Kristendomskeptikere – les!

Religion

Moses FishingSom kristen så møter jeg svært mange spørsmål om troen min. Det er nemlig slik at de fleste ikke-kristne er eksperter i å motsi eller mobevise den kristne troen, og på motsatt side står vi kristne og de aller færreste av oss har noen spesielt gode svar foruten “Gud elsker oss alle” og “Les Bibelen så får du svar”.

Jeg kan ikke fordra slike svar!

De gir ingenting til vedkommende som spør, nettopp fordi Gud er humbug for vedkommende og Bibelen dermed betyr null og nada. Jeg er av den ærlige og oppriktige meningen at svært mange med kritiske spørsmål til troen har disse nettopp fordi så altfor få troende har tatt seg tiden til å undersøke og oppbygge litt rundt sitt eget trosfundament (bortsett fra det rent åndelige). Svar på disse spørsmålene kan i noen tilfeller føre noen nærmere troen, i andre tilfeller kan de iallefall lære litt om vår tro.

Det er alt for lett å sette fast “the common believer” med et kritisk spørsmål, og menigheter generelt fokuserer alt for lite rundt apologetikk – eller det som på vanlig norsk kalles trosforsvar. Vel, jeg syns det er det mest interessante aspektet ved religion, og jeg elsker diskusjoner rundt troen.

Derfor kommer jeg idag med en invitasjon!
Dersom du har noen spørsmål, kritiske eller bare av nysgjerrighet, om bibelen, troen, Gud, Jesus – eller liknende – spør meg gjerne!

Jeg kan såklart ikke garantere at jeg kan svare på alt – da denne (som alle andre) religionen et et STORT tema med mye informasjon, men jeg skal iallefall gjøre mitt aller beste! Jeg vil også understreke at svarene er mine tolkninger, og ikke nødvendigvis et svar som alle vil være enige i.

Under vil du få utdrag av det jeg allerede har fått spørsmål og svart på i andre poster, der vil også de mest relevante spørsmål og svar bli listet opp senere.

Bare for å klargjøre;
Du trenger ikke lese alle spørsmålene nedenfor for å stille nye spørsmål, og du kan stille spørsmål om hva enn du måtte lure på.

Ofte stilte spørsmål om Bibelen og den kristne tro

Her følger en liste over de spørsmål som er inkludert i selve innlegget. Klikk på dem for å bli tatt direkte til spørsmålet og svaret. Når flere spørsmål blir stilt og besvart, vil de også bli lagt til her.

Er ikke Bibelen veldig tilfeldig sammensatt?
Er apostlenes bøker mer riktige enn de gnostiske skriftene?
Evangeliene er forskjellige – er ikke det et kraftig bevis mot troen?
Er ikke religion bare en kilde til krig og jævelskap?
Hvorfor skal vi bruke tid på Gud?
Hvorfor kan ikke Gud bare vise seg for oss?
Påstår Bibelen at jorden er 6000 år gammel?
Er det ikke påvist at menneskeheten er eldre enn 5-6000 år?
Hvilke mirakler beskrevet i Bibelen er ekte?
Hvorfor har Gud lov til å drepe?


Hvorfor sier Bibelen at sex før ekteskap er galt?
Jeg tror grunnen til at bibelen forbyr sex før ekteskapet er at det ikke fantes prevensjonsmidler på den tiden. Dermed ville sex før ekteskap oftere føre til uønsket svangerskap.

Svar: Sex før ekteskap dreier seg ikke bare om barn, men også det faktum at for mange så er sex noe svært personlig. Derfor er Bibelens “ønske” om avholdenhet inntil ekteskap en måte å beskytte oss mot promiskuøsitet, gjøre sex til noe mer personlig enn bare fysisk utbytte, og naturligvis beskytte oss mot uønsket graviditet.


Er ikke Bibelen veldig tilfeldig sammensatt?
Det er usannsynlig mange tilfeldigheter som gjør at bibelen er blitt som den er. Det finnes jo massevis av skrifter fra tiden som beskriver de samme hendelsene som ikke er med i bibelen. Det finnes jo t.o.m hele evangelier som ikke er med. Thomas-evangeliet f.eks. Hvilke skrifter som skulle taes med er bestemt av et lite utvalg mennesker (prester).
Jeg stiller meg meget kritisk til kildene (skriftene) som tilsammen utgjør det gamle og det nye testamentet. Og skriftene som er brukt som kilder er jo omskrevet veldig masse for å passe til det kirken ønsket å formidle.

Svar: Bibelens sammensetning er ingen tilfeldighet. Det går en lang tradisjon i å tro og påstå at den er det, men det er her kunnskapene svikter hos mange. Siden du nevner bøker i NT så skal jeg først og fremst ta for meg sammensettingen av den, siden det er det mest sentrale for oss kristne.

Det som idag er den offisielle kanon i Nye Testamente har mottatt mye pepper fordi folk tror den ble satt sammen rundt 500e.kr. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Faktisk allerede rundt år 170 e.Kr. var listen over bøker i det som nå er Det Nye Testamente ca. 98% ferdiggjort. De listene av bøker som sirkulerte i kristne menigheter da er så godt som de samme som idag, med små endringer.

Grunnen til at det ble et offisielt “kirkemøte” for å sette sammen en offisiell liste i år 500, var faktisk at det var en “kjetter” ved navn Marcion som forsøkte å starte sin egen menighet basert på at han valgte ut noen av bøkene av Kanon som han syntes passet sin filosofi, og la til noen som understreket det samme budskapet. Dette var i mange grader et budskap som stridet med hva Jesus selv sto for, og derfor måtte Kirken sette sammen en offisiell liste slik at man kunne si til tilhengerne av Marcions lære at den offisielt stridet med hva Jesus sa.

Kirkemøtet i år 500 var rett og slett Kirkens forsøk på å forhindre at folk nettopp misbrukte de bøkene som allerede var en del av det uoffisielle kanon.

Bøkene som ble inkludert var de som helt i starten samsvarte med historiene gitt fra apostlene. Så når 10 bøker er enige om grunnbudskapet, og 1 bok har veldig motstridende budskaper – er det ikke da naturlig å ikke inkludere nettopp denne boka? Utvalget av bøker ble ikke bestemt av et lite utvalg prester, men av alle menighetene som sirkulerte bøkene og fant dem som inspirerende og samsvarende med Jesu lære.

At bøkene er omskrevet masse er direkte feil, da mange av kildene er tatt vare på eller kopiert – og er under konstant lesning. Faktisk er en del av teologistudiet å lære seg språket og å oversette avskriftene, så jeg tror nok at slike “skrutinøse” omskrivelser hadde blitt oppdaget og korrigert for lenge siden. Noen oversettingsfeil forekommer nok allikevel, men det er et annet spørsmål.


Er apostlenes bøker mer riktige enn de gnostiske skriftene?
Finnes det en NØYTRAL instans som har bekreftet at de gnostiske skriftene er mer misvisende/galere enn apostelenes og disiplenes skrifter? Husk Bibelen er ikke akkurat skrevet av nøytrale personer. Den er skrevet av mennesker som av hele sitt hjerte ønsket og lengtet etter en frelser.

Svar: Det finnes nøytrale forskere og historikere som har kommet frem til at disiplenes og apostlenes skrifter er korrekt skildret ut fra deres minner. Det eneste vi med sikkerhet kan trekke fra det var at disse personene virkelig trodde på det de skrev, og historien har bevist at de var villige til å dø en smertefull død for sin tro (alle foruten én av disiplene ble drept for sin tro; ref. led martyrdøden).

Tenk på det slik;
Da bøkene i Det Nye Testamente ble skrevet, var det en UTROLIG overvekt av mennesker som ønsket å diskreditere det som ble skrevet. De få som trodde på testamentene ble overprøvd og underprøvd, og hvis da noe svært feil ble skrevet var det bare for disse menneskene å peke på disse feilene, eller eventuelt å finne beviser mot – og alt ville falt i grus. Jeg lurer på hvorfor dette ikke skjedde?

La oss ta eksempelet “Stod Jesus opp fra det døde?”

Jeg mener at indisiene taler for det. Hadde romerne tatt det, kunne de bare vist den døde kroppen til Jesus og dermed slått ned all tvil blant hans etterfølgere – og kristendommen ville dødd ut før den ble til. Hadde disiplene tatt det, hadde de ikke vært villige til å bli torturert og drept fordi de trodde han var verdens frelser og Gud. De hadde jo visst det var feil. Så ditt argument om ønsketenkning mener jeg ikke er så gyldig som det kan høres ut. I tillegg ville det vært svært vanskelig å faktisk stjele kroppen, da graven ble beskyttet av en stor gruppe romerske soldater.


Evangeliene er forskjellige – er ikke det et kraftig bevis mot troen?
At Jesu legeme er borte beviser jo forsåvidt ingenting – og vi kan derfor heller ikke trekke noen konklusjoner utfra dette. Jeg kjøper ikke at det er mer sannsynlig at han for opp til himmelen enn at kroppen ble borte på et annet vis. Såvidt jeg vet er oppstandelsen beskrevet ganske forskjellig i evangeliene? Mener å ha lest at evangeliene spriker endel på dette punktet.

Svar: At legemet er borte beviser kanskje ingenting, og jeg hevdet aldri at det gjorde det heller. Jeg brukte svært bevisst ordet indisier. Jeg mener allikevel at det er et sterkt argument nettopp av grunnene jeg skrev; Det var en STOR pågang mot de kristne rett etter Jesu død, og her var det mennesker som på alle måter prøve å motvise evangeliene og andre skrifter. Uansett hva du tror, må man ta hensyn til dette.

Og at oppstandelsen er beskrevet med variasjoner taler jo absolutt ikke IMOT evangeliet. At forskjellige mennesker så, hørte og oppfattet samme situasjon med variasjoner er jo essensielt. Det er umulig at beskrivelsen skulle være lik. Det faktum at Bibelen faktisk beskriver det slik i stedet for å prøve å gjøre det så likt som mulig, er enda en faktor som taler for at de forsøker å si sannheten, for dersom noen skulle fabrikkere et trosdokument, ville de jo gjort det så likt som mulig for at ingen skulle kunne “ta dem” på forfalskningen. Samtidig er de like nok til at enhver leser vil se sammenhengen.

Spør 4 forskjellige mennesker som opplevde terrorangrepet om hva som skjedde under 9/11. Jeg garanterer deg at de ikke vil ha nøyaktig samme opplevelse, alle vil ha variasjoner, alle vil huske det litt forskjellig – men alle vil også huske essensen i historien.


Er ikke religion bare en kilde til krig og jævelskap?
I mine øyne har aldri religion bringt med seg annet enn død, krig og fordervelse. Og jeg tror verden hadde vært en langt triveligere plass uten religion.

Svar: Jada, mennesker har gitt religion skylden for kriger og korstog og hele pakka. Det betyr allikevel ikke at religion HAR skylden. Dette har vært et feilankret punkt mot religion i århundrer, og det er så stusslig dårlig at det nesten irriterer meg at det fremdeles blir brukt.

La meg slå det fast en gang for alle;
Ja, det finnes idioter som har brukt religionen som unnskyldning for krig og elendighet!

Det betyr ikke at det er religionens feil, for les hele Bibelen så vil det komme klart frem at man IKKE skal ta saken i egne hender. Det er menneskene, ikke religionen, som har skylden. Vi har INGEN beviser på at religion faktisk har skylden, og at mye lidelse ville blitt unngått. Jeg kan påstå det motsatte; mye lidelse har blitt unngått pga religion. Du kan ikke protestere med sikkerhet, dermed blir denne diskusjonen basert på antakelser. Hverken du eller jeg kan hevde noe med absolutt sikkerhet, for religion har gjennom hele menneskehetens eksistens vært et aktivt tema.


Hvorfor skal vi bruke tid på Gud?
Mitt syn er faktisk – sett at Gud eksisterer. Hva så?!? Er det vår oppgave å bruke livet vårt til å være evig takknemlig og tilbe ham for det? “Takk Gud for at vi har fått jordkloden og liv og alt det der – kjempeflott. Er det OK at vi bare sier at denne takknemligheten gjelder for resten av livet mitt? Så kan vi heller prates på når jeg får vinger på ryggen og vi sitter sammen på en sky der oppe!”.  Hvorfor skal vi bruke så mye energi på Ham? Er vi hans slaver og undersåtter?

Svar: Hvis Gud eksisterer har jeg som kristen ingen plikt til å gå rundt og takke ham hele tiden. Bønn er først og fremst et redskap for å få et personlig forhold til Gud, ikke for nødvendigvis å takke og tilbe (selv om det ofte blir en del av det). For min del handler det mer om at når jeg blir bevisst på alt jeg har å takke for, så gjør jeg gjerne det. Får jeg en fet gave av mamma og de til jul, takker jeg dem også. Ikke noe verre. Du kan gjerne takke ham én gang for alle, men jeg vil allikevel anbefale deg (eller de som faktisk tror) om å bruke bønn til samtale.

Vi er ikke hans slaver og undersåtter. Gud HAR vist seg, men selv da trodde folk det var kødd. Jesus viste de utroligste ting da han var her, men folk avviste det som trolldom og hypnose. Hadde du hørt en stemme fra himmelen som sa “DETTE ER GUD, DU MÅ TRO!”, så hadde det kanskje hatt en effekt – men mirakler har ofte bare midlertidig effekt. Igjen kan vi peke til Bibelen – selv disiplene hadde tvil frem til de så Jesus hadde stått opp igjen. Det som funker er nettopp å få et personlig forhold til ham. I would know :)


Hvorfor kan ikke Gud bare vise seg for oss?
Finnes Gud synes jeg egentlig det er på høy tid han viser seg. Nok av faenskap her på kloden han kunne ryddet opp i. Hva godt kommer det ut av at vi mennesker skal gå rundt å ha tvil? Hvorfor kan ikke Gud være synlig for det blåtte øye?

Svar: Gud kan ikke vise seg fordi vårt forhold til ham skal baseres på tro, ikke kunnskap. Kjærlighet, ikke tvang og skyldfølelse. Hadde du VISST at det fantes en Gud og en himmel med absolutt sikkerhet, og at det finnes et tilsvarende helvete, ville du naturligvis “heiet” på Gud for å komme dit i stedet for. Gud ønsker ikke et slikt forhold til oss, han ønsker at vi skal dele hans kjærlighet – ikke komme til ham for kun å få beskyttelse. Det tror jeg er svært greit å bite seg merke i, for det er vesentlig.


Påstår Bibelen at jorden er 6000 år gammel?
Og for å ta Bibelens teiteste teori til slutt. Jordas skapelse. Jorda ble ikke skapt på syv dager av Gud for 6000 år siden eller hvor lenge det nå er siden Bibelen påstår at det skjedde. Sålenge Bibelen fortsetter å berette dette er det jo meningsløst å ta den boka seriøst. Vi vet jo med 100% sikkerhet at dette er vrøvl fra ende til annen.

Svar: Jordens alder er ikke bestemt ut fra Bibelen. Det er mange fundamentalistiske og kreasjonistiske kristne som TROR at Gud skapte jorden på 6 dager, men vi er mange som motstrider det også. Det finnes ingen belegg for å påstå at Bibelen mener skapelsesberetningen bokstavelig; det er nok heller en metafor for å enkelt forklare det vitenskapelig vanskelige.

En litt artig sammenlikning er jo følgende;
Du har hørt historien om Sumeerne, som for ca 5000 år siden utviklet skriftsspråket? Vel, Bibelen plasserer menneskehetens fødsel til noe tilsvarende tilbake i tid. Jeg prøver ikke å si at mennesket plutselig ble plassert på jorden da – men det er allikevel artig at en såpass gammel bok (over 2000 år gammel) samsvarer med nyvitenskapelige funn rundt intelligent liv.


Er det ikke påvist at menneskeheten er eldre enn 5-6000 år?
Tilbake til menneskets hisorie. Ja, vi skal nok ikke mer enn 5-6000 år tilbake for å finne spor av det første intelligente liv. Med jordbruk, redskaper, skriftspråk og matematikk etc. Men det er jo funnet langt eldre funn på menneskeliv enn dette. Mennesket har nok løpt rundt med stein og pinner i noen tusen år også før de skjønte at de var jo egentlig litt smartere enn apene.

Svar: Dette er kun min personlige teori rundt skapelsen, siden du drar frem at menneskene har eksistert lenge før de “skjønte” at de var intelligente:

Menneskene har levd i mange tusen år før “Sumeerne” og det. Jeg tror på evolusjonen, og er også tilbøyelig til å tro på menneskenes utvikling gjennom flere trinn. Det som beskrives som skapelsen i Bibelen, tror jeg er da menneskerasen var så utviklet at Gud gav oss intelligensen. Vår rase hadde altså nådd et såpass utviklet trinn at Gud endelig så det var på tide å utdele intelligensen – og derav har vi skapelsesberetningen slik den fremstår idag.

Skjønner du teorien? Jeg vil understreke atter en gang at dette er MIN teori, jeg har ikke hørt den andre steder, og har heller aldri fått den bekreftet av noen som er sabla flinke på slikt – så det er kun synsing.


Hvilke mirakler beskrevet i Bibelen er ekte?
Hvordan vet vi at det Bibelen sier om skapelsesberettelsen like gjerne kan være metaforer, mens det Bibelen sier om ulike mirakler er fra minnet til disiplene? Kan det ikke like gjerne være snakk om metaforer her også? Hvorfor finnes ingen naturvitenskapelige beviser for noen av disse miraklene?

Svar: Hvordan skille metaforer fra ekte hendelser? Dette er faktisk et veldig vanskelig spørsmål, men for min del spiller det ingen rolle. Jeg tror ikke på Gud ut fra Bibelen, men jeg leser Bibelen ut fra min tro på Gud. Er jeg først villig til å tro at det finnes en Gud som har skapt alt, er det lett å tro at han kunne dele et hav. Det er lett å tro at han kan gjøre akkurat som han vil, uten at vi har mulighet til å se det eller bevise det.

Igjen faller det tilbake på argumentet rundt tro. Gud vil ikke det skal finnes naturvitenskapelige beviser på noe han har gjort, fordi han ønsker vi skal tro på ham, ikke komme til ham fordi vi vet han eksisterer. Derfor er jeg villig til å tro at Gud skapte verden på en måte som kan bevises naturvitenskapelig (via en eller annen versjon av Big Bang), men han styrte reaksjonene slik at jorden og menneskene oppstod. Uansett vil jordens opprinnelse alltid være basert på “tro”, for noe absolutt startpunkt vil aldri vitenskapen kunne bevise.


Hvorfor har Gud lov til å drepe?
Ja – hvordan forsvarer kristne at budet “Du skal ikke drepe” og “Du skal ikke stjele” brytes av Gud selv? Er det helt ok at han gjør det? Jeg er ingen bibel-ekspert, men jo tydelig at Gud er ansvalig for utryddelsen av flere folkegrupper. Dette er jo ganske hårreisende mener nå jeg da. Skal det rettferdiggjøres at David ble straffet med et folkemord på 70 tusen mann fordi han gjorde en folketelling mot Guds vilje? Jeg har også lest litt om hva kristne forsvarer seg med mot dette argumentet, og jeg ble ikke videre imponert. En skrev at mennesket ikke er i stand til å forstå dette og at Gud alltid hevner seg i rettferdighetens navn. For noe svada.

Svar: Meget godt spørsmål! Hvorfor kan Gud ta liv, når vi ikke kan?

For min del bunner det spørsmål ganske enkelt ut i at Gud skapte livet, det er en makt vi ikke har. Det gir automatisk Gud rettigheter vi ikke får, og han ser et helt annet bilde enn hva vi ser. Når Gud i Gamle Testamentets tid valgte å ta liv, var det alltid med motivasjonen at menneskeheten skulle ende i pluss, selv om noen mennesker døde der og da.

Rettferdighet er ikke det samme for en som ser ting fra et Gudommelig perspektiv som det er fra et mennesklig perspektiv. Det sier seg jo selv. Det er mye sant i at vi ikke er i stand til å forstå Guds handlinger, og jeg kan ikke sitte her og late som om jeg forstår alt. Selv blir jeg provosert over ting som står i Bibelen, flere steder.

Jeg vil ikke late som om jeg har alle svarene. Jeg tror bare det i dette tilfellet finnes større sammenhenger som vi ikke ser.


62 Comments

61 kommentarer

 1. Lars F  •  Jan 18, 2009 @17:51

  Dette var veldig bra, Samuel.
  Du besvarer spørsmålene meget bra… – godt jobbet!

  Jeg likte spesielt godt eksempelet; “stod Jesus opp fra de døde”.
  Veldig bra!

  Jeg føyer meg til i rekken av kristne som IKKE tror Gud brukte seks dager på å skape jorden.

  Har foreløpig ikke så mye mer å komme med, men venter i spenning på flere spørsmål.

 2. Samuel  •  Jan 18, 2009 @22:49

  Lars F:
  Hehe, takk skal du ha Lars – glad du liker innholdet. Jeg må jo nevne at mye av det jeg skriver har jeg lest en eller annen gang; enten i Bibelen eller annen kristen litteratur. Det er garantert ikke alle som er enig i svarene – men da kan de gjerne ta det opp her.

  Takk for din respons :)

 3. Joakim  •  Jan 18, 2009 @23:07

  Hmm, skal jeg spørre bare for å skape en lang diskusjon tro.

 4. Lise  •  Jan 18, 2009 @23:38

  Hei :)

  Utrolig bra laget! Jeg er som deg opptatt av å kunne forsvare troen min, finner det temmelig utilfredstillende å ikke få et ordentlig svar når jeg stiller et spørsmål til en annen om et annet emne. Stå på!

 5. Samuel  •  Jan 19, 2009 @06:54

  Joakim:
  Du er velkommen til å stille dine spørsmål på hvilket premiss som helst. Jeg er ingen teolog, og vil besvare dem ut fra den kunnskap jeg har – dersom jeg føler det er spørsmål jeg kan besvare.

  :)

  Lise:
  Heisann, og takk :)

  For min del så dreier det seg også om å faktisk ha svar på spørsmål, slik at jeg ikke fremstår som en blindt troende. Det er noe viktig for meg.

  Du er naturligvis velkommen til å stille spørsmål ved mine svar, evt være med å besvare dersom noen skulle ha spørsmål du har gode svar på ;)

 6. Joakim  •  Jan 19, 2009 @14:16

  Jeg skal stille deg et spørsmål når jeg kommer på ett, bare finne på et du kan bryne deg litt på.

 7. Samuel  •  Jan 19, 2009 @15:17

  Joakim:
  Hehe, den er god vet du ;) Det er tydelig at det er en utfordring til meg du søker, ikke kunnskap – men det er helt ålreit ;)

 8. Daniel  •  Jan 19, 2009 @16:19

  Faktisk et godt poeng, og slikt må faktisk til for å kunne overbevise dem som ikke er inne i kristne miljøer/nesten kristne allerede …

 9. Joakim  •  Jan 19, 2009 @21:41

  Det blir på ingen måte en utfordring, men skal man spørre om noe skal man ha et skikkelig spørsmål, det har jeg alltid ment.

 10. Samuel  •  Jan 19, 2009 @23:32

  Daniel:
  Jeg tror kanskje ikke jeg kan overbevise noen da, for det krever sterkere midler for de flestes vedkommende. Men litt opplysning kan muligens bidra til å bryte noen små barrierer :)

  Joakim:
  Det er sant – men for all del; har du enkle spørsmål også så er du hjertelig velkommen til å stille dem. Jeg vil gjerne få påpeke at premisset er at alle spørsmål man har er verdifulle i seg selv, og jeg vil forsøke mitt beste å besvare både de simplere og de mer kompliserte spørsmål.

 11. Joakim  •  Jan 20, 2009 @01:18

  Jeg har et tips til deg Samuel. For tiden går det veldig mange programmer om kristendommen på tv, ganske spennende og lærerrike. Jeg har lært mye nytt, noe gjør meg mer overbevist om at det finnes en Gud og andre gjør meg litt mer skeptisk igjen. Jeg anbefaler deg om å se på dem, de går som regel om kvelden på National geographic.

 12. Joakim  •  Jan 20, 2009 @02:53

  Jeg har et spørsmål til deg, hva er ditt syn på stigmata?.

 13. Samuel  •  Jan 20, 2009 @08:36

  Joakim:
  Bra tips – jeg fikk faktisk med meg dokumentaren om Judasevangeliet igår og det var veldig spennende. For øvrig er det jo flott at de balanserer, slik at det ikke er slik at alt de viser taler imot Gud, og heller ikke alt taler for at Gud finnes. En slik kanal har som regel oftere forkus på det naturvitenskapelige og ville normalt ha fokus på å motbevise Gud. Det har jeg sett flere programmer på før.

  Stigmata:
  Stigmata er jo en katolsk “greie”, og det er mye innen katolismen jeg stiller meg sterkt spørrende til. Det dreier seg – slik jeg forstår det – om mennesker som er så “sterke” i troen at de får Jesu skademerker på kroppen, og kan gå rundt med blødende sår opptil flere tiår. Det skal visstnok være tegn på en eller annen slags fromhet.

  Nå er ikke dette et tema jeg har satt meg så veldig inn i, men jeg registrerer jo at det finnes kilder på at dette har skjedd og at leger har undersøkt sårene uten å kunne komme til noen direkte konklusjon. Allikevel har jeg store problemer med å tro på det.

  Det er ingen indikasjoner i Bibelen som jeg har hørt om som leder meg til å kunne understøtte at Gud vil at troende skal straffes/”belønnes” på en slik måte, og jeg kan ikke se for meg at Gud vil at hans barn skal lide på en slik måte. Jeg lener mer mot å tro at stigmata er noe som på et eller annet vis er psykisk fremstilt/selvskapt enn forårsaket av Gud.

  En annen ting som understøtter dette er at Stigmata blir beskrevet i andre religioner også, bl.a. i Buddhistisk kunst.

  Konklusjon: Jeg tror ikke Stigmata blir fremkalt av den Gud som beskrives i Bibelen. En kjærlig og rettferdig Gud som sendte Jesus som offeret som skal rettferdiggjøre hele menneskeheten vil ikke at flere mennesker skal gjennomgå de samme lidelsene – det henger bare ikke på greip. Det faktum at andre religioner har tilfeller av det samme, leder meg til å tro at det er noe annet enn Gud som fremkaller det – uten at jeg vet hva.

  Takk for spørsmålet :)

 14. Kille  •  Jan 20, 2009 @12:12

  Nå blandes det mange begrep her. For min del er religion en TRO og nettopp det, altså noe man tror på – eller ikke. Det å prøve å forklare/ bevise/ rettferdiggjøre en tro er litt selvmotsigende i mine øyne, siden det nå engang ikke er snakk om harde fakta/ vitenskap “eller hur”?

 15. Samuel  •  Jan 20, 2009 @17:10

  Kille:
  Du misforstår meg litt, Kille, for jeg ønsker ikke å bevise noe som helst. Jeg ønsker rett og slett bare å åpne for diskusjon og spørringer rundt et tema som folk stiller spørsmål ved hver gang jeg treffer dem på byen og jeg sier jeg er kristen. Tydeligvis har disse tungene blitt kappet over på vei til bloggen ;)

  Altså – mange har svært mange spørsmål til bibel, tro, kristendom, om Jesus, om Gud, som er enten veldig kritiske eller veldig søkende. Jeg forsøker ikke å bevise eller forklare noe som helst, men ved å sette slike spørsmål ut i lyset så kan det hende vi alle lærerer noe :)

 16. obskur  •  Jan 20, 2009 @18:44

  Jeg vet ikke om du har lest innlegget til Virrvarr (http://www.virrvarr.net/blog/2008/12/31/skeptikerskolen-jesus-en-mytisk-rip-off/ – nå kan du jo gjøre det ;) ), men hvordan stiller du deg til det som hun skriver der, at mytene rundt Jesus allerede flere ganger hadde dukket opp i historien lenge før Jesus selv utførte “miraklene”.

  Og en sånn liten en på siden som forundrer meg litt.
  Slike black-/death-/whatever-metal mennesker som påstår at de dyrker Satan, vil ikke de også igrunn være kristne, bare at de stiller seg på den andre siden?
  (og er det ikke forferdelig ulogisk å stille seg opp mot en allmektig gud, som de åpenbart må tro på – finnes den ene, må jo den andre også finnes?!)

 17. Heidi  •  Jan 20, 2009 @21:03

  Svaret på spørsmålet om Gud som dreper fikk meg til å lure på hvor bokstavelig du tolker Bibelen, Samuel?

 18. Samuel  •  Jan 21, 2009 @00:11

  obskur:
  Heisann obskur, og velkommen til bloggen. Har lest blogginnlegget til Virrvarr før, og jeg skal ærlig innrømme at det fascinerer meg veldig. Har lest flere av disse før, og jeg har ingen klare svar på hvorfor det finnes så klare sammenhenger.

  Hvordan jeg stiller meg til det? Jeg er nok “usaklig naiv” på dette punktet, for jeg må forholde meg til personlige opplevelser som gjør at jeg fremdeles tror at Jesus er en virkelig person som utførte det Bibelen beskriver. Dessuten har jeg nok tenkt altfor lite over akkurat dette, så jeg kommer vel litt til kort faktisk (så kudos for et svært bra spørsmål).

  Men – ved å søke opp litt rundt de forskjellige mytologiske kildene, finner jeg info som “Traditional belief based on scriptural details and astrological calculations gives the date of Krishna’s birth, known as Janmashtami,[29] as either 18 or 21 July 3228 BCE”. Videre søking rundt de forskjellige gudene/skikkelsene gir meg ikke særlig informasjon som hentyder til de sammenlikningene som antydes hos virrvarr. Jeg ser såklart at Wikipedia og internet generelt er den mest troverdige kilden, men mytologibøker er kanskje heller ikke det.

  Jeg vil ikke påstå noe som helst i denne debatten, annet enn at jeg faktisk sliter med å finne bekreftelser på den informasjonen som ligger på bloggen til virrvarr på andre steder enn sider som snakker konkret om dette “historietyveriet”.

  Når det kommer til satanister, så sliter jeg også med logikken. Det kan argumenteres med at de tror på Gud, Jesus og alt det – men de er ikke kristne fordi de ikke bekjenner Gud som sin herre, de bekjenner Satan. Jeg må jo anta at de tror Satan er sterkere..?

  Heidi:
  Hei, og hjertelig velkommen til deg også :) Men hvordan da mener du? Beklager det vage svaret, men jeg forstår ikke helt spørsmålet.

 19. Heidi  •  Jan 21, 2009 @11:39

  Jo, altså, jeg ville tenkt at det var naturlig for “den moderne Bibelleser” å tolke f.eks. de naturkatastrofene som forekommer i GT som nettopp det, og ikke nødvendigvis som noe forårsaket av Gud. I at Gud ikke nødvendigvis har drept noen ut over det å ikke aktivt gripe inn i å redde liv der det vil stå i konflikt med prinsippet om fri vilje.

 20. Samuel  •  Jan 22, 2009 @10:07

  Heidi:
  Vel, det er jo litt vanskelig å tolke en direkte beskjed som “Idet dere blåser i basunene for tredje gang, vil byen falle” som noe annet enn Guds handling da.

  Allikevel vil jeg absolutt belønne deg for en god tankerekke, og jeg tror absolutt Gud kan ha brukt naturkatastrofer som løsninger.

 21. Kaja  •  Jan 22, 2009 @10:23

  Jeg skjønner at det må være slitsomt med alle som skal være i strupen på deg ang. din tro. Det er noen mennesker som alltid angriper annerledeshet med aggresjon og det er ikke så hyggelig. Men siden du oppfordrer til spørsmål så er ganske mitt viktigste spørsmål dette:

  Hvorfor lar Gud (hvis han finnes) totalt uskyldige mennesker lide og dø? Hvorfor er størsteparten av verdens befolkning lutfattige, hvorfor mister barn foreldrene sine, og hvorfor er jorda generelt preget av elendighet? Hvordan kan en allmektig og god gud tillate dette?

  “Guds veier er uransakelige” synes jeg blir en meget tynn forklaring.

 22. Heidi  •  Jan 22, 2009 @12:13

  Samuel :
  Men det er vel nettopp det, jeg tror ikke Gud ga en slik beskjed… Jeg kan ikke tenke meg at en kjærlig Gud for det første ikke vil gi mennesker uendelig med nye sjanser, fordi noe annet er umulig i betingelsesløs kjærlighet slik jeg ser det, og attpåtil ha en så liten rettferdighetssans at han bruker kollektiv avstraffelse. Eller i det hele tatt ser det på sin plass å straffe.

 23. Samuel  •  Jan 22, 2009 @12:23

  Kaja:
  Heisann Kaja! Hyggelig at du tok deg tiden innom bloggen min, det var uvant å se deg signere med de bokstavene ;)

  Folk angriper veldig forskjellig, og det har blitt en del av det å være kristen. Heldigvis så ser man det svært sjeldent direkte lengre, men det går ikke an å delta på diskusjon.no om et religiøst tema uten at noen bedrevitere slenger 400 sider vitenskap i trynet ditt og påstår at det beviser at Gud er en vits. Det interessante er at det har gått fra å være mindre beleste “bøller” som kritiserer til de “bøllene” som faktisk har en del kunnskap. Jeg sier “bøller” fordi det ofte er stor mangel på respekt for syn som ikke stemmer med vitenskapen.

  Men over til spørsmålet ditt; et svært godt spørsmål, og svært relevant om jeg får si det. Ikke minst et svært vanskelig et, som veldig mange sliter med.

  For å si det slik, jeg har aldri lagt én eneste tanke i setningen “Guds veier er uransakelige” i denne sammenhengen, og for meg har det blitt en av de største vitsene i kristenhistorien når det kommer til menneskers vonde skjebne. Guds veier er uransakelige, men det er ikke en setning som kan brukes når noens søster dør i en ulykke eller når noen dør av sult. Det blir jo som å si at det var Guds vilje at det skjedde, noe det ikke er. Ulykker er nettopp det; en ulykke.

  Fri vilje
  Om jeg skal kunne svare ordentlig på spørsmålet ditt, må jeg gå litt bak i historien. Da Gud skapte mennesket, gav han oss fri vilje. Årsaken til dette er at Gud ønsket å skape et samfunn og samvær med mennesker som frivillig ville det fordi han elsker oss, og hans håp og ønske var at vi skulle elske ham også. Sann kjærlighet kommer kun ved fri vilje, men der ligger også risikoen for å gjøre det motsatte. Den frie viljen kan du lese litt mer om i blogginnlegget om allmakt, og der forklares det relativt greit.

  En forståelse for konseptet “Fri vilje” er forutsetningen for forklaringen på resten av av spørsmålet ditt.

  Vi..?
  Hele
  menneskeheten har fått denne frie viljen. Det vil si at menneskeheten i seg selv har ansvaret for å overholde en balanse. Når vi “vestlige” spiser godt, har penger og mat i overflod, og generelt nyter livet – så vet vi at det samtidig betyr at noen i øst og sør har det helt jævlig. Vi vet at det finnes lutfattige mennesker, men vi (menneskene) gjør ingenting med det. Gud kan ikke bare ta penger fra oss og gi til dem, det er tyveri – og vil gå på tvers av den frie viljen.

  Når elendighet preger kloden, så er min påstand at dette i all hovedsak er menneskeskapt.

  Uskyldige mennesker lider og dør fordi noen ikke strekker ut ei hånd og hjelper dem, selv når de vet det skjer. Barn mister foreldrene sine pga sykdom og ulykker, ikke pga Guds vrede. Foreldre mister barn på samme premisser.

  Fordi det er eneste måten?
  Til spørsmålet om hvordan Gud kan tillate det, har jeg kanskje ikke noe bra svar, men jeg tror allikevel det kan kvalifisere.

  Det er eneste måten å gjøre det på. Skal vi tro på Gud og Jesus, så må vi også tro på himmelen. Den frie viljen er en forutsetning for å kunne tro helhjertet på Gud og Jesus, og dermed også en forutsetning for et gjensidig forhold basert på kjærlighet. Dessverre fører det som sagt med seg konsekvensene som er negative, men vi kan se litt på det slik;

  Et liv her på jorden i lidelse, men med helhjertet og ekte tro, fører til et fantastisk etterliv.

  I tillegg så må vi huske at Gud ikke tillater det fordi han ikke bryr seg, men han er nødt til å la det skje fordi det er eneste måten han virkelig kan få det forholdet til menneskene han ønsker. Han kan ikke trekke tilbake den frie viljen og gjøre oss til roboter fordi han ser at det får noen negative konsekvenser – når den store planen betyr langt mer.

  Konklusjon
  Å skylde på Gud for problemer her på jorden vi mennesker kunne ha fikset syns jeg er feil ansvarsfordeling. Vi mennesker har fått en fri vilje, og det faktum at vi mennesker sørger for skjev fordeling er hverken Guds ansvar eller vilje.

  Dersom jeg klarte å rote meg bort i min egen forklaring, og du egentlig ikke fikk svar på det du lurte på er du hjertelig velkommen til å stille oppfølgingsspørsmål. Jeg setter oppriktig pris på din deltakelse!

 24. Samuel  •  Jan 22, 2009 @13:00

  Heidi:
  Vet du hva, jeg skjønner veldig godt tankegangen din – men Gud er ikke kun kjærlighet – han er også rettferdig og en dommer. Gud har flere sider.

  Streng
  Det er et ekstra faktum som spiller en rolle her. Gud gir ikke slike ordre og betingelser nå lengre. Han sier ikke “Gjør sånn og sånn, ellers river jeg ned det hvite hus”. Det er et virkemiddel som ble brukt før Jesu tid, for på den tiden var frelsen avhengig av handlinger. I tillegg var samfunnet råere, og maktbruk var det eneste som gav en virkelig effekt. Det vil si at Gud måtte følge de samme normer for å få vår oppmerksomhet.

  Kollektiv
  Han kan også ha reddet mange mennesker ved nettopp å gi en kollektiv straff. Tenk på dette: Effekten av å ha levd lengre kunne blitt at de falt for korrupsjonen, mens nå ble effekten at deres liv ikke ble kastet bort. De levde ikke lenge nok til å la resten av samfunnet rundt dem forderve dem, og dette kan ha reddet dem for evigheten. Ringvirkninger er altså et argument som kan dras inn her – det faktum at akkurat de straffede ble straffet, kan ha ført til at mange mennesker rundt dem ikke falt for den samme korrupsjonen.

  Langsiktig effekt
  Glem ikke det at dette livet her på jorden kun er en midlertidig stasjon, et slags venterom. Så å si at en kjærlighetens Gud ikke kan ta liv blir feil, for Gud kan se konsekvenser og årsaker vi ikke har oversikt over.

  Etter Jesus forandret dette derimot seg, nettopp fordi vi nå har et helt liv på å forandre oss på. Nå gir Gud oss uendelig mange muligheter, akkurat som du ber om.

  Konklusjonen er:
  Gud straffet mennesker fordi han så en positiv effekt i det, med tanke på langsidighet. Meget godt mulig også for noen blant de som nettopp ble straffet, samt mennesker som ellers ville blitt påvirket av dem. Det var en handling gjort i kjærlighet, selv om vi lett kan se på det som galt.

  Jesus endret alt, og nå har du fått som du egentlig ber om.

 25. Heidi  •  Jan 22, 2009 @13:16

  Jeg er enig i at Gud kan se konsekvenser vi ikke kan, men jeg er fortsatt ikke med på Gud som en slags dommer. Jeg bare tror han ble tolket som det, med bakgrunn i det samfunnet de som skrev alle bøkene levde i. Jeg tror vi tolker Bibelen veldig forskjellig (jeg leser fortsatt Bibelen, selv om jeg ikke identifiserer meg som kristen).

 26. Samuel  •  Jan 22, 2009 @14:47

  Heidi:
  Jeg tror fremdeles at Gud er en dommer, spesielt med tanke på at det kun er ham som avgjør hvem som faktisk kommer til himmelen. Allikevel vil ikke jeg forsøke å endre din oppfatning av Bibelen og Gud, jeg kan bare si min mening.

  Vi har nok en litt forskjellig mening, men jeg har respekt for din!

 27. Kaja  •  Jan 22, 2009 @21:35

  “Han kan ikke trekke tilbake den frie viljen og gjøre oss til roboter fordi han ser at det får noen negative konsekvenser – når den store planen betyr langt mer.”
  Da synes jeg ikke han virker som en spesielt god eller kjærlig Gud. Lar han uskyldige barn ta byrden for andres egoisme? Hva slags godhet er det? De negative konsekvensene ser ut til å sterkt overskygge alle eventuelle positive.

  Og når vi snakker om fri vilje, i hvor stor grad har i egentlig det? Statistikken viser helt tydelig at der du er født, de foreldrene du har og oppveksten du har helt tydelig former din personlighet og reelle valg i livet. Jeg betviler hele konseptet rundt fri vilje. I det minste er den ganske begrenset.

  Og i tillegg, sier du at skaperverket har slått feil? At menneskeheten har gått en annen vei enn det Gud ønsket? Er ikke det en ganske grov feil hos en ufeilbarlig og allvitende makt? Og hvis det er planen at uskyldige skal lide, skjønner jeg ikke hvorfor han sees på som en god makt.

 28. Kjetil  •  Jan 22, 2009 @22:19

  Flott liste med gode svar! Bloggen ligger i RSS-feeden :)

 29. Samuel  •  Jan 22, 2009 @23:04

  Kjetil:
  Hjertelig takk Kjetil! :)

 30. Samuel  •  Jan 22, 2009 @23:21

  Kaja:
  Igjen har du gode synspunkter.

  Jeg forstår ditt synspunkt veldig godt, men du glemmer en vesentlig ting atte en gang; livet her er et kortvarig prospekt i forhold til evigheten. Å si at friheten ikke er verdt det dersom man ser ut fra denne verdens perspektiv er nå en ting, men ser man i evighetens perspektiv så blir det en helt annen ting. Gud skapte oss i et forhold til ham, og i starten var det ikke snakk om noe tilfeldigheter. Det er menneskers valg som har ført oss til forskjellige deler av verden.

  Å si helt definert hva Gud egentlig mener og tenker har ikke jeg evne til, men jeg kan forsøke å utdype min forståelse av det.

  Nei, jeg sier ikke at skaperverket har slått direkte feil. Jeg sier at mennesket valgte annerledes enn hva Gud ønsket. Da Gud skapte mennesket, gav han oss fri vilje. I det ligger det mye makt. I det gjorde Gud seg til et potensielt offer. Du tror at vi lider? Hvordan tror du da det er for en som elsker hvert enkelt menneske så mye at han var villig til å la sin sønn dø på vegne av dem?

  Poenget er at ved å gi oss fri vilje, delegerte han en del av sin makt til oss. Jeg tror heller ikke Gud kan se fremtiden, noe du kan lese mer om her.

  Gud tok en selv en risiko da han skapte oss. Planen var aldri at uskyldige skulle lide; han lider med dem/oss. Planen var å få et kjærlig forhold til menneskene, men menneskene gjorde opprør.

  Vi må altså dessverre se så langt bak i historien for å få svar på dine spørsmål…

 31. Tor  •  Jan 23, 2009 @07:43

  Ok, da fyrer jeg løs ;)

  1. Ifølge mange kristne kommer alle ikke-kristne til helvette etter de dør, hvor de brenner til evig tid. Får ikke dette Hitler til å virke ganske snill til sammenligning?

  2. Bibelen beskriver gud som allmektig, og som om gud egentlig kunne gjort det unna med djevelen hvis han ville uten problemer. Hvorfor er gud så ond at han påfører små barn dødelige sykdommer, naturkatastrofer, osv.?

  3. Bibelen er full av motsigelser, og store deler av den (bla. mye av det gamle testamentet) regnes som tull også av de fleste kristne. Det er mye forferdelig som står i Bibelen (noen eksempler: http://www.udyr.com/til-var-biskop/). Hvis gud vil at folk skal tro på han, hvorfor kunne han ikke lagt igjen mer bevis enn en såppas lusen bok og noen svært vanskelig bevisbare mirakler her og der? Kunne han ikke heller gjort sin egen eksistens klar, slik at kristentrom ikke trengte å være et spørsmål om tro?

 32. viljar  •  Jan 23, 2009 @11:24

  Hei og takk for god artikkel.
  Jeg vil utfordre med en gammel nøtt som innefor filosofisk tradisjon kalles ondskapens problem, et problem som som for såvidt gjelder alle monoteistiske religioner.
  Premiss 1: Gud er omniscient, (Han vet alt.)
  Premiss 2: Gud er omnipotent, (Han kan gjøre alt.)
  Premiss 3: Gud er god, (Han er definisjonen på god moral og er så og si ren kjærlighet.)

  Premiss 4: Det finnes ondskap i verden.

  Hvis Gud er udelt god og derfor ønsker det beste for alle mennesker, hvorfor gjør han ikke noe med verdens ondskap?
  Vet han det ikke? (Går mot premiss 1.)
  Kan han ikke gjøre noe med det? (Går mot premiss 2.)
  Han vil ikke gjøre noe med det? (Går mot premiss 3. Å tolerere andres lidelser når man har mulighet til å gjøre noe med det samsvarer ikke med det vi forstår som god moral i klassisk forstand.)

  For min del ser det ut som en logisk kortslutning. I de tilfellene jeg har hørt svar på dette paradokset, går de gjerne i retning av at Gud har et større overblikk, en annet perspektiv på tingenes tilstand, og dermed ser sammenhenger som vi ikke ser, noe som gjør han i stand til å se tilfeller av menneskelig ondskap i en totalsammenheng hvor denne ondskapen vil være med på å la “regnestykket gå i pluss”, for å si det slik. Likevel har jo de store moralfilosofiske retningene klart definert moral som noe prinsipielt. Vi vil for eksempel ikke kunne akseptere det som en god handling å drepe et barn, selv om dette beviselig vil kunne redde ti andre barn. Vi ser sammenhengen og forstår en slik handling, men det gjør ikke handlingen i seg selv god. Det kan se ut som vi tvinges til å konkludere med at Gud ikke har god moral, i den forstand vi forstår begrepet.
  Hva mener du om denne problemstillingen?

  Og en litt mer humoristisk en på slutten: Kan Gud lage en stein som er så tung at han ikke kan løfte den? :)

 33. Samuel  •  Jan 23, 2009 @12:39

  Tor:
  Heisann Tor :) Velkommen til bloggen, og takk for gode spørsmål. Jeg skal prøve å besvare dem i rekkefølge:

  1. Spørsmålet om helvete
  Nei, på ingen måte. Spørsmålet om helvete er et spørsmål svært mange kristne sliter med, men problemstillingen der ligger i at de har feil fokus. Helvete er ikke en straff Gud gir fordi folk ikke er gode nok, det er rett og slett det har valgt selv. Gud ønsker ikke at noen skal havne i helvete, men han kan rett og slett ikke tvinge noen til himmelen som ikke har et klart ønske om det selv. Det står flere steder i Bibelen at Gud ikke ønsker at noen skal gå fortapt, men omvende seg. F.eks. “Det er ikke min vilje at den ugudelige skal dø” (Esekiel 18, 23), og den aller mest kjente “Gud elsket verden så høyt at han gav sin sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” (Joh, 3, 16). Jeg tror det er viktig å huske at Gud sørger over hver eneste sjel som ikke kommer til himmelen, han har tross alt befalt oss å spre ordet om hans eksistens.

  Når det kommer til helvete, så er det flere problemstillinger som en må ta i betraktning. For det første så beskrives helvete i Bibelen på flere forskjellige måter. Du nevner at det brenner, et annet sted nevnes det at det er totalt mørke. Det beskrives som et dyp, men også som en ildsjø. Et straffested, men også fullstendig ødeleggelse. Poenget er ikke å forklare helvetes natur, bare gjøre det klart at det er et sted man bør forsøke å holde seg unna.

  I tillegg så er det svært mange teologer som hevder at “å lide i all evighet” ikke er korrekt. Poenget er at selve straffen varer i all evighet, men at de som “bebor” helvete vil bli fjernet. Så lidelsene vil en gang ta slutt for dem.

  2. Allmektige Gud
  Et meget godt spørsmål. Jeg begynner i slutten med naturkatatrofene dine.

  Når Gud skapte verden, så gav han den en del fysiske begrensninger nettopp slik at den skulle fungere. Bakken du går på er så hard at du ikke faller gjennom når du går på den, men faller du PÅ den fra en høyde kan du slå deg. Vannet du drikker er tett nok til at det oppfyller de premissene kroppen behøver for at du skal ha nytte av det når du drikker, men får du for mye vann så kan du drukne. Lufta er tynn nok til at du kan puste, men du vil også falle gjennom den. Det er rett og slett en del fysiske begrensninger i en fysisk verden som skal fungere. Der kommer naturkatastrofene inn; Vår verden trenger vind, men av og til hoper det seg opp og blir en tornado. Alt presset fra jordens kjerne, og bevegelsene som sørger for at jorden holder seg varm, trenger at jordskorpen skal kunne bevege seg litt – av og til fører det til jordskjelv og vulkaner.

  I svært mange av de virkelige katastrofene ser man jo også at mennesket bosetter seg nettopp i svært utsatte områder. Så kan man da spørre; hvis du flytter til et område som du VET det er jordskjelvfare, er det da Guds feil hvis huset ditt raser ned?

  Barn og dødelige sykdommer er en annen sak. For det første så er det ikke Gud som påfører dem disse. Det skyldes flere ting, og det som det kanskje ikke finnes noen tvil om er at mennesker er skyld i svært mange av de sykdommene som finnes idag. I tillegg må vi ikke glemme at i et religiøst perspektiv så finnes det ånder. Vi har gode ånder, og vi har onde ånder. Noen av disse onde åndene bruker sine krefter til å påføre smerter på andre mennesker. Dette svaret virker kanskje veldig bortforklarende, men dersom en tror på Gud og Bibelen, så kommer det helt klart frem at dette er et aktuelt svar. Poenget er iallefall at det ikke er Gud som er kilden for sykdommene.

  Men så – hvorfor fjerner ikke Gud bare ondskapen? Hvorfor terminerer han ikke bare medlemskapet til djevelen og gjør oss alle lykkelige? Vel, det er flere grunner. For det første så ville vi ikke blitt lykkelige, fordi onskapen er ikke bare et resultat av djevelens påvirkning. Muligheten for ondskap ligger iboende i hver og en av oss ved den frie viljen, og fjerner man djevelen så vil man egentlig bare fjerne en påvirkningskraft. Riktignok er djevelen en mektig påvirkningskraft.

  Hvorfor Gud ikke bare gjorde det umiddelbart er vanskelig for meg å svare på, så jeg tror jeg skal unnlate å forsøke å rote meg helt bort i teologi jeg ikke kan (håper du har forståelse for dette) – annet enn å si at jeg tror det har rot i syndefallet og det faktum at mennesket selv valgte å høre på djevelen. Jeg vil allikevel nevne at Gud faktisk HAR planer om å fjerne djevelen – når tiden er riktig. Flere steder i Bibelen beskrives det “den endelige krigen” som skal gjøre slutt på djevelen og hans undersåtter, og jeg må egentlig bare sette min lit til akkurat det.

  3. Motsigelsene
  Når det kommet til motsigelsene, så er de svært underholdende! Spesielt den som ligger på udyr har jeg ledd mange ganger over, og takk for at du koblet inn linken her!

  Jeg vil igjen forsøke å forklare noen vesentligheter; for det første var miljøet i tiden før Jesus svært forskjellig fra tiden etter Jesus. Gud brukte sterkere virkemidler før, fordi samfunnet var råere. Allikevel er det viktig å forstå en vesentlig forskjell på “skal dø” og “du skal drepe”. Det står helt klart i de ti bud at en ikke skal drepe, så alle henvisninger til at noen skal dø i GT betyr rett og slett at mennesket skal stå til dom for sine handlinger ovenfor Gud. Jeg kan også si at de aller fleste såkalte “selvmotsigelser” i Bibelen faktisk kan forklares dersom man slutter å ta ting ut av konteksten. Jeg kom over ei liste en gang over motsigelser og ble litt satt ut, men når jeg da slo opp noen av bibelversene så viste det seg at ved å ta med 2-3 ekstra bibelvers før og etter det som forfatteren av lista hadde ført opp, så var “selvmotsigelsen” oppklart.

  Hvorfor ikke Gud bare beviser hans eksistens kan forklares enkelt; Gud vil ikke vi skal tro som en nødløsning, han vil vi skal tro av ekte kjærlighet.

  Den gangen Gud faktisk beviste sin eksistens, og sendte Jesus som gjorde de underligste mirakler, så stod fremdeles mennesker og sa det måtte være tull. Selv når Gud snakket fra himmelen ble det bortforklart som torden. Mirakler har en kortsiktig effekt, det kan du lese gjennom hele Bibelen. Folk får se de utroligste ting, overlever 40 år i ørkenen på mat de får sendt direkte fra Gud, men så fort Moses snur nesa en annen vei smelter de om alt gullet sitt og bygger en gullkalv.

  Det er mer et spørsmål om kjærlighet enn tro egentlig. Gud vil vi skal tro. Gud vil at vi skal utvise en ekte tro. Ikke kunnskap. Kunnskap og kjærlighet går ikke hånd i hånd. Dersom du visste med absolutt sikkerhet at Gud eksisterte og at du ville gå i fortapelsen dersom du ikke fulgte ham, ville du fulgt ham som en nødløsning – ikke av kjærlighet. Der ligger den ultimate grunnen på hvorfor Gud ikke beviser sin eksistens; han vil ikke være en kosmisk salgsautomat eller backup, han vil være vår elskede Far og Skaper, som deler sin kjærlighet med sine barn fordi den er gjensidig.

  Jeg håper jeg satte litt lys på dine spørsmål; du er uansett velkommen til å komme med oppfølgingsspørsmål – eller helt nye – dersom du har det.

  :)

 34. Samuel  •  Jan 23, 2009 @12:59

  viljar:
  Heisann viljar, og velkommen til deg også. Glad du liker artikkelen, jeg skal gjøre mitt beste å besvare ditt spørsmål også.

  Igjen vil jeg gjerne begynne på slutten, og henvise deg til denne artikkelen jeg har skrevet før:
  Kan Gud skape en stein..?

  Jeg vet den er humoristisk, men svært mange tar den faktisk seriøst, så jeg skrev dette som et av de aller første innleggene mine faktisk. Artig.

  Når det kommer til det ondes problem så har du helt riktig, det er en korslutning. Men den ligge ikke hos Gud, den ligger hos mennesket og vår feilbarlige logikk slik jeg ser det.

  1. Gud er alltvitende, men hans allvitenhet er begrenset av vår frie vilje. Han kan ikke vite resultatet av et valg som enda ikke er tatt; da ville det ikke vært virkelig fritt. (Jeg påpeke at akkurat denne tydningen av allmektighet strides det veldig om inad i kristne kretser, men som diskusjonen under artikkelen her hentyder, så ser jeg ikke noen annen potensiell sannhet).

  2. Gud er allmektig, men hans allmektighet er begrenset av Guds løfter til oss. Dette synspunktet strider også litt med det konvensjonelle synet, men les denne artikkelen så kaster det kanskje litt lys på saken.

  3. Gud er god, men han er også rettferdig og streng, og hater synden.

  4. Det finnes ondskap i verden, som et resultat av den frie viljen.

  Du må også forstå at det som er “moral i klassisk forstand” samsvarer ikke nødvendigvis med hva Gud ser på som moralsk. I tillegg har vi i kristendommen det “kosmiske” begrepet evigheten. Hvis å drepe et barn her på jorden fører til at barnet kommer til himmelen, i stedet for å leve livet og på veien bli korruptert av ondskapen – ville det i Guds øyne kanskje ikke vært feil at barnet døde – selv om han selvfølgelig ikke ønsker det nettopp fordi han har en plan med barnets liv. Gud har virkelig et annet syn på verden, mennesket og livet nettopp fordi han sitter med en kalkulator som tar evigheten med i beregningen.

  Gud vet om ondskapen. Gud gjør noe med det, hos de som inviterer ham til å gripe inn i livet hans. Han ønsker at alle mennesker skal komme til ham og få hans beskyttelse.

  Han kan allikevel ikke presse seg på mennesker. Du kan se på Gud som en gentleman. Vil du ikke ha noe med ham å gjøre, holder han seg unna. Vil du gjerne ha noe med ham å gjøre, så er han bare en liten bønn unna. Han elsker oss alle, og vil gjerne forandre hvert enkelt liv til det bedre.

  Det ondes problem er en kortslutning i det at det er feilbarlig mennesklig logikk som er roten for det. En logikk som er basert på vitenskap og ikke åndelighet, basert på nåtid ikke evighet. Gud er selve målestokken for moral, og har langt høyere moral enn noen av oss.

  Kastet jeg litt lys på problemstillingen, eller ble det bare religiøst vissvass?

 35. viljar  •  Jan 23, 2009 @14:33

  Hei igjen.
  Vet ikke om jeg ble så veldig mye klokere. Men det handler vel kanskje om menneskets uvilje mot å godta irrasjonelle tanker som sannhetsbærende. Logikk er nå engang grunnsteinen i vår evne til å tenke, som jeg ser det. Dermed er vi tilbake i den klassiske forklaringen; at det hele handler om tro fremfor forklaringer.
  Uansett, jeg har stor respekt for slike som deg, som evner å møte debatten åpent, og fører dialogen på en ryddig og fin måte. Selv om jeg for øyeblikket ikke er enig med deg angående Guds eksistens, vil jeg berømme deg for denne åpne og uredde holdningen. Kirken og diverse andre religiøse samfunn hadde nok fått mye mer respekt om de hadde klart å vise en slik holdning. Stå på! :)

 36. Samuel  •  Jan 23, 2009 @15:38

  viljar:
  Du har absolutt rett i at ditt spørsmål gav meg lite spillerom i forhold til å dra inn logikk som stemmer for en ikke-kristen. Hvis du derfor forsøker å se diskusjonen fra øynene til en som tror på denne Gud som Bibelen beskriver, kan det hende det virker litt logisk.

  Jeg setter pris på dine hyggelige ord, det er en sjelden glede å få slik ros fra en som ikke deler min tro. Jeg tror at mangelen på åpenhet er et problem, som du også egentlig sier. At du ikke er enig respekterer jeg naturligvis, med håp om en enighet i fremtiden ;)

 37. Heidi  •  Jan 23, 2009 @22:05

  Angående Tor sitt spørsmål er det vel et poeng at mange kristne – også flere prester – ikke tror på helvete som noe annet enn en sinnstilstand i dette livet.

 38. Kaja  •  Jan 23, 2009 @22:12

  Så det du sier koker ned til hovedsaklig (slik jeg leser det):

  – Guds allvitenhet er begrenset, han kan ikke forutse menneskers handlinger (han visste ikke at fri vilje ville føre til en verden preget av elendiget)
  – Gud vil ikke gripe inn i den frie viljen
  – Gud er en utilitarist – han bryr seg kun om godhet går i pluss til slutt

  Den første setningen synes jeg strider mye imot det jeg oppfatter av kristendommen. Å være allvitende er å vite alt. Fremtid, fortid, nåtid. Jeg kan ikke uten videre gå med på at det begrensninger ved en slik definisjon. Selv menneskelig vitenskap kan predikere atferd hos mennesker, skulle tro at Gud kunne gjøre det bedre enn oss. Og kunne ikke Gud predikere korsfestelsen, Judas svik, Peters benektelser osv? Noe som bringer meg over på neste setning. Manipulerte ikke Gud den frie viljen litt rundt Jesu fødsel, død og oppstandelse? Kan ike gjøre det samme igjen for menneskenes beste?

  Også over til utilitarismen. Kan ikke Gud velge godhet for alle når han har makten? Hvorfor utsette barn for krig, kvinner for gruppevoldtekt, og mennesker for generell ondskap når han faktisk kan gjøre det? Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en god Gud kan la menneskeheten (eller andre arter for den saks skyld)lide gjennom slike ting.

  Du sier også litt lengre ned her: “Vil du gjerne ha noe med ham å gjøre, så er han bare en liten bønn unna. Han elsker oss alle, og vil gjerne forandre hvert enkelt liv til det bedre.”

  Insinuerer du at hvis man bare tror på Gud vil livet bli bedre? Hva med alle de troende allikevel har elendige liv? Jeg husker jeg så en dokumenter en gang om en dame som var i en bilulykke. Mannen hennes var kristen og ba og håpet om at Gud skulle spare henne og ikke ta ham fra henne. Allikevel døde hun noen dager senere, og han ble en ensom enkemann, knust av tapet av sin kone. Jeg synes det er ufattelig hjerteskjærende.

  Også til slutt, Hva synes du om musikalen “Jesus Christ Superstar”? :P

 39. Samuel  •  Jan 24, 2009 @19:39

  Heidi:
  Det har jeg hørt svært lite om, og jeg ser utrolig lite i det jeg har lest av Bibelen som støtter det synet. Det er for meg liten tvil om at Bibelen beskriver et Helvete som man ikke opplever før man dør.

  Kaja:
  Jeg sier at Gud selv har begrenset sin allvitenhet. Han vet fremdeles alt som er mulig å vite, men han kan ikke vite resultatet av et fritt valg før det har blitt tatt – da er jo ikke valget fritt i utgangspunktet. Gud visste nok at det fantes en risiko for at det ville ende slik, men han visste det ikke med sikkerhet.

  Såklart kan han gjøre det bedre enn oss. Jeg ser allikevel ikke hvordan man kan gi menneskeheten fri vilje, og samtidig på forhånd vite resultatet av våre frie valg. Men som du sier, så vet Gud bedre enn oss – det er ingen tvil om det. Derfor tror jeg han kunne forutse at de jødiske “sjefene” på den tiden ville stille seg sterkt til motmele mot Jesus, og sørge for å få ham korsfestet/drept. Han kjente Peter så godt at han så i hjertet hans at han ville benekte. Judas svik har jo Judasevangeliet sådd litt forskjellige teoretiseringer rundt, men basert på samme premisser som Peter så var det mulig å se det. Gud er så mye bedre fordi han nettopp kan se langt større konsekvenser av vår personlighet fordi han kjenner oss til bunnen, og derav kan ting forutses. Det mener jeg faller inn under kategorien “mulig å vite”, basert på hans kunnskaper om oss.

  Det vil allikevel ikke si at han vet hva jeg spiser til middag 20 år frem i tid, men han vet nok mer om mine fremtidige valg enn jeg gjør selv.

  Gud kan ikke bryte et løfte, det ligger ikke i hans natur. Dermed kan han ikke gripe inn i den frie viljen og tvinge oss til å gjøre som han vil når han vil. Det er som jeg sier menneskene selv som utsetter hverandre for disse tingene, ikke Gud. Jeg forstår at du ønsker å gi ansvaret over på ham, det er vel en del av den mennesklige naturen å søke syndebukker som kan fjerne ansvaret fra oss selv.

  Gud kan tillate det fordi han nettopp vet at livet her er kort, og det er kun ved å gi oss den frie viljen – og ikke gripe inn hver gang noe han misliker skjer – at mennesker kan få et forhold til ham basert på ekte kjærlighet.

  Gir du ditt barn en femtilapp, og styrer hva det bruker pengene på, da fikk aldri barnet pengene. Du bare bruker det gjennom henne. Da er det ikke hennes penger i hele tatt.

  Jeg sier ikke at Gud er en utilitarist. Jeg har jo flere ganger sagt at Gud elsker alle, og hadde det vært opp til Ham så hadde alle kommet til himmelen – det er derfor han har gitt oss misjonsbefalingen. Jeg sier at i GT’s tid så var frelsen avhengig av handlinger – og hadde man da bevisst brutt noen av de helt sentrale delene av Loven, så var muligheten borte. Dermed var de allerede en del av det negative regnestykket. Ved å fjerne disse menneskene, så sørget han kanskje for at det negative regnestykket ikke ble enda dårligere. Det er nødvendig å poengtere at dette kun er mitt syn, og på det viset blir en slags synsing – jeg kan ikke sitte her og hevde med absolutt sikkerhet at det var Guds motiver. Det bare gir mening for meg.

  Jeg insinuerer ikke at livet her vil bli bedre for alle kristne. Jeg sier at Gud ønsker å gjøre det bedre. For noen så blir livet bedre bare å ha et forhold til Gud, selv om de ytre omstendigheter ikke forandrer seg. Kristne er fremdeles offer for de samme omstendigheter som ikke-kristne er. Litt av Guds gave er nettopp det som skjer etter livet her på jorden.

  Til slutt; den har jeg ikke sett på mange år, så jeg kan dessverre ikke si helt – for jeg husker ikke :P

 40. Heidi  •  Jan 24, 2009 @21:36

  Det er stadig flere som ser på Bibelen som en bok å inspireres av, snarere enn enn lærebok om Gud og verden. Men akkurat det kan ha med hvor i landet vi befinner oss.

 41. Samuel  •  Jan 25, 2009 @01:53

  Heidi:
  Det respekterer jeg, og håper mange lar seg inspirere av Bibelen :) Hvorvidt Bibelen er en lærebok om verden idag er kanskje en ting å sette spørsmåltegn ved, men det er en lærebok om Gud og om man tror på ham så må man nesten se på Bibelen som mer enn bare inspirasjon, vil jeg si.

 42. Heidi  •  Jan 25, 2009 @11:52

  Jeg respekterer at du mener det. Jeg må nesten spørre om en ting til, mener du at Bibelen er den eneste skriftlige kilden vi har om Gud? Jeg tenker på andre tekster som Koranen, Bhagavad Gita osv.

 43. Heidi  •  Jan 25, 2009 @12:09

  “Hmm, hvordan kan man være Gud, om man ikke er opprinnelig årsak? Hva vil det da bety å være Gud?”

  Det vet jeg ikke helt ennå, jeg må tenke mer over det, kanskje jeg finner ut at jeg tok feil. Slik jeg opplever mine “alternativer”, for at Gud skal være det jeg opplever at han er, må han enten være den opprinnelige årsak, men ved en visshet om at vi vil utvikle oss åndelig og skape “himmelen på jorda” (ettersom jeg ikke tror på himmelriket etter døden). Men det for meg forutsetter gjenfødelse, ettersom den planen vil skape for mange ofre om ikke. Eller så er han ikke den opprinnelige årsak, men oppstod samtidig som universet på en eller annen måte. I det perspektivet blir han mer enn veileder enn noe annet.

 44. Samuel  •  Jan 25, 2009 @13:55

  Heidi:
  Jeg er relativt liberal når det kommer til andre religiøse tekster. Jeg tror gjerne noen andre teksters innhold kan delvis spores tilbake til Gud, da mye av tankene er like. Jeg tror allikevel ikke at de i sin helhet er inspirert av Gud – da de varierer altfor mye til det.

  Ditt perspektiv på en gudommelighet er spennende, men jeg er naturligvis og med all respekt uenig.

 45. Kaja  •  Jan 26, 2009 @14:08

  Jeg føler ikke for å dra diskusjonen så mye lenger ut, for det er svære kompliserte greier vi snakker om, og jeg er langt fra noen bibelekspert. Men jeg kan jo alltids kverulere bittelitt ;)

  “Han kjente Peter så godt at han så i hjertet hans at han ville benekte. Judas svik har jo Judasevangeliet sådd litt forskjellige teoretiseringer rundt, men basert på samme premisser som Peter så var det mulig å se det. ”
  Han “så i hans hjerte” at Peter kom til å benekte ham nøyaktig tre ganger? Jeg synes kanskje det er litt vel godt gjettet. Slik jeg forstår det (evt. det jeg gjetter) var det Guds plan at Judas skulle angi Jesus og at Jesus skulle henges på korset. Og det er jo en ganske stor inngripen i den frie viljen. Men det er mulig jeg misforstår?

  Uansett er poenget mitt at den verdenen jeg ser, er så full av lidelse og grusomheter at det er veldig vanskelig å tro på nærværet av en uendelig god makt.

  Men jeg digger Jesus Christ Superstar på tross av min gudløshet ;)

 46. Samuel  •  Jan 27, 2009 @17:26

  Kaja:
  Oi, der holdt jeg på å glemme denne kommentaren din i virrvarret av nye.

  Dette blir på en måte litt fabling da, for forutsigelser er vanskelig å diskutere – men jeg tror Jesus visste at tre mennesker ville kjenne ham igjen og spørre, samtidig som jeg tror han visste at Peter ville være panisk og grepet av frykt. Da blir det kanskje ikke så vanskelig å forutse, men jeg ser klart ditt poeng. Allikevel tror jeg alle gjorde dette av fri vilje – ikke påvirket av ham.

  Jeg ser absolutt at det er vanskelig å se noen gudommelighet på denne jorden, men jeg mener fremdeles det er et resultat av mennesklige valg – og helt motsatt av Guds ønske.

  Hehe, kanskje jeg må få sett den musikalen igjen snart da :P

 47. Harald Brobakken  •  Apr 5, 2009 @06:02

  UNIVERSET, EN GUD AV DENNE VERDEN!
  UTOPI ELLER VIRKELIGHET?

  Heia Samuel. Jeg synes du er både real og fornuftig når du gjerne tar inn innlegg som er både for og imot religion. Jeg er kommet til at min tro har noe felles med din tro, for jeg også er overbevist om at det må være en høyere makt som styrer det hele. Du kaller det for Gud men jeg kaller det for universet, og ingen kan nekte for at vi ER i universet, og ER EN DEL av universet. Jeg tror også på et evig liv, men ikke i himmelen eller helvete. Min Gud skiller seg fra din Gud, fordi min Gud ikke er ute etter å straffe folk og bryter ikke naturlovene.
  At vi mennesker er en del av universet, kan vel ingen benekte, derfor tror jeg at Gud også er en del av universet, og ikke fra en annen verden, slik som religionen til tilsier!
  At Albert Einsteins teori om at materie og energi er en og samme ting, er vitenskapen stort sett enige om. Videre godtas teorien om at all energi var forent i singulariteten, og ble betegnet som superkraft.
  I følge energiloven kan ikke energi verken oppstå eller forsvinne, derfor må den også være til stede i universet idag. Det er godt dokumentert at materie består av enheter som varierer i størrelse, men som er et stabilt objekt med en indre struktur, eller et indre system, som ikke lar seg endre uten tilførsel av energi fra en ytre påvirkning. Innad i systemet kan det forekomme endringer, men det skjer etter anerkjente, universelle naturlover som gjenoppretter systemet. Dette er også godt dokumentert og anerkjent av vitenskapen. Slik er det med all materie, om det er stort som en planet, eller lite som et atom, så er det et stabilt objekt med grenser og et indre system, som er objektets identitet. Og at det er akkurat slik det er, tror jeg skyldes nettopp denne kraften fra universet. Denne motviljen mot en endring er en slags treghet som all materie innehar
  Einsteins teori om et krumt univers, og at det krummer seg inn i seg selv, er en forutsetning for at universet skal være et stabilt objekt, som igjen er forutsetningen for at alt følger naturlovene. Det er derfor grunn å anta at universet virkelig er et objekt med en universell indre struktur som bare kan endres ved en påvirkning fra en ytre kraft.
  De som påstår at Gud er en kraft fra en annen verden som påvirker universet, kan da umulig være kjent med gjeldende naturlover, og således ta grundig feil, for det er ikke tvil om at det ville føre til en endring i universets indre system, og da ville det søke å gjenopprette systemet ved å avgi denne kraften som var årsaken til endringen. Hvis denne muligheten ikke er til stede, ville gjenopprettelsen ikke kunne skje, og alle de kjente naturlovene ville bli opphevet, og konsekvensen av det ville bety kaos, og vi mennesker ville ikke ha eksistert! Nå vet vi at det ikke er slik, derfor er det utenkelig og umulig at en ytre kraft påvirker universet, og derfor må Gud,(hvis han finnes) være en del av universet, akkurat som oss mennesker, og det vil si, all synlig og usynlig materie, ja, all energi som finnes i universet, og konsekvensen av det, er at en Gud fra en annen verden, ikke kan eksistere. Dette betyr at hvis hele verden hadde en og samme Gud, så ville det jeg beskriver nedenfor ikke eksistere!
  HVORFOR er det mur mellom katolikker og protestanter? HVORFOR er det mur mellom jøder og palestiner? HVORFOR HATER DE HVERANDRE? Er det synd å hate? Går det an å kalle seg kristen hvis man hater? Er ikke hat det motsatte av å elske? Er det Gud eller djevelen, som får oss til å hate? Hva så, hvis det er djevelen?Alle er så like, alle vil ha fred, men kan det bli fred så lenge hatet dominerer?Kan et samfunn fungere der hvor hatet overgår all sunn fornuft? Er dette hatet en del av de såkalte kristne verdier? NÅR må vi her i landet også bygge en mur mot en annen kultur? Har vi også begynt å hate? Hatets destruktive krefter har også nådd vårt land. og våre hellige tradisjoner er truet. Men andre kultures tradisjoner må bekjempes for enhver pris. Hva er grobunnen for hat? Er ikke årsaken til hatet religionen, selv om vi har felles Gud?
  En universell Gud kan engang dokumenteres, og først da vil vi få fred!

 48. Harald Brobakken  •  Apr 5, 2009 @06:47

  Ser noen har lyst til å lese boken min, og det er bra, men jeg sender en liten epistel fra den, om kanskje får noen til å tenke. Jeg mener altså at vi ikke behøver å «gå over bekken etter vann» for å finne Gud. Han ER i universet, ER EN DEL av universet, og er ikke ute etter å straffe noen og gjør ingen forskjell på folk. Menneskeheten er ett, for alle er like og alle er like mye verdt!
  Ingen kan vel benekte at det eneste som er synlig av dette enorme universet er det vi kaller materie. Men materien i seg selv er også usynlig for oss mennesker, men under visse omstendigheter gjør den seg synlig ved å avgi energi i form av elektromagnetisk stråling som vi kaller lys. Det vil si at hvis ikke materien er påvirket av en energi utenfra, så hadde vi ikke kunnet observere den, iaktta den, eller se den. Denne delen av universet ville også være usynlig i våre øyne, akkurat som resten av universet. Vi er helt avhengig av at materien avgir forskjellige former for energi for at vi skal kunne registrere den. Sansene våre ville ikke være til noe nytte, hvis vi ikke mottok energi som materien avgir. Men for å kunne avgi energi, så må også materien ha tilførsel av energi, og den må komme et sted fra, og Solen er en slik energikilde som tilfører materien energi, som den så avgir, og da blir den synlig for oss, men resten av universet er det ikke mulig å registrere for oss. Det er mange som lurer på hva det er som vitenskapen kaller «mørk materie» og «mørk energi». Akkurat dette har jeg selv også fundert mye på, og er kommet frem til en teori som jeg synes er litt troverdig. Forskerne er stort sett enige om at universet er et energifelt. Energien vi best kjenner til er altså den vi kan se og undersøke.(materie), men den utgjør bare 4-5% av universet. Resten av universet består da av en helt ukjent energiform som derfor kalles mørk.(ukjent). Jeg er kommet frem til at det de kaller «mørk materie» og vanlig materie er en og samme ting. Likeledes tror jeg at det er like mye av begge materie-typene. Det vi ikke kan se har jeg kalt frekvens-materie(FM), fordi det bare er frekvenser. Det vi kan se(vanlig materie), består også av frekvenser, fordi all materie har potensialet til frekvenser, (egenfrekvens), og jeg tror at de frekvensene vi ikke kan se, (FM) sørger for at de vi kan se,(materie) også har de samme frekvenser som de vi ikke kan se. Frekvensen til døde personer er borte, altså blitt til frekvenser vi ikke kan se, men disse frekvensene vi ikke kan se, kan gjøres synlige, fordi de eksisterer som frekvenser vi ikke kan se.. Disse frekvensene som vi ikke kan se, men som kan gjøres synlige, kan teoretisk eksistere i evig tid. Og da melder spørsmålet seg: Oppsto frekvensene vi kan se, først når materien ble til, eller når det gjelder oss når vi ble født? Men frekvenser er energi, og kan ikke oppstå eller forsvinne. Da må frekvenser vi ikke kan se, og som er identiteten til et menneske, eller materie, alltid ha eksistert? Og det er dette jeg prøver å få folk til å forstå i boken min. Nå tror du sikkert at vi ikke kan registrere de frekvensene vi ikke kan se, men der tar du feil. Jeg skal gi et par eksempler på at FM virker på ihvertfall to av sansene våre. Øyet, øret, tungen og nesen er hver for seg et stabilt objekt. Og det må det være for at det skal fungere. Et slikt objekt, for eks. tungen, er et helt spesielt objekt. Og det som gjør den så spesiell, er tungens indre system. Dette systemet er unik for akkurat dette ene objektet, og det motsetter seg enhver endring i systemet. Og det skal vi være glad for. Alle vet at det vi oppfatter med sansene våre skyldes impulsene til hjernen, som analyserer disse impulsene, og som gjør at vi kan kjenne for eks. smak. Og vi vet jo hvilken betydning smaken har for de som er blinde. Disse impulsene er et språk som hjernen forstår, og de har nøyaktig samme frekvens som sanseorganene mottar. Når det gjelder syn og hørsel er det greit å forstå, for lys og lyd er frekvenser. Men øyet og øret er materie (partikler), og de har også et indre system, og det må være FM som opprettholder dette systemet. Når så sanse-organene i disse to objektene tilføres lys eller lyd utenfra, endres det indre systemet, men organet gjenoppretter systemet ved å kvitte seg med det som forårsaket endringen, som da går som impulser til hjernen.

 49. Harald Brobakken  •  Apr 5, 2009 @08:23

  Jeg skal ikke minne om Europas (SOM ENESTE KRISTNE VERDENSDEL)bloddryppende historie, for da får jeg bare høre at de dengang, IKKE VAR ORDENTLIG KRISTNE, det er først NÅ de er blitt ordentlig kristne! Videre heter det at vi må ta vare på våre kristne tradisjoner, og vå tidsregning er en slik viktig tradisjon som må vernes. Den baserer seg på Jesu fødsel, og blir av kristne betegnet som en viktig historisk begivenhet! Men hvilke forutsetninger hadde de få skrivekyndige menneskene som levde for 2.000 år siden, for å erklære sine skrifter som den eneste gyldige sannhet, som var så viktig at de aldri noen gang kunne bestrides? Vi vet at det levde filosofer og tenkere på den tiden også, men så vidt jeg vet, så foreligger det ingen skriftlige vitnesbyrd fra disse, om for eks. Jesus uforklarlige underverker.
  Eksempelvis kan nevnes en jødisk historiker ved navn Josefus Flavisius. Han var født i år 37 e.K og utga i år 93 en jødisk verdenshistorie, fra de eldste tider og frem til Neros tid. Han nevner personer som Johannes døperen,Herodes og Pontius Pilatus, men ikke et ord om Jesus Kristus? 300 år senere dukket det plutselig opp et skrift -tilegg som forteller at Josefus virkelig hadde skrevet om de undere som Jesus hadde gjort, men selv om til og med den Katolske kirken anså det som en forfalskning, men alikevel ble dette tatt for god fisk og bevis for at Jesu underverker var sanne! En annen historieskriver, Justus av Tiberia, levde på samme tid som Jesus, men i det som fortsatt finnes av hans skrifter, er ikke hverken Jesus eller Kristus nevnt med et eneste ord! En annen historiker som levde på samme tid som Jesus, Philon som var overhodet for det jødiske samfunnet, men heller ikke her er Jesus nevnt, og han overlevde Jesus med 17 år! Men to milliarder mennesker tror på Jesus, til tross for at Guds utvalgte folk, benekter han som en betydelig person. Og hvis Gud hadde valgt Israel som sitt folk , så må det bety at de fleste kristne bestrider Guds dømmekraft! Og at tilbedelsen av Jesus er mot Guds vilje! Det at menneskene ble skapt av gudene var ikke noe nytt. Tidligere religioner hadde den tro, at menneskene ble til av leire og tilsatt gudenes blod, og således ble levende og skulle bare være til for å tjene gudene. Akkurat den samme metoden som Gud benyttet seg av 1000 år senere for å skape Adam og Eva. Men selvfølgelig er det bibelen som har rett. Det som er innrisset på leirtavlene er falskneri, for da de ble laget fantes det ikke mennesker på jorden. Nå er forskerne temmelig sikker på at verken Moses, David, Salomo og Jesus noen gang har eksistert.

 50. Samuel  •  Apr 7, 2009 @17:10

  Harald Brobakken:
  Hei igjen, Harald. Har tatt meg litt tid å komme frem til hvordan jeg skal svare deg på disse tre lange innleggene, men nå skal jeg gi det et forsøk.

  Og jeg skal starte med følgende tema:

  Hvorfor tror jeg ikke på The Big Bang alene?
  Forskere verden over er enige i at energi kan omdannes til materie på samme måte som materie kan omdannes til energi. Dette har jeg ingen problemer med å godta, men det er et viktig komponent som er svært relevant i teorien om Det Store Smellet, og det er følgende:

  Dersom energi omdannes til materie, dannes det også tilsvarende antimaterie!

  Antimaterie som kolliderer med materie vil igjen omdannes til energi og da være usynlig for det nakne øyet. Problemet med dette er jo at det betyr at The Big Bang (TBB) måtte ha skapt like mye materie som antimaterie, og dermed ville universets opprinnelse vært kortvarig og like elegant som en fjert.

  BOOOOM. POOOOF. Ferdig! Tilbake er en klump med energi.

  For det er ingen tvil om at gravitasjonskreftene som har trukket sammen materiene også ville ropt på antimateriene, og dermed ville alt vært historie.

  For å imøte komme dette selvsagte har forskerne spilt inn en liten forutsetning.
  “For hver milliard enheter med anitmaterie, ble det dannet en milliard og én enheter med materie”

  Dette vil da igjen kunne forklare at utrolige mengder energi har eksplodert og skapt nok enheter materie i forhold til antimaterie at det har dannet seg planeter, stjerner, galakser, svarte hull og så videre – og herved også levedyktige planeter.

  Problemet her igjen er at vitenskapsmenn har lagt ned en forutsetning som er fysisk umulig, og som dermed ikke er vitenskapelig. Det er altså en umulig teoretisk forutsetning som danner mye av grunnlaget for tankegangen rundt TBB.

  Vi har mye gode teorier på hva som skjedde etter TBB, og disse tviler jeg ikke på at inneholder mye god tankegang og sikkert mye korrekt. Allikevel så er ikke teoriene rundt det som skjedde etter TBB gode nok til å verifisere selve teoriene om TBB.

  Derfor tror jeg ikke på TBB, og da er vi like langt…

  For øvrig teoretiseres det rundt singulariteter fremdeles; som senteret for hvert eneste svarte hull. Vil det si at et svart hull når som helst kan eksplodere og skape nye galakser? Det har såvidt meg bekjent aldri skjedd i etterkant av det virkelig store smellet.

  Nå over til din påstand om at de som påstår at Gud er utenfor universet ikke er kjent med fysiske lover…

  Kan Gud eksistere parallellt med at vitenskapsmenn finner sannheter?
  Det blir påstått at dersom Gud finnes, så er han en kraft fra en annen verden som må påvirke universet i så stor grad at universet ville kollapset. Det tas i spørsmålet så langt at det påstås at dersom noen tror på Gud, så tror de ikke på de fysiske lovene.

  Dette er for meg en helt utrolig teori. Troen på Gud tilsier at man tror Gud befinner seg utenfor den fysiske verden, ikke innenfor, og dermed ikke vil være en kraft som kaotisk påvirker naturkreftene. Såvidt meg bekjent er det ingen som påstår at Gud er en “kraft fra en annen verden”, snarere som både utenfor alt og en del av alt. Gud er ikke en fysisk kraft som har en massiv fysisk gravitasjonskraft, men en som har skapt og tilrettelagt.

  Problemet med spørsmålet er at det forutsetter at mennesket vet alt om fysikk og metafysikk, og at mennesket antar at alt er av fysisk vesen. Religion stiller seg foran denne påstanden og sier at det finnes ikkefysiske krefter også. Og på den måten kan en Gud eksistere både i og utenfor denne verden uten å skape kaos i fysikkens lover.

  Dermed kan en også tro på Gud samtidig som en tror på vitenskapen og forholder seg til fysikkens regler.

  Neste spørsmål kan kanskje summes opp i dette:

  Hvis Gud finnes, kan da hatet eksistere?
  Harald Brobakken skrev:

  HVORFOR er det mur mellom katolikker og protestanter? HVORFOR er det mur mellom jøder og palestiner? HVORFOR HATER DE HVERANDRE? Er det synd å hate? Går det an å kalle seg kristen hvis man hater? Er ikke hat det motsatte av å elske? Er det Gud eller djevelen, som får oss til å hate? Hva så, hvis det er djevelen?Alle er så like, alle vil ha fred, men kan det bli fred så lenge hatet dominerer?Kan et samfunn fungere der hvor hatet overgår all sunn fornuft? Er dette hatet en del av de såkalte kristne verdier? NÅR må vi her i landet også bygge en mur mot en annen kultur? Har vi også begynt å hate? Hatets destruktive krefter har også nådd vårt land. og våre hellige tradisjoner er truet. Men andre kultures tradisjoner må bekjempes for enhver pris. Hva er grobunnen for hat? Er ikke årsaken til hatet religionen, selv om vi har felles Gud?

  Hat er naturligvis ikke en kristen verdi; men det er en konsekvens av at mennesker misoppfatter et budskap. “Du skal elske din neste, men hate synden” blir lett lest som “Du skal hate synderen” av oss mennesker, fordi hatet er så mye lettere å føye seg etter enn kjærligheten.

  Hvorfor det finnes murer mellom de forskjellige trosretningene er vanskelig for meg å svare på. Jeg vil påstå det ofte er mer kulturellt enn religiøst. Dessuten er det ingen mur mellom meg og katolikker, jeg er bare uenig i deler av deres tolkning av Bibelen.

  Boka di:
  Den inneholder tydeligvis mer teorier enn hva jeg klarte å skjønne av din lille epistel. Jeg forstår naturligvis at du ønsker å selge boken først og fremst, og derfor er det lettere å gi smakebiter – men for min del så tror jeg at jeg er såpass fundamentalt uenig (iallefall basert på det du har postet så langt) at jeg ikke kommer til å kjøpe den. Igjen understreker jeg at jeg gjerne leser den og skriver en anmeldelse dersom du sender meg en (gjerne digital) kopi på mailen min: Zamol_r (a) yahoo.com.

  Det er mange jøder som har skrevet om historie, hvorfor nevner så få Jesus?
  Jødene og romerne fikk Jesus drept. De anså han som en kjetter som løy på seg Gudommelighet, og ville heller at en morder skulle slippes fri enn en som aldri hadde skadet et menneske. Er det egentlig så rart at det finnes en del jødiske dokumenter på den tiden som ikke bekrefter at Jesus eksisterte?

  Jeg anser heller det som en forutsetning at en del jøder ville ønske å feie minnet om Jesus under et teppe og la det bli liggende der.

  Allikevel så finnes det dokumentasjoner på Jesu handlinger, nettopp i andre dokumenter (også kjent som evangeliene) som har blitt tidfestet til rundt 60 e.Kr og før.

  Det som er interessant med det faktum at disse dokumentene har overlevd er følgende:

  Det var FRYKTELIG mange som ville få bukt med det som Jesus hadde sagt på denne tiden. Folk som levde mens disse skriftene ble skrevet og sirkulert. Hadde de pekt på dokumentene og sagt “Dette kan jeg bevise at er feil, for min fetter var til stede og han mettet ikke 5000, han mettet bare to av dem og spiste resten av maten selv”, så hadde det blåst all mulighet for at religionen skulle vokse over fjellet og ut i havet. Les evangeligene, så vil du se at det finnes svært mange punkter som motstanderne kunne – hvis mulig – motbevist og dermed diskreditert hele evangeliet.

  De kunne for eksempel vist det døde legemet til Jesus, som disiplene påstod hadde stått opp fra det døde, og ingen ville trodd på disiplene.

  Dette skjedde aldri; evangeliene ble ikke motbevist av de utallige motstanderne religionen hadde, og dermed ble grobunnen lagt.

  Forskerne er temmelig sikre på at de ikke eksisterte. Vi er temmelig sikre på at de eksisterte. Temmelig sikkerhet er verdt ingenting. Uansett tilfelle; budskapet i Bibelen er ikke “Moses eksisterte”, men “Gud kom til jorden og døde for at du skulle få muligheten til et liv med ham”.

  Ser frem til din reaksjon på det jeg har skrevet. Takker deg for dine hyggelige ord om min tilnærming til min og andres tro, det var hyggelig av deg!

 51. Harald Brobakken  •  Apr 9, 2009 @10:01

  Hei Samuel. Jeg takker for svaret, og det undrer meg at det går an å være så enige og likevel så uenige. Vi er begge enige om at det eksisterer en høyere makt, og vi kan godt kalle det for Gud. Du tror på noe som kalles Den Hellige Ånd, og det tror jeg også på, men kaller det for frekvenser. Videre tror du på et evig liv, som også samsvarer med min tro. Men når vi kommer til Jesus stopper enigheten. Du kaller ham for frelser, mens jeg påstår at vi trenger ingen frelser, for min Gud er ikke ute etter å straffe folk, og da er det heller ingenting å frelses fra! Men dere kan ikke tenke dere en Gud, uten straffedom og fortapelse, derfor måtte Jesus oppfinnes for å gi folk dette halmstrået for å unngå den evige ild. Apropos frelse, er det ikke både ulogisk og urettferdig at straffen for en ugjerning skal sones av en uskyldig person. Det betyr jo bare at jeg kan begå et mord, hvis jeg tror at en annen vil sone straffen?
  Men hvis jeg selv blir gjort ansvarlig for ugjerningen, så ville jeg nok helst latt være å gjøre det! Kanskje det er derfor Europeere begår så mange ugjerninger, fordi at Jesus har tatt på seg skylden for alt det gale de har gjort. Vi blir stadig minnet om dette av prester og predikanter at vi må tro at Jesus har tatt på seg skylden, og dermed befridd oss fra straffen.
  Og hvis vi virkelig tror på dette, så kan vi gjøre hva vi vil uten å bli stilt til ansvar for det vi har gjort. Teoretisk er det da ikke noe i veien for at Stalin, Hitler og mange andre massemordere, slipper å ta straffen for det de hadde gjort, for den er sonet og tilgitt, med bare på en betingelse, de må tro at Jesus har gjort opp for dem! Og da blir de automatisk innlemmet i Guds rike? Og dette må da være både ulogisk og dypt urettferdig! Nå hører vi hver dag at vi skal oppstå, få tilbake vårt legeme, som for de fleste betyr en evig tortur. Ville ikke menneskene få et bedre liv hvis de slapp å tenke på fortapelsen? Når vi dør, og blir kanskje brent, så forlater vi ikke universet, men forblir i universet som frekvenser. Men livet, og det jeg kaller «jeiet», tror jeg heller ikke forlater universet, men tror at det også er frekvenser som finner materie å slår seg ned i! Tull, vil du nok si, men jeg tror på det, derfor frykter jeg ikke døden. Når det gjelder boken min, har jeg bedt forlaget om å trekke den tilbake, for tiden er ennå ikke moden for en universell Gud! Men jeg vil tilslutt si at dine svar gir meg gode følelser, som jeg oppfatter som vennlighet.

 52. Harald Brobakken  •  Jul 22, 2009 @07:44

  Hei Samuel og takk for sist.
  Jeg burde vel heller holde mine tanker for meg selv,for jeg har på ingen måte lyst til å ta fra dere gleden ved å være kristen og ha tro på en høyere makt,som kan gi oss styrke og trøst,når vi er lei oss,og når vi plages av vonde følelser,slik som depresjon og angst.
  Men jeg må få lov til å uttrykke min mening og hvordan jeg ser på Gud.
  Jeg er nokså overbevis om at Gud er sammen med oss i denne verden,og at både Gud og mennesker er en del av dette veldige kosmos.
  Videre tror jeg at vi er på en måte en slags form for energi,og i følge energiloven skal vi aldri forgå,det vil si at vi ikke kan forlate universet og forflyttes til en annen verden,som dere kaller for Himmelen.
  Den kristne tro går ut på at vi skal oppstå i vårt eget legeme,og tilbringe oss i,enten i en himmel,eller i et helvete!
  Jeg tror også at vi skal oppstå,men dette «ego»,som er akkurat meg,heller forflyttes i et annet legeme,og således ha et evig liv.
  Ingen av disse to teoriene kan noen gang bevises,men jeg spør: Hvem er mest troverdig?
  Og hvilken betydning har det for oss som lever i dag?
  Dere tror med sikkerhet på et evig liv i paradiset,men det gjelder bare for de som tror fullt og fast på at det bare er troen på Jesus som kan gi os et liv i Saligheten!
  Og selvfølgelig er de overlykkelig,når de tror på det,men du må ha meg unnskyldt, for jeg synes det smaker litt av egoisme,og det kan da ikke være egnet til å skape glede,hvis du vet at en du er glad i,ikke deler denne troen,og følgelig er fortapt?
  Min tro går utpå en forflytning til stadig nye «levende» legemer, og min Gud gjør ingen forskjell på noen,og vi er en del av Gud,og Gud er en del av av oss! Derfor slipper jeg å frykte døden,og jeg behøver ikke å leve med angsten om fortapelse. Jeg må få lov til å si at en slik tro fører til en ubeskrivelig fred i sinnet,og for meg gav livet en betydelig mening,og angsten har sluppet taket. Ha en fin helg og takk for at jeg fikk slippe til.

 53. Harald Brobakken  •  Oct 8, 2009 @16:52

  Hei Samuel.
  Denne gangen skal jeg nøye meg med noen få, men viktige spørsmål!
  1.Kan du bevise st Gud eksisterer?
  2.Er troen på Jesus eneste måte å bli frelst på?
  3.Er de som tror på Jesus helt sikre på å komme i paradis?
  4.Er jødene Guds utvalgte folk?
  På første spørsmålet vil du sikkert komme med det klassiske motspørsmålet om det finnes bevis for at Gud Ikke eksisterer!
  Allerede på spørsmål 2 får du vanskeligheter.
  Svarer du ja, utelukker du ca: 3 milliarder mennesker fra saligheten!
  Deriblant jødene, og enda verre får du det hvis du svarer ja på spørsmål 4!
  Svarer du nei på spørsmål 2 så lyver Jesus og de fleste kristne!
  På spørsmål 3 får du også vanskeligheter!
  Å si at jeg tror på det, bety,at helt sikker er du ikke, og da er det galt å si til andre de må omvende seg og tro på Jesus, ellers er de fortapt!
  Altså, ditt velmente vitnesbyrd kan være falskt og et ultimatum!
  Svarer du nei på spørsmål 3, er du i enda større vanskeligheter, for da sier du i virkeligheten at Jesus ikke er en frelser, og at hele nytestamentet bare er en bløff!
  Vanskelighetene fortsetter på spørsmål 4!
  Svarer du ja, så er det nye testamentet løgn, og svarer nei, så forkaster du det gamle testamentet!

 54. Samuel  •  Oct 8, 2009 @21:01

  Harald Brobakken: Hei Harald. Beklager at jeg ikke svarer på hver eneste kommentar du skriver, dels er det fordi det er så mye, dels er det fordi jeg ikke alltid får tak i hva du egentlig spør om. Fire konkrete spørsmål, med påfølgende debatt, gjør ting straks lettere.

  1. Kan jeg bevise Guds eksistens?
  Nei. Som jeg argumenterer med flere steder ellers, tror jeg ikke det er noe Gud ønsker selv en gang. Jeg tror Gud har skapt verden slik at vi nettopp IKKE skal kunne bevise ham, og uansett hvor mye vi lærer om universet så vil det aldri kunne hverken bevises eller motbevises.

  2. Er troen på Jesus eneste måte å bli frelst på?
  Jeg mener ikke jeg møter noen vanskelighet her. Bibelen er veldig spesifikk på dette, samtidig som den understreker at alle er velkomne. Dermed ekskluderes ingen. Samtidig finnes det også deler av bibelen som hinter til at det finnes en mulighet for a) de som aldri hører om Jesus, og dermed aldri får ta et aktivt valg, og b) de som ikke er i stand til å forså konseptet, slik som psykisk utviklingshemmede og barn. Jeg mener dette er svært inkluderende.

  3. Er de som tror på Jesus garantert å komme til paradis?
  Nei. Igjen vil jeg påstå at det ikke finnes noen vanskelighet her. Å være en troende vil si at jeg nettopp er det; troende. Jeg tror, ikke vet. Jeg er overbevist personlig, men kan hverken garantere på egne eller andres vegne. Bibelen sier ja, jeg er overbevist om at Bibelen er sann.

  4. Er jødene Guds utvalgte folk?
  Ja. Jeg forkaster på ingen måte hverken nytestamentet eller gamle testamentet ve å si dette. Jødene er i utgangspunktet Guds utvalgte folk. Det var de han hjalp ut av slaveriet i Egypt, det var de han voktet over, det var de han åpenbarte Kristus for, og det var de han håpet ville ta steget videre til den Kristne tro. De som ikke gjorde det, og som fremdeles er jøder, bomma på målet. I den forstand er jødene fra gammelt av Guds utvalgte folk, men nå er jødene regnet blant kristne som noen som har gått glipp av Ham som folket i flere tusen år ventet på – nemlig Kristus.

  Gav disse svarene deg litt perspektiv på saken? :)

 55. Joakim  •  Oct 9, 2009 @01:16

  Hvordan definerer du intelligens? Jeg er litt nysgjerrig fordi dette med intelligens ble nevnt flere steder i innlegget ditt.
  .-= Joakim´s last blog ..Politiattesten i helsevesenet er ikke god nok =-.

 56. Joakim  •  Oct 9, 2009 @01:19

  Og en annen ting. Hvordan kan du vite at Gud eksisterer?
  .-= Joakim´s last blog ..Politiattesten i helsevesenet er ikke god nok =-.

 57. Harald Brobakken  •  Oct 13, 2009 @07:51

  Hei Samuel
  Takk for svaret, men jeg må innrømme at jeg ble ikke særlig klokere, og slettes ikke overbevist om din Guds eksistens!
  Du sier med sikkerhet at det som står i Bibelen er sannhet?
  Videre sier du at det som står der ikke må forståes bokstavelig, men i steden danne oss bilder, slik at det som står der betyr noe helt annet, og den som ikke forstår det er altså dum?
  Jeg er altså dum når jeg leser at Gud og engler kom med sverd og hugget hodet av folk, og danner meg et bilde av en krigersk Gud, så er altså det ikke riktig?
  Hvordan skal vi vanlige folk greie å forestille oss at det som er nevnt her, har en helt annen og motsatt betydning?
  Var de som levde for 2000 år siden mye klokere enn de som i dag har gått på skole i 20 år?
  Og når det står at gutter som ikke er omskjært skal drepes, så synes jeg at det er grusomt, men det er altså ikke slik det skal oppfattes?Kristenfolket hevder med stor entusiasme at våre tusenårige kristne tradisjoner ikke må rokkes med!
  Men ærlig talt, vil du og dine meningsfeller holde på de tradisjoner som eksisterte i middelalderen, og bare glemme alle de grusomheter som de kristne sto for på den tiden?
  Jeg blir skremt når jeg ser de forferdelige grusomheter som Islam står for i dag, men de har vel samme Gud som dere og det er vel deres måte å tolke koranen på!
  Europeerne gjorde akkurat det samme før, og de trodde også de hadde Guds velsignelse!

 58. Samuel  •  Oct 13, 2009 @09:49

  Joakim: Jeg har nok ingen ultimat definisjon, men å ha evnen til å tenke ut over det som blir fortalt, resonnere, vurdere og konkludere basert på et fornuftig nivå vil jeg si at antyder en viss intelligens. Hva som er et fornuftig nivå er et annet spørsmål.

  Til det andre spørsmålet ditt, så svarer jeg i kommentaren ovenfor; jeg vet ikke at Gud eksisterer, men jeg er personlig overbevist om det basert på personlige opplevelser og erfaringer. Det er nok for meg til å tro, og til å ville lære så mye som mulig om det.

  Harald Brobakken: Jeg begynner å se meg mektig lei av din argumenteringsteknikk. Du tilegner meg ord og meninger jeg aldri har ytret, gang på gang. Begynner å lure på om du rett og slett bare er et bloggtroll – altså noen som publiserer bare for å være til irritasjon.

  “Du sier med sikkerhet at det som står i Bibelen er sannhet?”
  Nei!
  “Videre sier du at det som står der ikke må forståes bokstavelig, men i steden danne oss bilder, slik at det som står der betyr noe helt annet, og den som ikke forstår det er altså dum?”
  Nei!

  Videre konkluderinger og spørsmål i din kommentar er hovedsakelig basert på disse to feilaktige antakelsene.

  Hvorvidt de som levde for 2000 år siden var klokere eller ei enn de som har gått på skole i 20 år idag kan vel ikke jeg svare for. Derimot så må du gjerne finne en oversikt over hvilke anerkjente mennesker som har gått på skole i 20 år – slik jeg ser det kan kun de minst smarte av oss gå så lenge på skole, og i så fall vil jeg si at svaret er ‘Ja, de var nok det’.

  Jeg har også gjentatte ganger sagt at vondt kan gjøres i det gode navn, uten at det er det godes vilje. Korstog, Jihad, Hiroshima og Nagasaki – det er alle eksempler på religioner (henholdsvis kristne, muslimer, og teknologikere) som har gått over grensen for å få frem sine poeng. Jeg kritiserer ikke en troende muslim for noe andre muslimer har gjort. Jeg kritiserer ikke en som leder ungdomsgruppa i misjonskirka for noe som ble gjort på 1800-tallet, og jeg kritiserer ikke ateistene for bombene Hiroshima og Nagasaki (ja, jeg vet, det ble gjort av USA, som hevder Gud er på deres side – men våpnene er teknologi).

  Jeg blir skremt hver dag, over hva menneskeheten gjør. Jeg er dog ikke så feig at jeg skylder det på noe annet enn selve menneskene som utfører handlingene. Alle kan finne en unnskyldning til å gjøre noe galt – til syvende og sist ligger feilen hos mennesket, ikke ytre faktorer.

 59. Harald Brobakken  •  Oct 13, 2009 @11:47

  Jeg ser at du ikke vil kritisere folk for hva de gjorde før,og ikke vil du kritisere muslimer for gale ting andre muslimer har gjort, og det betyr at vi ikke skal kritisere de kristne for hva andre kristne har gjort!
  Det er selvsagt riktig at du kan ikke noe for alt det gale andre kristne gjorde og gjør, men din tro går ut på at Jesus tok på seg ansvaret for alle ugjerninger vi mennesker gjør, og det betyr at vi kan gjøre hva som helst av gale ting, hvis vi bare har den samme tro som deg og ber Gud om tilgivelse hver gang vi gjør noe galt?
  Derfor er det ikke umulig at Hitler og Stalin og andre massemordere kan arve Guds rike, hvis de angret og tok i mot nåden og trodde, mens en mann som Albert Einstein som ikke trodde var fortapt!
  Dette synes jeg er dypt urettferdig, men det er nettopp dette som er hovedbudskapet i kristendommen, om korset, frelsen og nåden, som går ut på at absolutt alle kan bli frelst, vi behøver bare å tro Jesus!
  Tilfeldigvis hørte jeg på gudstjenesten i radio sist søndag, hvor hele menigheten sang om at ingen er så trygg i fare som nettopp barn som tror på Jesus!
  Nå vet vi at dette er løgn, og menigheten visste det var løgn, allikevel så spredde de denne løgnen over hele landet!
  Når du sier du er kristen, så representerer du en bevegelse som gir mange en følelse av falskhet, og det tar jeg sterkt avstand fra!

 60. Lars F  •  Oct 13, 2009 @12:17

  Harald:

  “men din tro går ut på at Jesus tok på seg ansvaret for alle ugjerninger vi mennesker gjør, og det betyr at vi kan gjøre hva som helst av gale ting, hvis vi bare har den samme tro som deg og ber Gud om tilgivelse hver gang vi gjør noe galt”

  Det er ikke slik det fungerer.
  En kristen får samme straff og konsekvens som en ikke-kristen. Leser du Bibelen er det temmeligi tydelig at kristne IKKE skal bryte lover, og gjøre farlige og dumme ting.
  Hitlers handlinger er vel bortimot så ubibelsk som overhode mulig.

  Det Jesus gjorde for mennesker var ikke å rettferdiggjøre synd… Men synderens sjanse til å angre.
  Selv om vi har gjort en feil, to feil, eller mange, betyr det ikke at vi skal gi opp, at vi er dødsdømt, men at vi fortsatt har sjansen til å kalle oss kristne og være med Gud.

  En kristen må ta samme konsekvens for en dårlig handling, som en ikke-kristen.
  Bibelen sier ingenting om at kristne skal slippe billigere unna.
  .-= Lars F´s last blog ..Min største opplevelse med Liverpool FC – CL-finale 2005 =-.

 61. Harald Brobakken  •  Oct 13, 2009 @16:10

  Jeg forstår godt at du er temmelig lei av å måtte svare på innleggene mine, så nå må jeg bare be om unnskyldning og lover på tro og ære at dette er det siste! Jeg vil bare si at jeg fullt ut respekterer deg som menneske, og jeg synes du har vært flink og hatt en fornuftig holdning til disse ømtåelige spørsmål!
  Derfor vil jeg gjerne uttrykke mitt ønske om at du vil fortsette i samme stil og ta inn både de som er i mot og de som er med!
  Så takk skal du ha for svarene og lykke til i fortsettelsen, og jeg avslutter denne dialogen med å si at det eneste jeg vil ha slutt på er fortapelsen! Ha det bra, og takk igjen!

Én trackback

Legg igjen et svar

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/a/9/2/confusicus.com/httpd.www/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 124

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Bloggurat