eget hodet og logikk.

  Paulus var kristen, men han var ikke Gud selv. Det er mitt syn. Som en dagens disippel, men med tettere nærhet til de faktiske hendelsene. Jeg synes det er logisk at han skrev om homofil seksuell utskeielse. Men dette kan ikke overføres til hvordan syn man har på homofilt samliv i dag.

  Jeg er Troende homofil. Og for meg er det i utgangspunktet ikke vanskelig å være det. Fra troens side. Likevel er det vanskelig, når jeg føler det eneste stedet i samfunnet jeg ikke føler meg åpent tatt i mot er i kristne sammenhenger. Ikke fra Gud sin side, men fra miljøet. Jeg er glad for å lese at du er en som ikke lukker, men heller åpner opp…

  En siste kommentar til deg, Spire og kanskje Joakim: Hvem er dere til å bestemme hvordan Jan Thomas, eller homsepatruljen skal være feminine eller maskuline. I deres øyne er de kanskje “for feminine”, men gidd å døm dem, og gidd å ha meninger om hvordan DE bør være!? (spent på å lese homsepatruljen-innlegget ditt Joakim)

 14. joakim  •  Dec 30, 2008 @03:06

  Vegard: Jeg syns homsepatruljen viser et helt feil bilde over hva homofili er, og jeg mener slike serier egentlig ødelegger likestillingkampen homofile kjemper. Slike serier viser et helt feil bilde, for ikke alle homofile er slik, noe veldig mange dessverre tror etter å ha sett slike programmer. Men jeg dømmer dem ikke på noen måte Vegard.

 15. Samuel  •  Dec 30, 2008 @03:55

  Vegard Stubhaug:
  Veldig hyggelig at du stoppet innom for å legge igjen ditt lille gullegg her :)

  Hehe, jeg forstår godt at du er lei. Jeg har kun fulgt små utdrag av din “kamp” med tanke på denne debatten, for jeg er helt sikker på at du har skrevet langt mer enn hva jeg har lest. Med det utgangspunktet forstår jeg mektig godt at du er lei. Og du har rett – mesteparten av samfunnet lukkes rundt homodebatten, det er derfor jeg tar opp den kristne biten av debatten.

  Må si at jeg sier meg enig i den logiske slutningen du har kommet med; for hvordan kan Gud ikke akseptere ekte kjærlighet i noen form? Du virker absolutt ikke dømmende – men kanskje sluttende. Du har sluttet din konklusjon ut fra de kriterier du syns er viktig – og det syns jeg er riktig.

  Syns det er utrolig dumt med kristne miljøer som lukker døren for homofile. Ikke nødvendigvis fysisk, men psykisk. At fraværet av å se måten Jesus forholdt seg til alle mennesker på er så sterkt i en kristen menighet av noe slag er helt utrolig. Jeg håper jeg kan være en som åpner opp også i praksis.

  Når det kommer til overfeminin oppførsel og homsepatruljen, så har det mye for min del med at de helt tydelig overdriver. Adam, for eksempel, ser vi med en langt mindre “ekstrem” oppførsel i andre programmer – noe som vitner om at han i én av situasjonene overdriver. Det samme gjelder flere av de andre. Det er dumt, for nettopp som Joakim sier under din kommentar så bidrar det til å stereotype de homofile. Skuespill for å øke populariteten til et program syns jeg ikke er verdt den konsekvensen.

  Hjertelig takk for ditt bidrag, Vegard! Mine ord om deg er så ærlige som de kan få blitt, og det er hyggelig å se at de ble vel mottatt.

 16. Gneis  •  Dec 30, 2008 @08:51

  Jeg tror ikke man skal tolke bibelen ihjel. La den være det den er; en vakker bok mange søker trøst og råd i. Å følge Guds ord slavisk er det ingen som klarer uansett. Man tar det man trenger, og resten lar man være der.

  Jeg er selv oppvokst med bibeltekster, og tolkninger i alle varianter. Det blir opp til hver enkelt hvordan man velger å tolke ordene. Tror jeg. Min bestefar var en veldig troende mann. Kunne bibelen på rams, men han levde alikevel ikke etter den til punkt og prikke. Vi er bare mennesker – det er ikke meningen at vi skal være perfekte.

  Ja, jeg synes absolutt at homofile bør få gifte seg. Kjønn er bare kjønn. Det er kjærligheten som er viktig. Størst av alt er kjærligheten, sier “han sjøl”.

  Adopsjon er jeg litt i tvil om.. Kan man garantere at dette barnet ikke mobbes i stykker, pga foreldrenes legning? Nei. Verden har ikke kommet så langt enda, vi er ikke så storsinnet at vi kan forstå at to av samme kjønn kan gi et barn det samme som såkalte vanlige foreldre.

 17. Dan  •  Dec 30, 2008 @14:57

  Eg tru det e lurt å la homofile få gifta seg å adoptera. Mi he overpopulert verden nå, så hvis me kan spre ungan litt rundt å få bremsa populasjonen før mi kjøre verden i dass hadde det vert fint.

 18. joakim  •  Dec 30, 2008 @15:19

  Gneis: Barn er sin egen verste fiende, de finner alltid en eller annen grunn til å mobbe et annet barn. For meg blir homofili er dårlig begrunnelse i denne sammenheng, for om vi forteller våre barn at homofili er noe helt normalt vil det også forsvinne som en mobbegrunn. Jeg tror samfunnet har kommet så langt at dette kunne fungere, det er bare opp til oss voksne å lære våre barn at homofili ikke er noe farlig.

  Min søster ble mobbet på skolen en gang fordi hennes bror jeg homofil, noe jeg selvsagt syns var litt trist, men hun ordnet opp i saken selv, på en måte som fungerte for henne. Det hele var veldig enkelt for henne, hennes bror er homofili og hva så?, hun driter vel i det, så lenge han fortsetter å være broren hennes. Og det var det hun sa til de som forsøkte å mobbe henne, hun dreit i hva broren var, så lenge han fortsatte å være broren hennes.

  Nå er disse mobberne blitt hennes venner og ingen av dem har noe i mot homofili, de hadde egentlig aldri det heller, men hadde lært det av sine foreldre. Barn er i utgangspunktet veldig lite fordomsfulle, det er av oss voksne de lærer å være det. Dessverre.

 19. Samuel  •  Dec 30, 2008 @15:38

  Gneis:
  Jeg er ikke helt uenig, men det er allikevel mange som har glede av å se ting fra andre sider. Jeg er en av dem som tror at man skal lese Bibelen litt i samfunnshistorisk sammenheng, og når man ikke gjør det så henger man fast i begreper som kanskje ikke er ment å være så langvarige som de har blitt.

  Heldigvis så var selve poenget til Jesus nettopp det at det er meningsløst å forsøke å være perfekte, det er umulig for oss. Alt vi kan gjøre er å forsøke å være den beste versjonen av oss selv.

  Størst av alt er kjærligheten.

  Når det kommer til adopsjon så er jeg strengt uenig med deg. Det er personligheten som blir mobbet, ikke omstendighetene – omstendighetene er bare det man “sikter mot” fordi det er lettest. Det jeg mener er at noen er utsatt for mobbing, andre er ikke. Er man utsatt for det, så finner barna en grunn – uansett hvor perfekt du lever.

  Å ta mobberens side og si “Nei, det kan vi ikke tillate fordi det kan oppstå mobbing” vitner om at vi ikke er villige til å ta det virkelige problemet, men heller forsøker å tilpasse verden til mobberne. Det blir for meg helt galt.

  Dan:
  Jeg tror kanskje ikke helt at homofilt ekteskap og adopsjon vil bremse befolkningsveksten noe særlig? Hva gjør at du tror dette?

  Joakim:
  Du viser her at omgivelsene forsøkte å mobbe din søster, men hun godtok det ikke. Som jeg forsøker å beskrive til Gneis, så er det personligheten som blir eller ikke blir mobbet; og din søster tillot det ikke.

  Våre barn er resultater av sine foreldre. Er man som foreldre fordomsfulle, vil med stor risiko også våre barn bli det – iallefall frem til de tar et oppgjør med seg selv.

  Wow, ser ut til at vi endelig kan si oss enige i at vi er enige :D

 20. joakim  •  Dec 30, 2008 @16:02

  Samuel: Ja, det ser ut som vi for en gangs skyld er enige om noe, og det skjer ikke ofte.

 21. Spire  •  Dec 30, 2008 @18:37

  Samuel:

  Ja, jeg skjønner godt hva saken dreier seg om, jeg skjønner godt hva Joakm mente med mopedbilen, men jeg synes det var en skikkelig teit (for å si det rett ut) ting å sammenligne med!
  Dessuten, homofili er en legning, ikke et kjønn.

  Og jeg har sett Jan Thomas in real life, stått rett ved siden av han. Og en mer heslig fyr har jeg aldri sett. Jeg grøssa så når jeg så på han at jeg ikke visste om jeg skulle le eller spy.
  Homsepatruljen er ekle de og, men de kommer overhodet ikke opp på det nivået. Jeg skulle t.o.m greid å finne Homsepatruljen koselige i forhold!

  Genis

  Jeg har selv opplevd å bli mobba pga en homofil onkel, og det er overhodet ikke morsomt. Hadde de enda bare holdt seg til å bare mobbe meg, men det å trekke iknn familien min, bare fordi jeg hadde et medlem som var annerledes, var helt forjævlig.
  Og unner ingen barn å oppleve mobbing, hverken mot seg selv eller med familiemedlemmer indratt.
  Men jeg synes fremdeles ikke det er et godt nok argument for at homofile ikke burde få adoptere. Da vil jo barnet evt like godt bli mobbet for hudfarge (for det er også et tabu i norge), så da burde man jo forby adopsjon uansett?

 22. joakim  •  Dec 30, 2008 @19:01

  Jeg tror vi gjør dette med adopsjon vanskeligere enn det trenger å være, for det hele er egentlig ganske enkelt slik jeg ser det.

  Barn er som kjent sin egen verste fiende, de finner alltid en eller annen grunn til å mobbe et annet barn. Enten har du teite klær, briller, rødt hår, fregner eller er neger. Så å bruke mobbing som en begrunnelse for at homofile ikke skal få adoptere blir egentlig litt for teit i mine øyne. Barn er ikke fordomsfulle av natur, det er av oss voksne de lærer dette. Forteller du dine barn at homofili ikke er noe farlig og unaturlig forsvinner det også som en mobbegrunn. Jeg fortalte min egen søster dette for mange år siden, hun var faktisk ikke eldre enn 7 på den tiden, og etter det har hun sett på homofili som noe helt naturlig. Verre er det ikke.

  Dessuten er vel egentlig diskusjonen om adopsjon ferdigdiskutert, for fra 1 januar 2009 får homofile denne retten. Og da kam motstandere irritere seg akkurat så mye de vil.

 23. Samuel  •  Dec 30, 2008 @23:52

  Joakim:
  Hehe, helt utrolig! :)

  Spire:
  Det var en illustrasjon som skulle gjøre det lettere for heterofile å forstå. Spille litt på kjønnsdebatten, samt vise litt forskjellene i hvilke “fordeler” en får. I den grad var det en helt grei sammenlikning.

  Jeg kan ikke akkurat si at jeg har et godt inntrykk av Jan Thomas jeg heller – men det dreier seg om personlighet, ikke legning :) De i homsepatruljen virker utrolig hyggelige og sympatiske uansett om de kanskje overspiller.

  Joakim #2:
  Å si at diskusjonen er over fordi loven trer i kraft er nok en feilvurdering. Vi har i Norge en tradisjon til å debattere lover som blir satt i kraft.

 24. Spire  •  Dec 31, 2008 @00:34

  Samuel:

  Det er din og joakims mening, jeg synes ikke den var noe godt;)

  Joda, jeg vet det, men han er like fullt homofil og ekkel(på samme måte som vi har veldig mange ufyselig heterofile i tillegg).

 25. joakim  •  Dec 31, 2008 @00:39

  Samuel: Diskusjonen for diskuteringens skyld er ikke over nei, men diskusjonen om hvorvidt det burde bli lov eller ei er jo fordi, for nå er det jo lovlig.

 26. Samuel  •  Dec 31, 2008 @00:49

  Spire:
  Hehe, har skjønt det :)

  Syns egentlig Jan Thomas virker mer dum enn ekkel. Husker en liten sekvens fra de greiene hans hvor han skal få bunad. Så presterer han å si at i dalområder går folk i bunad hele tiden; til middag, frokost og fest.

  Jeg lo så tårene spratt!

  Joakim:
  Nå blir det en seriekverulasjon uten like her, men joda – vi kan diskutere hvorvidt det burde være lov, men ikke hvorvidt det er lov… ;)

 27. Spire  •  Dec 31, 2008 @00:53

  Samuel:

  Det blir det samme som om han mente at dongeribukse og ei skjorte utenfor buksa var bra nok til gallafest, fordi det kosta mange tusen;)

 28. Samuel  •  Dec 31, 2008 @01:03

  Spire:
  Ser at diskusjonen har glidd litt ut. Vi kan diskutere enkeltpersoner i timesvis, men nå er det hoveddiskusjonen jeg egentlig ønsker å fortsette på – om noen kommer med noen nye synspunkter etter hvert?

  :)

 29. joakim  •  Dec 31, 2008 @01:12

  Samuel: Jeg syns det burde være og forbli lovlig, men det viste du allerede.

 30. Spire  •  Dec 31, 2008 @01:14

  Samuel:

  Jada, det har den, men du har vært flink til å gli ut her, du og:)

 31. Nillan  •  Dec 31, 2008 @01:37

  For det første; jeg liker Jan Thomas jeg!:-P
  Syns han er en jordnær og en omtenksom mann!
  Og ihvertfall til henhold til denne diskusjonen,kan jeg vel også si at noen av de personene jeg respekterer og syns er fantastiske mennesker er homofile! Jan Thomas,Ellen Generes,Graham Norton..

  Men jeg må si at mye du skriver her er totalt feil,og vranglære/syn.
  Jeg skal være enig med deg,at kristendommen og kristne mennesker må modernisere seg,og kunne skille på Jesu tid og år 2008.
  Men at fordi homofilien har modernisert seg,at det ikke lenger er “hor”(som du har sagt),så rettferdiggjør ikke det homofili!
  Bibelen er den samme i går,idag og til evig tid!

  Du har rett,man skal ikke klippe og lime Bibelen som man vil.
  En ting er å tolke Bibelen,men annen ting er å tukle med noe som står svart på hvitt! “Homofili er en styggedom og en synd”!

  Og jeg må helt ærlig si(og det er sikkert VELDIG mange som kommer til å være uenige)at jeg ikke ser på homofili som ekte kjærlighet. Jeg sier ikke at kjærlighet ikke kan oppstå,jeg elsker de kvinnelige vennene mine! Men jeg mener den ekte kjærligheten som oppstår mellom kvinne og mann,fordi man har fått Guds velsignelse-fordi det er slik naturen mellom mennesket er skapt. Uansett om det er “homofile”instinkter i naturen,er det ikke menneskets natur å være med samme kjønn. Uansett om man tror det er “ekte”kjærlighet(fra min side)eller ikke,så kan man ikke fornekte anotomien. Det er en grunn til at mann og kvinne skaper barn,og ikke av f.eks to menn som har sex.

  Og du har helt rett i en annen ting også!
  Nestekjærlighet er veldig viktig!
  Jeg husker jeg leste om etter Jan Werner var død,at han var kristen men samtidig bifil/homofil,og han følte seg aldri tilpass. Jeg fikk så vondt av han,at et menneske skal ha det sånn! Men også nestekjærlighet rettferdiggjør ingenting! Å ha neste kjærlighet er en likning på “elsk synderen,men ikke synden”.
  Bibelen gjør det så klart at homofili er en synd(det er står så klart ifra,at jeg syns dette egentlig er tullete)men jeg ser også poenget ditt ved å ikke slå handa av de homofile! En mann som jeg har møtt og har lest hans bok “Kristen hjelp til selvhjelp”,så har han fått en gave fra Gud,men utkastelse av demoner.
  (Og siden vi alle formoder jeg er kristne her,så snakker jeg rett fra levra). Det hadde kommet en mann til ham,med problemer. Til slutt hadde det vist seg at han var homofil,men disse “demonene”kom ut av han. Og jeg har møtt ham,og jeg er veldig skeptisk til predikanter/kristne forfattere,men han visste virkelig hva han snakket om! Man virkelig merket at Den hellige ånd arbeidet med ham! Så hvorfor skal Gud vise til oss at homofilien i denne mannen var demoner,hvis hva du skriver her skal være rett?

  Og jeg er fullstendig imot ekteskap for homofile,fordi hvertfall i hendhold til kristendommen,så er det feil og en synd! Hvis jeg var homofil og ville gifte meg,så hadde jeg hvertfall ikke valgt kirken som erimot min livsstil! Det er det jeg egentlig ikke forstår? Men den nye ekteskaps loven er det egentlig ingen som kommer til å klare å forandre på igjen,den kampen er tapt. Så det har jeg egentlig gått ifra for en stund siden,men jeg har fortsatt min mening om det!
  Og jeg er hvertfall imot at de skal få barn! En ting er å adoptere,og hjelpe et foreldreløst barn,som allerede vet forskjellen på homofili og hetro`e mennesker.
  Men at man driver med prøverrør og alt det greine der; jeg blir forferdet rett og slett! Hele samfunnets grunnlag er jo mann og kvinne! Og et barn trenger et mannelig og kvinnelig syn,forbilder,støtte og moral i oppveksten!

  Men hele hovedpoenget her,er at jeg syns du prøver å rettferdiggjøre noe som har vært i diskusjon i århundrer,men som det står klart å tydelig i Bibelen. Homofili er synd,om du liker det eller ikke.
  Og jeg syns det blir feil å prøve å rettferdiggjøre synd med Guds egne ord!

 32. Samuel  •  Dec 31, 2008 @02:05

  Nillan:
  Flott at du liker ham, kjempefint.

  Bibelen er og blir den samme ja, men det betyr ikke at det bibelen omtalte for 2000 år siden er det samme som det vi ser idag. Det handler ikke om at homofili har modernisert seg, det handler om at det har forandret seg. Der det før kanskje var et oppmerksomhetsjag og en mulighet til å få dører åpnet, dreier deg seg idag om kjærlighet.

  Det står IKKE i Bibelen at “Homofili er en styggedom og en synd”. Vær forsiktig med å sitere noe som ikke står der.

  At DU elsker de kvinnelige vennene dine er noe GANSKE annet enn at en homofil elsker sin kjæreste. Det håper jeg virkelig du forstår. På samme måte som du kanskje elsker din kjæreste/mann, kan de gjøre det samme ovenfor sine kjære. Eller sier du at de homofile ikke forstår kjærlighet siden de ikke går på det motsatte kjønn? Såklart er det en anatomisk forskjell, men jeg tror absolutt du skal trå litt forsiktig med slike “trosbegreper” du holder på med nå – for det vil føre deg langt på viddene.

  Jeg tror for øvrig ingenting i verden på at homofili er demoner som har overtatt et menneske. Dette tror jeg er vranglære og vrangoppfatning – og kanskje ønsketenkning.

  Jeg forstår tankegangen din som går på “Hvorfor vil homofile gifte seg i en kirke som fordømmer dem”, og derfor syns jeg det er desto verre at kirken faktisk fordømmer dem. Men hva med kristne homofile – skal de ikke få gifte seg i en kirke som står for alt det de mener er godt i denne verden? Skal de bli ekskludert av samme menighet som de går i, ber i, gråter over sine døde i? I så fall bør absolutt kirken slutte å vie de som har skilt seg av andre grunner enn utroskap og død. Kirken bør slutte å vie de som ikke er oppriktig kristne. De bør slutte å vie prester. De bør slutte å ha kvinnelige prester. De bør be kvinner være helt stille. De bør be kvinnen underlegge seg mannen.

  Ut over dette er jeg enig i din holdning om prøverørsbarn – det er jeg også imot. Syns det vitner om en ny æra av forskjellsbehandling; hvor menn må stå flere år i kø for å få adoptere, mens kvinnene bare kan gå til legen og få det gjort.

  MEN – barn trenger IKKE et mannlig og kvinnelig syn. Det er ufattelig mange som vokser opp med bare en forelder som får det kjempeflott. Da faller det argumentet helt ut.

  Hele hovedpoenget er at du henger fast i et urgammelt uttrykk som jeg på alle måter tror er feil. Utuktig homofil oppførsel er synd, men jeg kan ikke se for meg at Gud faktisk fordømmer ekte kjærlighet.

 33. Nillan  •  Dec 31, 2008 @02:45

  Jo,selvfølgelig har jo homofili modernisert seg!
  Det sa du jo selv!
  Du sier jo selv at på Jesu tid var det meste parten hor,dermed så er det ekte kjærlighet-så da er det greit!
  Men det jeg mener er at det er en synd! Hvis det står i Bibelen at det er det,og du tror på kristendommen,må man jo følge Bibelen! “man må være frelst og døpt,for å se Guds rike”.
  Og jeg har lest en annen bok av en dame som heter Mary Kate Baxter,hun fikk en åpenbaring av helvete. Der var det “kristne homofilie”,som hadde åkt rett ned dit.

  Hvorfor skal det være vranglære eller vrangoppfatning?
  Tror du ikke på demoner?
  Det finnes sykdomsdemoner,arvedemoner ect og hvorfor skal dette være ønske tenktning? For dette er jo slettes ikke den letteste veien,den er det jo du som tar!
  Det står også i Bibelen at alt som ikke kommer fra Herren er fra Satan. Og i Bibelen står det jo at homofili er en synd,og man skal ikke arve Guds rike hvis man holder på med dette. (om det er “kjærlighet”eller ikke.)
  Så dermed blir konklusjonen at dette kommer fra Satan.

  Og jeg har slettes IKKE sitert noe som ikke er ifra Bibelen; du har gjort det selv på artikkelen din:

  3 Mos 18,22:
  Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.
  (Styggedom og en synd.)

  Og nei,jeg mener ikke at homofil kjærlighet er ekte.
  Jeg syns at den kjærligheten som Gud velsigner er den rette.
  Det skal være en ren,naturlig og nesten guddommelig kjærlighet til hverandre,noe man viser med ekteskap. Jesus er den vi engang skal “gifte”oss med.
  Gud skapte mann og kvinne til å gifte seg,fordi ekteskap er et tegn på Guds uendelige kjærlighet til oss. Men du må ikke glemme at selv om han har kjærlighet til oss,så hjelper det ikke om vi har unnskyldninger for vår synd. Han ser dine handlinger,hva du har i hjertet og hva du bekjenner med din munn.

  Og ja,jeg syns faktisk kirken skulle blitt mer som du sier! De skulle sluttet å vie mennesker som har gått imot hva det står om ekteskap i Bibelen,HVERTFALL siden de går inn i et hellig sted for kristendommen,burde jo standarene for ekteskap stå i samsvar med Bibelen!
  Barnedåp er også feil!
  Det står i Paulus` brev til efeserne: En Herre,En tro,EN DÅP.
  Og ikke bare at kirken går imot Bibelen på det området også,men det er mange av vennene mine som “døper”barna sine,men har verken intensjoner til å bli/er kristen eller at barna skal bli oppdratt slik heller!
  Så den er jeg også enig i,at oppriktige kristne ikke burde bli viet i kirken!
  Men at kvinnen skal tie stille blir for dumt. Ja,det står i Bibelen. Ja,jeg respekterer det.
  Men hvorfor skal Gud gi så mye til kvinner at åndlighet,vitnesbyrd,kjærlighet og kunnskap,hvis de skal holde kjeft og kanskje underkaste seg en mann som kanskje ikke er kristen engang? Dette er også en likning. Mannen er familiens overhode,og det har jeg ikke problem med heller. Men hvis det var meningen at kvinnen bare skulle holdt kjeft,så hadde ikke den hellige ånd trådt til som den hadde gjort heller! Og det sitatet er ifra GT,og man skal også huske på at mennesker som levde under skrivingen av GT ikke er frelste mennesker.

  Og jo,jeg syns at et barn trenger kvinnelig og mannlig innsikt i oppvekst.
  Om f.eks moren er død,og barnet vokser opp med faren,betyr ikke det at barnet ikke får kvinnelig innsikt. Faren har kjærester,faren er hetrofil og forklarer og forteller om hetrofile ting.
  Og kanskje har litt innsikt fra en kvinnelig side,fordi de har engang levd sammen å fått et barn. Mens to mennesker av samme kjønn har alikevel ikke det alternativet til å få noe hetrofilt inn i oppveksten.

  Gud fordømmer homofili,ikke kjærlighet!
  Det er her du missforstår Bibelen noe grassalt!
  Du finner på unnskyldninger og rettferdiggjørelser for ting! Mens det står i Guds Ord at den vil være den samme igår,idag og til evig tid,og at homofili er en synd!
  Det er dette du ikke forstår!

  Hvis jeg f.eks dreper en person,uten anger eller tilgivelse,men bare rettferdiggjør det,så ser ikke Gud på din rettferdiggjørelse (eller kjærlighet i dette tilfelle),men på dine handlinger og hva det bor i ditt hjerte.
  Og jeg mener at homofili er synd,og Gud tillater det ikke.

 34. Samuel  •  Dec 31, 2008 @03:11

  Nillan:
  Hehehe, ok, at ei dame skreiv en bok om et syn (som forsåvidt like godt kan ha vært feberfantasi) beviser ikke at det er slik. Og hvordan visste hun at de var kristne og homofile?

  Det vil garantert komme homofile til helvete. Også du løper den risikoen, likeså som andre homofile og heterofile mennesker.

  Når det kommer til hvordan man arver Guds rike, er det kun én oppskrift; gjennom Jesus Kristus. Den veien kan likegodt homofile som heterofile både ta og bomme på. Jeg tror at dersom du forteller en løgn, og dør før du får bedt om tilgivelse – så vil du komme til himmelen fordi Gud ser at du i ditt hjerte tror på ham. Dette har jeg mye belegg for å påstå. På samme måte tror jeg det er med homofili – hvis det defineres som synd, tror jeg fremdeles ikke at alle utøvende homofile blir ekskludert fra himmelen.

  At homofili kommer fra Satan stiller jeg meg veldig skeptisk til. Hvordan forholder du deg til at forskere tror de har funnet et gen som styrer legning? Hvis det stemmer, så er det 100% utenfor mennesklig kontroll. Tror du Satan har en slik makt over skaperverket?

  I 3. Mosebok står ikke ordet “homofili”, det er derfor jeg kritiserte sitatet ditt.

  Jeg tror som sagt at Gud velsigner kjærligheten mellom to av samme kjønn også, nettopp fordi det er kjærlighet og den er ekte.

  Det er interessant å se hvor mye av Bibelens neitakk til kvinnen du tilskriver en ligning, og kaller det for dumt, mens mine tanker om homofili også blir for dumt. Dine tanker i akkurat dette er direkte latterlige – spesielt med tanke på at du tidligere i innlegget ditt siterte (nettopp) Gamle Testamente. Alle beskrivelsene av homofili i Nytestamente beskriver utuktig homofil sex – ikke kjærlig sex.

  Hvis du skal tilskrive Bibelen den autoriteten den har om homofili, må du også det når det kommer til underkastelse av kvinnen. Hvorfor gir Gud dem de gavene? Spiller ingen rolle – det står fremdeles i Bibelen at dere skal tie still. ELLER – kanskje Bibelen kanskje kan tolkes i historisk og samfunnsmessig art – men bare så lenge det er til fordel for kvinnen, og ikke andre menneskegrupper? Er det ditt oppriktige syn? Det virker veldig sånn.

  Jeg er enig i at kirken burde bli strengere. Men så lenge den IKKE er det, så har den ingen rett til å ekskludere homofile. ALLE er syndere, så uansett hva kirken mener om homofili så bør den ikke ekskludere NOEN. Det er imot Jesu budskap, i mine øyne.

  Jeg er enig i at det beste for barnet er en oppvekst i to kjønns omtenksomhet. Jeg er bare uenig i at dette er det eneste som funker.

  Gud fordømmer all synd. Og dersom du har rett, og den formen for homofili vi ser idag også går under kategorien synd, så har du rett i at Gud fordømmer homofili. Jeg bare tror du tar feil. For jeg tror Bibelen taler om en helt annen type homofili enn hva vi ser idag. Du kan mene jeg tar feil, jeg mener du tar feil.

  Hvis du dreper en person som holder på å drepe din datter, så kan du gjøre dette uten anger og Gud vil forstå dette. Gud vil tilgi deg for dette, for det handler om nødverge. Kaldblodig mord uten motivasjon har såklart også Gud alt imot.

  Vi er fundamentalt uenige i hvordan Bibelen leses, og jeg mener at Gud mente den form for homofili de så for 2000 år siden var helt gal – akkurat som den mener at utuktighet og løssluppenhet idag er galt.

 35. Ane  •  Dec 31, 2008 @13:05

  Litt “off topic”.. Men er det ikke vist at dyr også har homofili i genene?

  Jeg tror det er veldig få som velger å være homofile. Da blir du lettere fryst ut av samfunnet.

  Det viktigste vi kristne kan gjøre er å være tolerante og forståelsesfulle mot homofile og lesbiske. Syns det er dumt når kristne går ut i avisa og sier ting som: “Barn som vokser opp i homofile hjem blir lettere kriminelle”
  o.s.v..

  Syns at homofile kan gifte seg borgerlig, adoptere og gjøre det de vil. Vi har ansvaret for vårt eget liv. Men når det kommer til å gifte dem foran Gud, så mener jeg det blir feil. Fordi ifølge bibelen er det en synd å leve ut homofili. Guds ord gjelder like mye nå som da…

  Syns homofile kan gifte seg borgerlig om de vil gifte seg og adoptere hvis de vil. Det viktigste er at foreldrene elsker barnet og at barnet får et trygt hjem.

  Altså jeg ville heller ha bodd i en familie hvor foreldrene mine var homofile, enn å bo i en familie der foreldre mine var rusmisbrukere, mishandlere eller rett og slett foreldrene som ikke bryr seg om barna sine…

 36. joakim  •  Dec 31, 2008 @15:32

  Nillan: Min kjærlighet til en annen mann er like ekte som en heterofil manns kjærlighet til en kvinne. Hvordan kan du med god samvittighet ytre en så (unnskyld uttrykket) idiotisk ting.

 37. Heidi  •  Jan 1, 2009 @12:08

  Jeg må si jeg blir ganske irritert over det at mange kristne fastholder at homofili er galt fordi det står det i Bibelen, når for det første den homofili som omtales i Bibelen er mer innenfor kategorien av prostitusjon enn den homofili som noe som har med legning (et begrep som ikke eksisterte på den tiden Bibelen ble skrevet), kjærlighet og samliv å gjøre. Og for det andre fordi disse menneskene nesten alltid selv gjør ting som Jesus eksplisitt talte mot, som det å tjene penger på penger (jf. det å få renter i banken, vinne på Flax-lodd etc.) Og da kan man jo spørre hvorfor de homofiendtlige prestene går hardere ut mot det (surpompen) Paulus fordømte enn det Jesus selv talte mot?

  Uansett, jeg kan anbefale en preken av Rev. Bacon, fra All Saints Church i USA, hvor han redegjør for hvorfor han mener det er urimelig å bruke Bibelen som grunnlag for diskriminering av homofile:
  http://www.allsaints-pas.org/site/DocServer/JEB081116_For_The_Bible_Tells_Me_So.pdf?docID=5321

 38. Caya  •  Jan 2, 2009 @17:06

  Godt å lese at det er kristne som er opptatt av at homofile skal bli behandlet som fullverdige mennesker. Jeg tror den fordømmingen mange homofile møter har drevet mange av dem til depresjon og selvmord. Det er helt tragisk. Jeg er selv for at de skal få gifte seg og adoptere som andre mennesker.

  En liten ting, det ser ut til at denne diskusjonen dreier seg kun om menn? Det er jo en del homofile kvinner der ute også. Ser ikke ut til at bibelen sier så mye om det.

 39. Samuel  •  Jan 3, 2009 @02:51

  Ane:
  Neida, det er enda ikke påvist at det har noe som helst med gener å gjøre – men at det forekommer homofili i dyreriket er påvist.

  Uansett om jeg aksepterer at homofili er synd eller ei, så er ALLE syndere. Ingen kan leve et liv uten synd, og de aller aller fleste av oss velger aktivt å synde hver dag på en eller annen måte.

  At man da skal ekskludere de homofile fra kirkelig bryllup fordi deres “synd” er mer synlig enn andres, syns jeg er hyklerisk og forkastelig.

  Det har INGENTING med kristelig tankegang å gjøre.

  Er for øvrig enig i det siste avsnittet av kommentaren din.

  Joakim:
  Helt enig – skulle gjerne hatt et svar på dette fra Nillan…

  Heidi:
  “Og da kan man jo spørre hvorfor de homofiendtlige prestene går hardere ut mot det (surpompen) Paulus fordømte enn det Jesus selv talte mot?”

  Check. Mange som velger sine slag ut fra hva som er enkelt for dem…

  Caya:
  Jeg syns det er litt trist å se hvor mange kristne som motsier meg igrunnen. Sånn har det jo alltid vært da.

  Og ja, det er utrolig leit å se hva fordømming fra samfunnet fører til hos homofile. Tragisk er et beskrivende ord.

  Dreier seg for min del ikke bare om menn, Bibelen sier riktignok ikke så mye om jenter – men den sier litt. Syns igjen dette beviser at Bibelen taler på et generelt punkt mot det SYNLIGE i samfunnet, ikke det som ligger bak – noe som er enda et argument mot at det Bibelen skriver om er det samme som vi ser idag…

 40. rockekua  •  Jan 3, 2009 @03:05

  Du har et utrolig godt poeng der Samuel, jeg er så utrolig enig i at vi som kristne her på jorda ikke har NOEN rett til å dømme homofile, det er jo en synd i seg selv. Jeg mener, skal vi begynne å sperre ute de som baksnakker av kirka og menigheten da?(for å sette det litt på spissen). For det er faktisk synd det også, og JA, de fleste velger å synde HVER dag. Og da mener jeg at man jamen meg kan tenke litt på hva man gjør av synd selv, i stede for å rette søkelyset på andre, og dømme dem.
  Matt, 7, 3
  “Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?”

 41. Samuel  •  Jan 3, 2009 @03:14

  rockekua:
  Det er liksom det jeg også tenker. De fleste sier at homofili er så fryktelig galt, fordi vedkommende velger å leve i synd, men det er jo nettopp det at hver enkelt av oss faktisk nesten hver eneste dag gjør en eller annen handling som vi vet på et eller annet nivå er galt.

  Da blir det galt å heve oss selv høyere enn de homofile og peke fingern på dem, for å fremheve oss selv.

  Takk for ditt bidrag, det var godt å se at jeg ikke stod alene om mitt synspunkt. Selv Bibelen støtter meg jo ;)

 42. Anonymous  •  Jan 4, 2009 @22:48

  Tenkte bare at du kunne lært ett og annet ved å lese bibelens syn på det..Ikke alltid så lett å huske vet du..

 43. Anonymous  •  Jan 6, 2009 @20:05

  flott sak samuel. jeg er enig i at det er viktig å disse tingene opp, og at vi snakker om det. så takk. uansett så har jeg et annet syn på saken. hebraisk er et flott språk med flere ord for samme ord på norsk. det er helt sant at bibelen sier at “størst av alt er kjærligheten”, men det er ikke snakk om den “seksuelle” kjærligheten, men heller den guddommelige kjærligheten. Vi elsker en venn på en annen måte en vi elsker en kjæreste. på samme måte er guds kjærlighet til oss anderledes en den seksuelle kjærligheten vi har til en partner. bibelen sier at det er den kjærligheten vi må ha til hverandre. den guddommelige kjærligheten som gjør at vi har solidaritet og respekt for hverandre. i forhold til selve homofili spøsmålet så tror jeg det kommer an på hvordan du tror på bibelen. jeg tror at gud i begynnelsen skapte adam og eva og at de ble gitt forskjellige egenskaper så de kunne utfylle hverandre og bli et. så det kommer an på hvor mye du tror på det som står, ellerm du ser det som et bilde på noe annet. men for meg så blir det slik at hvis guds ord er sannhet så må hele være sannhet. og sannheten vil være en sannhet alltid selv om alt annet forandres. det er også trist å høre om troende homofile som ikke føler seg hjemme i kirka. Vi har feilet helt i denne saken. ingen er større mennesker enn andre, ingen er mer hellig. Jeg tror vi må ha mer av Guds kjærlighet til hverandre, for ingen synder er større en andre. men det gjør ikke syndene våre mer rett. hvis jeg likte å banne så ville det ikke bli mer riktig å gjøre det hvis det ble lovelig i kirken. dette er kanskje et dårlig sammenlikning, men uansett.
  så ser jeg også at alle mener at du er født som homofil. jeg tror ikke at vi blir født med en legning. men den vi er blir formet gjennom livet. jeg ønsker ikke å fornærme noen ved å si dette, men det er mitt standpunkt som kristen, som homofil, og som et medmenneske.

 44. Samuel  •  Jan 6, 2009 @23:57

  Anonym:
  Jeg har aldri hevdet at Bibelen snakket om seksuell kjærlighet, men medmennesklig kjærlighet er jeg helt sikker på at er en faktor.

  At du hevder det i alle tilfeller handler om en gudommelig kjærlighet tror jeg er mer synsing enn viting, og da blir dette et vanskelig utgangspunkt for en seriøs diskusjon rundt det.

  Dersom du kan finne et mer konkret belegg for å si at det gjennom hele Nytestamentet snakkes om gudommelig kjærlighet og ikke medmennesklig kjærlighet så er jeg mer enn villig til å snakke videre og eventuelt akseptere ditt synspunkt :)

 45. Anonym  •  Feb 8, 2010 @08:49

  Noterer at Nillan aldri svarte når hun ble konfrontert med at hun tolket GT som det passet henne. Og jeg ler for meg selv.

 46. Samuel  •  Feb 8, 2010 @08:52

  Anonym: Det finnes nok en viss risiko for at hun aldri returnerte til bloggen, noe som i og for seg er greit. Vi fikk begge gitt uttrykk for våre meninger på en sivilisert måte – bare synd diskusjonen kuttet så brått.

Én trackback

Legg igjen et svar

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/a/9/2/confusicus.com/httpd.www/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 124

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Bloggurat