Browsing the archives for the Sex og samliv category.

Hvorfor gutter ikke kan pisse!

Greit å vite, Morrosaker, Sex og samliv

Jeg hører så utrolig ofte at jenter klager over gutter og våre toalettbesøker. “Piss på setet er kvalmt!”, “Kan dere ikke bare løfte setet?” og “Er det så vanskelig å tørke opp etter dere?”. Nå er jeg absolutt enig i at man bør være prevantiv eller iallefall rydde opp etter seg, men jeg skal idag gå litt i dybden om dette mannlige problemet og analysere det litt ut over hva de fleste kvinnekjønn (og kanskje mannekjønn) er vant med.

Først og fremst vil jeg utheve at dette ikke er et rent manneproblem. Uten at jeg har noen personlig erfaringer rundt dette, så vet jeg at jenter kan oppleve det samme. Mer om dette senere.

Mitt mål vil iallefall være å sette fokus på det at det ikke er så enkelt som å si at vi gutter er dårlige til å sikte, samt tilby en del forebyggende tiltak. Med det sagt er dette så absolutt et innlegg for både gutter og jenter.

Sentrale områder i mannlig anatomi
Jeg vil starte med å forklare litt om den mannlige anatomi, slik at alle begreper er satt og alle har samme forutsetning til å forstå mine videre forklaringer. Det er noen områder som er særdeles sentrale.

Som det går frem av bildet her, så har mannen en penis! Den består av blant annet en glans (bedre kjent som penishode), prepucium (bedre kjent som forhud), og en en urinvei (uretra) som leder ut i urinveisåpningen. Corpus Cavernosum er svamplegemet, og altså det som blir fylt med blod når penis blir erigert.

Så går vi over til det viktige;

Årsaker til at vi gutter ikke klarer å treffe skåla
Jeg vil forsøke å ta for meg punktene i en logisk rekkefølge, og jeg starter med en av de mer sentrale:

1. Prepucium
Alle menn som ikke er omskåret har en prepucium; og dersom mannen ikke trekker bak sin prepucium ved urinering, vil den kunne komme i veien. Variasjoner i hvordan den tøyelige prepucium reagerer på vannstrålen vil kunne gjøre at strålen sender ut små dråper i variable retninger, eller den kan til og med gå så langt at en hel stråle skiller seg ut fra hovedstrålen, skifter retning, og treffer der den måtte finne det for godt.

Forebygging: Ved å trekke bak og holde sin prepucium bak før og under vannlating, vil dette problemet ikke være gjeldende.

2. Urinveisblokkering
Mannens urin ledes ut gjennom en relativt liten åpning, og det skal små forstyrrelser til for å skape en stor variasjon i vannføring i dette området. Disse forstyrrelsene kommer i form av små blokkeringer skapt av for eksempel lo fra boksershorts eller andre steder. Dette loet kan komme i posisjon når som helst, og helt uforutsett føre til urinspredning.

Forebygging: Ved å undersøke glans og urinveisåpning i forkant av vannlating vil man kunne unngå de fleste tilfeller av urinveisblokkering.

3. Urinveisklebasjon
Her dreier det seg om en litt annen form for blokkering. Mannen kan som kjent få ereksjon uten forvarsel og i svært mange situasjoner. Da fylles Corpus Cavernosum med blod, og penis hardner og stiller seg i oppreist stilling. På lik linje med kvinnens kjønn vil mannens kjønn i slike tilfeller utskille blank og seigt sekret kalt precum fra en kjertel som kalles glandulae bulbourethrales og ligger rett ved urinrøret.

Dersom ereksjonen oppstår og avtar uten noen form for vedlikehold vil precum etterhvert tørke ut, og det vil kunne føre til en sammenklebning av uretra. Forsøker mannen å urinere ved sammenklebet uretra, vil det i mange tilfeller løse seg opp av seg selv – men det vil også kunne føre til relativt sterk urinspredning.

Forebygging: Før tommel og pekefinger på glansen, på hver side av urinveisåpningen, og dra slik at urinveisåpningen tydelig åpnes. Dette vil åpne opp klebasjonen slik at normal vannlating tillates.

4. Erektile styrevansker
Dersom Corpus Cavernosum er fylt med blod og ereksjonen er et faktum under urineringsforsøk, kan mannen få problemer med styringen. Ved forsøk på stående urinering vil nedoverpressing av penis være et absolutt, og det høye trykket som oppstår ved nedoverbøy samt at Corpus Cavernosum er overfylt med blod resulterer da i at uretra blir sammenklemt. Høyt vanntrykk fører automatisk til en lavere styringskontroll – og også en høyere spredningsfaktor ved utgang.

Forebygging: Avvent nedgang i ereksjon, eventuelt forebygg ereksjon ved å klemme relativt hardt med tommel og pekefinger på glansen til nedgangen kommer.

5. Penisskaking
En del menn insisterer på å skake (riste, tosse) penis etter vannlating. Dette i seg selv er et problem da man i skakefasen mister all form for retningskontroll. Urindråper kan lande hvor som helst som resultat av dette, og anbefales ikke.

Forebygging: Tørk av glansen med toalettpapir.

6. Sikteproblematikk
Av og til kan problemes kokes ned til en ganske så enkel koordineringsproblematikk. Mannens øye-hånd-koordinasjon kan til tide være så dårlig at det ikke dreier seg om en spredning, men rett og slett at urinet forlater uretra og lander på toalettsetet.

Forebygging: Lære seg å sikte

7. Tilfeldigheter
Noen ganger skjer det rett og slett bare. En liten spredning. En liten dråpe. Det finnes ingen forebygging for dette, det er rett og slett uflaks.

Kvinnelig lekkasjeproblematikk
Jeg lovde å ta opp kvinnenes problematikk også, og den er såvidt meg bekjent todelt;

1. Urineringsproblematikken
Kjapt forklart så tørker de aller fleste jenter seg når de har urinert. Ved en liten bommert, eller ved å unnlate å tørke seg, kan en dråpe slippe taket fra labia idet kvinnen reiser seg, og dermed treffe toalettsetet.

Forebygging: Tørke seg ordentlig før avreise.

2. Menstruasjonsproblematikken
Dette er et kanskje mindre kjent, men desto mindre styrbart problem for jenter. Ved menstruasjon skiller som kjent kvinnens kropp ut eggcellen(e) sammen med en variabel mengde blod. Denne blodustrømningen styrer kroppen uavhengig av kvinnens muskulære selvkontroll, og i effekt har kvinnen ingen føring over utsondringen.

I sammenheng med dette kan en jente være uheldig og avlevere en eller flere dråper blod på toalettsetet i sammenheng med oppreisning fra toalettet.

Forebygging: Ask a girl…

Det mest sentrale tipset
Det er flere gode tips for unngå urinspredning eller toalettsetesyndromet. Et veldig generelt et er å opprettholde god hygiene og ha rent undertøy. Dette vil aldri forhindre alle problemer, så tips nr. 2 er å løfte opp toalettsetet hvis du først insisterer på å stå og tisse.

Til alle gutter som ønsker å være helt sikker på å unngå en synlig effekt av urinspredning, gjør dette;
Uriner sittende, og tørk deg med papir etter fullendt vannlating!

Ved å gjøre det, vil alle de ovennevnte problemstillingene reduseres til et minimum, du vil slippe å tørke av ringen, og alle blir fornøyde.

Til alle jenter, som avslutning
Nå ser dere kanskje at problematikken ikke er så enkel som dere vil ha det til. Det dreier seg ikke alltid om sikteproblemer, men kan ha langt mer kompliserte årsaker enn som så. Ha litt medfølelse for alt det gutten går gjennom i sitt daglige liv, for det er ikke bare enkelt!

22 Comments

Tro og homofili

Kjærlighet, Religion, Sex og samliv

Det finnes mange mennesker som er homofile. Jeg kjenner dessverre alt for få. Jeg følger med i to homofile menns blogger, Kverulanten og Beyond Words. Sistnevnte er selv kristen, og har skrevet mye matnyttig om homofili og tro. Jeg møtte ham først gjennom diskusjon på Facebook, hvor diskusjonen gikk hett rundt den nye ekteskapsloven. Vi kjempet stort sett side om side for at homofile skulle få gifte seg, mot det som på mange måter ble oppfattet som “kristen-fanatikere”. Han er en inspirasjon når det kommer til det homofile standpunkt; han har mye kunnskap, han er saklig og han er kristen. Han har lært meg mye, noe tar jeg med meg i dette innlegget.

La meg bare fort få si at de vi diskuterte mot var en god blanding av mennesker. Noen var så absolutt fanatikere, men de aller fleste som var på nei-siden var veldig hyggelige mennesker med saklige argumenter.

Uansett har jeg i det siste gått veldig i tankeboka med tanke på hva jeg mener om homofili og troen min. For jeg syns ikke det er greit å “klippe og lime” i Bibelen og velge ut det man liker, så jeg kan ikke bare si at jeg tror homofili er greit uten å ha noen argumenter for det.

Bibelen sier…
Det vil bli unaturlig å ikke ta med oss det homokritiske fra Bibelen i dette innlegget, så la meg først liste opp de forskjellige stedene i Bibelen som omtaler homofili;

Det gamle testamente:

3 Mos 18,22:
Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom

3 Mos 20,13:
Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.

Det nye testamente:

Rom 1,26-27:
Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.

1 Kor 6,9-11;
Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

1 Tim 1,9-10:
Vi må huske at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovbrytere og oppsetsige, for ugudelige og syndere, folk uten respekt for det hellige, verdslige, slike som slår sin far eller mor, mordere, menn som driver hor eller har utuktig omgang med menn, for slavehandlere, løgnere og dem som sverger falskt, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære.

Dette er vel kanskje kjent som de 5 viktigste con-homofili-sitatene fra bibelen. Vi har mye snacks å ta tak i her, men jeg skal ikke gå altfor dypt inn i hvert enkelt sitat. De er allikevel viktige å kjenne til i denne debatten.

Det gamle testamente er nokså klart på det; men jeg syns det nye testamente er nokså ambivalent. Det nevnes alltid i sammenheng med utukt eller hor. Det er et viktig punkt i denne debatten.

‘Arvetro’
La meg rolig begynne å komme til saken. Jeg tror at debatten rundt homofili og religion faller inn under et begrep jeg kaller ‘Arvetro’. Begrepet ‘Arvetro’ dreier seg om en feilaktig oppfatning som har vedvart gjennom generasjoner med potensiell vranglære.

Da Bibelens tekster ble skrevet var det en helt annen form for homofili som var tydelig i samfunnsdebatten, og det var i hovedsak yngre gutter og menn som hadde sex med (eldre) menn med makt og/eller penger. Disse eldre mennene var ofte i posisjon til å gi disse guttene fordeler ut over hva man ellers ville få. Andre former var sex i sammenheng med avgudsdyrking, seremonier og seanser, alkoholfylte fester og i samfunnsprotest.

Nå skal jeg forklare hvordan begrepet ‘Arvetro’ passer inn i denne debatten;
Basert på disse formene for sex, som naturligvis også var og er galt i heterofil form, så satte Kirken et klart synspunkt om at all homofili er galt. Men etterhvert som samfunnet og homoseksuell praksis har endret seg, og man idag ser at homofili dreier seg om kjærlighet mellom to av samme kjønn – har kirkens syn forblitt uendret. Frykt? Kanskje. Frykt for å utfordre konvensjoner.

Arvetroen dreier seg altså om at det eldgamle synet på homofili har blitt stående, selv om homofil praksis i den tiden er helt annerledes fra praksisen idag. Bibelens beskrivelser seg om utukt og hor, ikke den kjærligheten vi ser idag som tilfeldigvis er mellom to mennesker av samme kjønn.

Nestekjærligheten
Her kommer vi over på det som jeg syns er viktig å belyse; nemlig Bibelens fokus på nettopp kjærligheten. Spesielt det Nye Testamente gjennomsyres av budskapet om å elske og å vise kjærlighet til dine medmennesker.

Rom. 9, 8-9:
Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den
som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal
ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal
ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette:
Du skal elske
din neste som deg selv

Her står det nokså klart; ha ingen skyld til noen! Alle budene kan summeres opp i det å elske.

Dette er grunnen til at jeg ikke klarer å akseptere eller godta at noen mennesker tror Gud vil fordømme kjærligheten som oppstår selv mellom to mennesker av samme kjønn. Dette er grunnen til at jeg ikke tror vi mennesker skal nekte å vie to mennesker som elsker hverandre, uansett om de er homofile eller heterofile. Dette er grunnen til at jeg tror at våre tanker om homofili er arvetro som stammer fra et misoppfattet begrep flere tusen år bak i tid, som på alle måter mangler oppdatering og redefinering.

Troende homofile
Homofile kristne er kanskje de som sliter mest med dette. Oppdagelsen av at de har en legning som går helt på tvers av sin tro. Oppdagelsen av at deres trosbrødre fordømmer deres oppførsel. Oppdagelsen av hvor mye og hvor mange som kan gi dem motstand fordi de har oppdaget noe som har ligget i dem lenge, og som er utenfor deres kontroll. Disse tingene kan tære mye på enhver sjel.

Til dem har jeg kun min oppriktige mening å tilby; Gud elsker dere like mye som dine heterofile venner. Selv om visse skriftsteder i Bibelen taler negativt om din legning, tror jeg på alle måter at Gud ikke ønsker deg noe negativt. Husk alltid på hvor utrolig mye Bibelen taler om kjærlighet, og la det få forkjørsrett i ditt liv fremfor det negative. Ikke gå rundt og skam deg over noe du ikke har makt over uansett.

Troende heterofile
Jeg sier ikke at du gjør det – men uansett hva du mener om mine tolkninger og min tekst her, så tror jeg det absolutt er viktig at vi alle slutter å oppføre oss dømmende ovenfor de homofile. Det er viktig at vi også fokuserer på at Guds viktigste budskap dreier seg om kjærlighet, og at vi åpner armene for alle som er interessert i å ha vårt vennskap eller fellesskap uansett bakgrunn og legning.

Til slutt vil jeg bare si at jeg håper denne teksten kan være med på å inspirere til det å bryte fordommer.

Jeg spør dere alle;
Hva er dine tanker om dette? Hva tror du om det jeg skriver? Syns du at homofile burde få gifte seg? Adoptere? Vi kan gjerne diskutere det – for dette er et tema som virker å aldri være ferdigdiskutert. Post gjerne anonymt om du vil det.
47 Comments

Å selge seg selv..

Samfunn, Sex og samliv

Jeg kom over en interessant diskusjon på et nettforum her om dagen. Spørsmålet var ganske enkelt:

“Hva er den objektive forskjellen på en prostituert og en profesjonell soldat?”

Premisset var at begge tar betaling for å stille sin kropp og sine tjenester til disposisjon for en neve mynter, og så lenge begge gjør det frivillig er det ingen objektiv forskjell.

Jeg fulgte diskusjonen, og jeg har reflektert over det en del i det siste. Og fra en som er imot bruk av våpen i en konflikt, så blir mitt ståsted nokså raskt klart.

Profesjonell soldat
Dette er et menneske som har god trening i det å bruke våpen, eksplosiver og i både å angripe og beskytte. En person som overlever økonomisk ved å stille disse egenskapene til disposisjon til sitt land, og som kan bli sendt hvor som helst i verden på oppdrag. Et yrke hvor han kan komme til å måtte ta menneskeliv, men også kan komme til å ende opp med å redde andres liv som konsekvens av det.

En leiesoldat/yrkesmilitær er en person som profitterer på enten en konflikt, eller forberedelsene til en konflikt.

Prostituert
Dette er et menneske hvor sine profesjonelle egenskaper dreier seg mer mot det seksuelle. Hvor egenskaper som seksuell utholdenhet, utseende og seksuell erfaring er de som teller høyt. Med andre ord et yrke som krever mye fysisk trening det også. En person som overlever økonomisk ved å stille disse egenskapene til disposisjon for de som måtte ha behov for en seksuell utladning, men kanskje ikke får det til på andre nivåer, eller bare syns det er underholdende å ha det med noen som nettopp tar betalt for det.

En prostituert er en person som profitterer på seksuell frustrasjon eller seksuell utforskningstrang hos sine kunder.

Forskjellene
Forskjellene er åpenbare. Sex vs våpenmakt. Samtidig som begges tjenester kan fremkalle både glede og smerte på forskjellige nivåer, er effekten av deres tjenester så forskjellig at vi må kunne si at det en stor subjektiv forskjell i deres tjenester. Allikevel er det, objektivt sett, liten forskjell i å stille sin kropp til disposisjon på denne måten.

Hvorfor er kun det ene uglesett?
Det eksisterer jo liten tvil om at prostituerte er de som blir mest sett ned på av disse to gruppene mennesker. At profesjonelle soldater ofte blir sett på som en slags selvoppofrende helter, mens de prostituerte er skitne skjøger.

“Problematikken” ligger jo i religionsbevisstheten menneskeheten har hatt gjennom alle tider. I de fleste religioner er det en eller annen paragraf med en eller annen variant av “Du skal ikke drive med hor”. Det er for å unngå religionsdebatten jeg har valgt å se på disse yrkene objektivt sett, for fra et religiøst synspunkt er det jo ingen tvil om hvilken holdning som vinner gjennom.

Jeg tror allikevel jeg må slå fast at det i stor grad er menneskers religiøst indoktrinerte* holdninger som gjør at prostitusjon er det yrket som blir mest uglesett av disse to. Selv blant ikke-religiøse.

Yrkessoldatene ligger i sin “trygge” boble fordi de alltid kan si at de drepte for fedrelandet..

Alle selger seg selv
For det å selge sin egen kropp og tjenester frivillig for å tjene penger til livets opphold, er noe alle gjør i en eller annen form. Vi er alle prostituerte i den forstand. At det å selge seksuelle tjenester er et av verdens eldste yrker overrasker dermed ikke, for det er et av de få yrkene hvor en kan tjene virkelig gode penger uten å bruke årevis på skolebenken…

Ulempen ved prostitusjon
Det finnes jo ingen tvil om at prostitusjon bærer med seg mange fallgruver. Dårlige kunder, halliker, vold, sykdommer, seksuell utnyttelse, trafficking og ikke minst vil det være en risiko for å miste gleden av sex.

Alle disse egenskapene gjør at det ikke er noe problem å se alle problemene ved prostitusjon. Derfor er dette innlegget atter en gang basert på et premiss som gjør at vi unngår litt slike problemstillinger. Dette premisset er frivilligheten. :)

Hva jeg ville valgt?
Hvis jeg hadde hatt valget mellom å trene kroppen min opp for potensielt å ta menneskeliv, eller å trene kroppen min opp for å gi andre mennesker seksuell nytelse, så ville jeg valgt sistnevnte. Jeg syns det er langt større umoral i å ta et menneskeliv eller delta i væpnet konflikt, enn det er å ha sex. Det er jeg for øvrig enig i uansett religiøst standpunkt. Vil understreke at jeg vet det er stor forskjell på å delta i defansiv krigføring og offansiv, naturligvis, men idet du vedkjenner deg selv yrket “soldat”, så vedkjenner du deg muligheten til at du vil måtte ta et annet menneskes liv.

Den muligheten ville aldri jeg vedkjent meg.

Hva er ditt ståsted?
Hvis du ser bort fra de åpenbare ulempene ved prostitusjon, og forutsetter at de prostituerte er frivillige som gjør det av eget ønske, hva er da galt med det?

Og hva ville du valgt?

6 Comments

Det ypperste av kjærtegn

Samfunn, Sex og samliv

Idag skal jeg fortelle deg litt om min hovedlidenskap; klemmen!

Hollywoods romantisering av kysset
I filmer, når to mennesker møter hverandre igjen etter lang tids separasjon, så reagerer jeg alltid på at de kysser. Jeg reagerer på det fordi det er fullstendig imot min natur, og en del jeg har spurt er helt enige.

De kysser! De kliner! Hvorfor?

For meg, som er en klemmegutt på alle måter, og selvutnevnt klemmeambassadør, ville det vært så utrolig mye mer naturlig å gi henne en klem. Å holde rundt henne, stryke ryggen, dra henne helt tett inntil og klemme henne ømt. Hviske henne i øret hva jeg føler for henne, at jeg har savnet henne, at jeg har lengtet etter henne. Deretter kunne det vært mer naturlig å gi henne et kyss i en eller annen form. Men først ETTER jeg har klemt henne og fortalt henne disse tingene.

Er dette helt skrullete av meg?

Meg og klem
Har du møtt meg, så er det en stor sannsynlighet for at du har fått en klem eller iallefall blitt tilbudt en. Uansett så gir jeg deg gjerne en klem om du spør, fordi det er noe jeg absolutt elsker å gi. En klem er for meg som en stor oppladning til batteriene mine; en god klem kan gjøre meg glad i timesvis og dagesvis. Den kvikner meg opp, gjør meg glad, gir meg energi, og er generelt bare god!

Hvordan gi en god klem?
Jeg må nesten begynne med å beskrive det jeg mener er den perfekte klemmen. Denne oppskriften har jeg kommet frem til gjennom svært mange klemmer, og den er alle sin. Jeg hevder ikke å ha kommet frem til den alene, jeg hevder ikke den er min noe mer enn din, jeg bare sier at dette er slik jeg liker å klemme.

Den begynner ganske enkelt med et smil. Vi beveger oss mot hverandre, armene løftes opp. Min høyre arm går over din venstre, din høyre går over min venstre, så vi krysser hverandre. Vi stiller oss inntil hverandre, og spesielt for gutt-og-jenteklemmer er følgende punkt viktig: Hele kroppene skal tett inntil hverandre. Fra kinn til hofte, og lår om praktisk mulig, så skal så stor del av kroppen være nær som mulig. Armene skal smyges rundt kroppen til den andre, og et fast med ikke hardt grep skal knyttes. Kinnene skal treffe hverandre, evt kan man treffe litt bak kinnet. Dette er slutten på den tekniske beskrivelsen. Nå den mer følelsesmessige.

Når du klemmer et menneske, er det utrolig viktig å ikke bare gi et menneske en klem, og så slippe. Hold fast litt, stryk gjerne ryggen, se for deg hvorfor du bryr deg om mennesket. La klemmen bli så personlig som den kan få blitt, gi litt av deg selv, og hengi deg til klemmen. Den må være EKTE for at den virkelig skal varme. Du må mene noe med den.

Dette betyr ikke at den du klemmer må være din beste venn, heller ikke en du kjenner godt. Det må bare bety at du klemmer for å vise vedkommende at du bryr deg på et eller annet nivå. Ellers har den liten verdi.

Hva betyr en klem?
Dette henger sammen med at en klem for meg er den ultimate måten å fortelle et menneske at du bryr deg. For meg så betyr det når noen klemmer meg at de bryr seg om meg. Dette gjelder spesielt når DE tar initiativ, for let’s face it – gjennom sikkert titusener av klemmer er det nok av ganger mennesker har klemt meg tilbake fordi jeg har tatt initiativ, der de ikke har ment noe med det selv. Og det er helt greit :D Jeg fikk allikevel sagt mitt!

Poenget er at en klem gir varme, både fysisk og kjærlig, til mennesker. Nesten uansett hvor i livet man er, vil en god og varm klem fra en venn være oppløftende.

Hvorfor gi en klem?
Nettopp derfor! Fordi det er oppløftende. Fordi det forteller noe om deg og hva du tenker om vedkommende. Fordi det er godt. Fordi det utløser endorfiner i hjernen som gjør deg i enda bedre humør. Fordi det kan utgjøre så enormt stor forskjell i det riktige øyeblikket.

Jeg kommer aldri til å klare å gi uttrykk for hvor viktig klemmen er for meg. Selv om jeg har gjort et tappert forsøk her :P

Hvorfor liker noen ikke klemmer?
Beats me! Jeg vet ikke. Noen liker dem ikke fordi det blir for intimt, andre liker det ikke fordi de ikke er vant med det. Så finnes det nok de som syns det blir for sært også – men de er kanskje allerede medlemmer i gruppe nr. 2?

Virkelig! It beats me! Legg gjerne igjen en kommentar og forklar dersom du er en av dem.

Andre svært gode klemmer
Klemmeklem: Akkurat den samme som min favorittklem, men her klemmer du rundt motparten med armene mye hardere. Dette er en utrolig klem som gir en helt spesiell trygghetsfølelse og nærhetsfølelse. Bør bare gjøres mot noen du VIRKELIG er glad i, eller lett leende som en “tulleklem”.

Spinneklem: Her skal armene dine plasseres under armene til den du klemmer. Så klemmer du ekstra godt tak, og løfter opp og spinner en runde eller to rundt mens du passer på å holde kinnene inntil hverandre :)

Bakfraklemmen: En av mine desiderte favoritter, men allikevel en av de minst praktiserte. Går rett og slett ut på at du stiller deg inntil personen bakfra, legger en arm rundt magen, den andre over brystkassa, legger ansiktet inntil over skulderen, og klemmer godt. Dette er en perfekt klem hvis brukt på riktig tidspunkt, og kan med stor fordel følges opp av min favorittklem eller en klemmeklem.

Camklem:Dette er en spesiell klem, til “those special moments”. Den høres kanskje superteit ut, men det er ganger hvor den er virkelig perfekt. Typisk chattemoments hvor den du chatter med er veldig trist, eller du vil si farvel til en god venn. Cam er påslått, og det du rett og slett gjør er å forme armene som om du holder rundt personen på andre siden av cam. Så klemmer du bare til, og forestiller deg at du faktisk holder rundt vedkommende. Smil, lukk øynene, eller hva som helst. Du kan gjerne le om du vil, men denne klemmen er faktisk kjempegod!

Avslutningsvis..
Dette kan jeg skrive og snakke om i timesvis. Jeg har så mye å si om dette at jeg føler jeg burde skrevet et mye bedre blogginnlegg enn det jeg har. Poenget er uansett det samme. I de riktige øyeblikkene kan en klem bety forskjellen på liv og død. Våg å gi den klemmen!

Klemmen er for meg det ypperste av kjærtegn. Det viktigste av kjærtegn. Det beste av kjærtegn. Og i mine øyne den beste måten å fortelle noen at de betyr noe for deg.

Våg å gi slike klemmer!

Hva betyr klemmen for deg?

16 Comments
Newer Posts »Bloggurat