Browsing the archives for the wordpress tag.

WordPress vs Blogspot

Debatt, Greit å vite

wordpress_logo VERSUS

Å diskutere med en Blogspot-nerd hvilken bloggplattform som er best er fånyttes. Det samme gjelder en WordPress-nerd. Begge står hardbarket på sin forestilling om at de har valgt riktig plattform, og påstår du noe annet tar du såklart veldig feil.

Som bruker av Blogspot over et par måneder, og nå overflyttet til WordPress hvor jeg har tilbrakt den siste måneden, vil jeg egentlig si at jeg kan kalle meg kvalifisert til å ha en saklig mening om de to forskjellige plattformene. Lett systematisk nedover vil jeg nå forsøke å sammenlikne nøkkelegenskaper i de to plattformene slik at du forhåpentligvis vil få et innsyn i forskjellene. Basert på det vil du kanskje kunne trekke en konklusjon om hva du tror fungerer best hos deg. Dersom du ikke er interessert i alle detaljene kan du hoppe direkte til konklusjonen ved å klikke her.

Continue Reading »

29 CommentsBloggurat