Fremmedordboka

Jeg fascineres* veldig av fremmedord, og bestemte meg derfor for å lage en liste på bloggen over ord som ikke er i alles dagligtale, og som kanskje noen kan være interesserte i å forstå. Jeg ønsker også å fylle denne listen med ord jeg selv ikke forstår, slik at når jeg en gang i fremtiden lurer på et ord, kan jeg finne det her. Greit å ha et samleverk som er lett tilgjengelig.

For å få dette til, trenger jeg din hjelp, så om du kan legge inn kommentarer med fremmedord du bruker og har en liten forklaring på, eventuelt om du har hørt noen fremmedord du lurer på hva betyr – så kan jeg forsøke å gjøre denne listen så komplett som mulig etter hvert.

Rundt omkring i bloggen vil du finne ord med stjerner (*) ved dem. Det er ord som forklares i denne fremmedordboka. Disse stjernene vil lede deg direkte til ordets beskrivelse. Finner du noen ord som mangler en slik stjerne, men som beskrives her i ordlista, gi gjerne beskjed.

Fremmedordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A

Agnostiker;
En person som fornekter at vi kan vite noe om hvorvidt det finnes en Gud eller ikke, og dermed ikke tar noen stilling til gudetro. Stammer fra det greske ordet gnosis, som betyr viten, og forstavelsen a står for nektelse.

Akronym;
Et akronym er en forkortelse av bokstaver som blir uttalt som ord og ikke bokstaver. WYSIWYG, ROFL, NATO og laser er typiske akronymer. NSB er ikke et akronym, da det leses bokstav for bokstav.

Aktiva;
Dette er et økonomibegrep, og omtaler alle eiendeler som står innført i et hvilket som helst regnskap (f.eks. innbo, hardware og annet utstyr).
På den finansielle siden har vi ordet passiva*.

Alliterasjon;
Morsom liten sak. Også kjent som bokstavrim. Forklares enklest ved eksempler; Ve og vel, hui og hast, folk og fe, lett og ledig, med brask og bram. Lydlikhet i ordene, brukt i sammenheng, dét er alliterasjon.

Ambisiøs;
Å ha høye håp og krav til seg selv. En ambisiøs person er en person som ønsker å nå langt, og krever derfor mye av seg selv for å oppnå dette.

Ambivalent;
Gjelder uttrykksmåter som kan tolkes på to måter, hvor det er vanskelig å si hvilken tolkning som faktisk er riktig. Ambivalens er altså på en måte en litt dum måte å uttrykke seg på, og oppfattes ofte som litt manipulerende. Stammer fra latinsk hvor Ambi betyr ‘begge sider’ og Valens betyr ‘verdi’.

Antipati;
Det motsatte av sympati; en motvilje til person(er) og eller handlinger.

Antonym;
Et ord som har stikk motsatt betydning fra et annet. Eksempler på antonymer: Rask og treig. Høy og lav. Snill og slem.

Apati el. Apatisk;
Mangel på følelser eller likegyldighet.

Aspirere;
Å aspirere er å jobbe mot et mål, å strekke seg for å nå noe. På samme måte er aspirant en person som forsøker å oppnå å bli med i noe, f.eks. militæret eller et korps.

Ateisme el. Ateist;
Litt mer “konkrete” enn agnostikerne; ateistene sier det ikke finnes noen Gud. Typisk at de fleste evolusjonister og darvinister plasserer seg i denne kategorien. Gresk opphav: Atheos som betyr ‘uten Gud’.

Atypisk;
Det motsatte av typisk, altså noe som skiller seg fra det vanlige.

Aversjon;
Har man en aversjon mot noe, så misliker/avskyr man det, og føler en oppriktig motvilje ovenfor det.

B

Bestialsk;
Et annet ord for “dyrisk”, men ordet brukes stort sett kun om mennesklig råhet og grusomhet.

C
D

Dekadent;
Et typisk ord som ofte misforstås med sofistikert*, men som egentlig betyr overforfinet og moralsk forfallen.

Delegere;
Å gi fullmakt til å utføre visse handlinger eller opptre på andres vegne.

Dementere;
Å dementere er å offentlig benekte eller avsanne noe som har blitt påstått at er sant.

Diskrét;
Å forsiktig få frem et poeng eller antyde noe. Et blink med øyet kan være en diskrét måte å fortelle noen at du liker dem.

Distingvert;
Et ord som ofte brukes om flotte og fornemme folk, men som egentlig bare betyr “som positivt skiller seg ut blant mengden”.

Doktrine;
Et ord av flere betydninger;
innen religion definerer en doktrine læresetningene til religionen.
innen politikk danner en doktrine grunnlaget for en nasjons utenrikspolitikk, og handler om et sett handlinger som konstant blir utført av nasjonen.
innen det militære er en doktrine en etablert prosedyre for å utføre en komplisert militær operasjon.

E

Egosentrisk;
Å mangle evnen til empati; altså å kun klare å se en gitt situasjon fra sin egen synsvinkel, og kun ta hensyn til seg selv.

Eminent;
Et annet ord for “Helt topp”, kan også stå for fremragende eller ypperlig. Veldig gammeldags, og brukes sjeldent nå for tiden.

Eksekvere;
Et ord som stammer fra det engelske ordet “Execute”, som betyr å fullbyrde en dødsdom, eller å igangsette noe nytt. Brukes for eksempel om å starte et program; derav har programfiler i windows .exe som filendelse. Altså fordi de er “executable” files – som igjen betyr kjørbare filer.

Empati el. Empatisk;
Er man empatisk har en evnen til å forstå en annen persons følelser og tanker, og man klarer å sette seg inn i deres situasjon ut fra dens utgangspunkt.

Empiri el. Empirisk;
Vitenskapelig metodikk for å undersøke fakta ved å samle inn store mengder informasjon og sammenlikne dem.

Eufori el. Euforisk;
Ordet eufori er egentlig et uttrykk for opprømthet eller oppløftet sinnstemning basert på medisinering/rusmidler eller sykdom. Nå brukes ordet mer positivt som et uttrykk for velvære forårsaket av en ytre påvirkning (en ‘euforisk’ opplevelse).

F

Fascinere;
Noe som er spennende og interessant, noe man blir betatt av og vil lære mer om.

Fanatisk el. Fanatiker;
Handler om en person eller bevegelse som har en blind og urokkelig tro, ofte assosiert med ikke-åpenhet for motargumenter.

Filantropi el. Filantrop;
Menneskegodtgjører. En filantrop er typisk en rik person som vier seg til velgjørelse for menneskeheten i en eller annen form, og uttrykket blir sjeldent eller aldri brukt om en person som ikke stiller store midler til disposisjon. Motsetning til Misantropi*.

Flatterende;
Et annet ord for smigrende; brukt for å positivt fremheve noe eller noen. Ofte er en klesdrakt flatterende fordi den passer bra til personen.

Fraternisere;
Å fraternisere er å omgås nært med noen (gjelder spesielt seksuell kontakt) det ville vært unaturlig eller ugunstig å være så sosialt involvert med. Det finnes spesielt i USA et nokså strengt regelverk som skal forhindre fraternisering. Da dreier det mest om at seksuell kontakt mellom overordnede og underordnede i firmaer/militæret ikke er lov. Innenfor amerikanske fotballklubber er det regler som skal forhindre seksuell kontakt mellom spillerne og heiagjengene. Ordet blir også brukt om kontakt mellom ikke-allierte nasjonaliteter i krigsområder.

Dette regelverket er opprettet for å slippe sexpress og “Sleep-my-way-to-the-top”-tendenser.

Fundamentalist;
En person som mener bibelen skal tolkes bokstavelig fra perm til perm.

G

Gestikulere;
Å bruke hender og bevegelse når en forklarer noe eller uttrykker seg.

Glorifisert;
Opphøyet og forfinet. Noe som omtales som glorifisert blir tilegnet kun positive egenskaper.

H

Hypotese;
Dette er en problemstilling eller tanke som enda ikke har vært undersøkt. Det klassiske ordet for hypotese er “teori”*, men dette er feilbruk av ordet. En hypotese må som regel utledes fra en allerede eksisterende teori*.

Homonym;
Kjapt fortalt kan man si at det er ord som er like, men har forskjellige betydninger. Måke kan både bety en fugl og noe man gjør for å fjerne snø. Det finnes fire typer homonymer, og det går på hvorvidt stavemåte og/eller uttale er lik. Du kan lese mer om det her.

I

Idealisme;
Troen på at det gode kan nå frem. En idealist vil ofte ha troen på den perfekte løsningen.

Indoktrinert;
Et ord ofte brukt side om side med hjernevasket. Det betyr rett og slett at en har fått servert informasjon en har godtatt uten å undersøke. Mange tenker på religiøs oppvekst som indoktrinering. Det handler om å lære noe fra så tidlig av at man aldri stiller spørsmål ved det.

Indusere;
Et ord som ‘indusere’ har mange meninger, alt etter hvilken sammenheng man setter det inn i. Matematisk betyr det å redusere noe til en enkel regel. Kjemisk betyr det å fremprovosere en reaksjon. Fysisk betyr det å generere strøm ved hjelp av magnetisme. Filosofisk betyr det å trekke en slutning basert på sannsynlighet.

Insinuere;
Å diskrét* antyde noe, enten for å oppnå noe selv, eller for å fornærme/beskylde andre uten å være direkte.

Intensjon;
Intensjonen med noe er målet eller tanken bak noe man gjør. Går jeg på butikken, så er det gjerne fordi jeg har som intensjon å handle mat. Et annet mye brukt ord er “Hensikt”.

Intrikat;
Et annet ord for innviklet og vrient. Brukes ofte for å beskrive noe som er “planlagt komplisert”.

J
K

Kreasjonisme el. Kreasjonist;
Troen på at jorden er skapt gjennom en skapelseshandling av en gudommelig makt, og at denne skapelseshandlingen er beskrevet bokstavelig. Kreasjonister benekter som regel alltid evolusjon og big-bang-teorier, og kristne kreasjonister mener at jorden er 6500 år gammel og ble skapt på 6 dager. Blir ofte sett på som litt fanatiske.

Koherent;
Betyr ‘samstemt’. Fra fysikken handler det om at bølger svinger i samme “takt”, ellers brukes det gjerne om når to ting er enhetlige. To tekster, idéer, planer og liknende kan være koherente, og enkelt og greit betyr det at de er veldig like.

Konspirasjonsteori;
Konspirasjonsteorier er artige. Det er forklaring på en stor eller liten hendelse, enten historisk, politisk eller sosial, som om det var en nøye planlagt og iscenesatt hendelse igangsatt av en eller annen form for hemmelig maktelite. Ofte har konspirasjonsteoriene en nøye planlagt målsetning som ikke nødvendigvis fremstår som opplagt. Det eksisterer mange konspirasjonsteorier rundt 9. September i USA, rundt presidentmord og diverse. En populær norsk konspirasjonsteori kan leses her.

Kulinarisk;
Et ord oftest brukt om mat, for å si at det er veldig godt. “En kulinarisk smaksopplevelse” hentyder ofte at dette var mat i særklasse.

Kulminasjon;
Komme til et høydepunkt. Kulminasjonen av en diskusjon er ofte der det virkelige gjennomslaget kommer. Kulminasjonen av en fotballkamp er det mest spennende tidspunktet.

L
M

Manifest;
Dette er en tekst som på en måte definerer en ideologi, retning eller bevegelse, og inneholder en oversikt over prinsippene og målsetningene til denne bevegelsen.

Melankoli el. Melankolsk;
Melankolsk er et ord som ofte beskriver dyster og rolig musikk, men ordet har en langt mer alvorlig opprinnelse; melankoli er nemlig et navn på en dyp depresjon.

Misantropi el. Misantrop;
Misantropi er rett og slett å hate mennesker, eller å mislike og ha mistro til dem. Det er kanskje lett å se på som en motsetning til Filantropi*.

Morbid;
Usunn mental tilstand eller tankegang, ofte omhandler det døden og/eller det sykelige.

N
O

Omnipotens;
Et forfinet ord for ‘Allmakt’. Omnipotent betyr allmektig.

P

Paradoks;
Et paradoks er noe som strider mot all vanlig fornuft, men som allikevel kan være en sannhet. Kan tenkes på som en sannhet som forklares på en så overrraskende måte at det kan se ut som en selvmotsigende.

Passiva;
Et økonomibegrep som omtaler gjeld og egenkapital som vi finner på finansieringssiden av balansen i et regnskap (her er det altså snakk om status på pengenivået).
På eiendelssiden har vi ordet aktiva*.

Poliamoriel. Poliamorøs;
Å leve i et kjæresteforhold med flere mennesker, hvor alle kjenner til og aksepterer hverandre. Består av en gruppe mennesker som stiller spørsmålstegn ved parforhold som eneste samlivsform.

Pompøs;
Overdådig og prangende, ofte brukt om ting som virker/er veldig “pent og stort”.

Postmodernisme;
Av mangel på alternativer støtter jeg meg til wikipedia her:
Postmodernisme en betegnelse på ulike retninger innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og kunst, fra annen halvdel av 1900-tallet til første del av 2000-tallet.
Selve begrepet «postmodernisme» er omstridt, i likhet med de ulike tankeretningene og metodologiene som kan inkluderes i begrepet. Enkelte later til å betrakte «postmodernismen» som enda en blant mylderet av «ismer» innenfor modernismen; andre mener det dreier seg om en helt ny retning i idéhistorien.

Prekær;
Prekær er et ord som brukes om vanskelige ting, eller ting under veldig press. En prekær situasjon er en vanskelig situasjon som må løses fort.

Pretensiøs;
Brukes ofte om noen som opphøyer seg selv uten å kunne begrunne det. Noen som prøver å virke kule, uten å faktisk være det. Ordet “pretend” står sterkt her, og det er der meningen også mye ligger.

Promiskuøs;
En person som ser på sex som noe upersonlig og likegyldig, og som har sex med mange mennesker uten å ha noe problemer med det.

Q
R

Retorikk;
Overtalingsevne. Har du god retorisk sans, er du dyktig til å diskutere og å få frem dine synspunkter på en måte som virker fornuftig for de som lytter.

S

Sarkasme;
En humoristisk måte å gjøre narr av en annen person på, ved å peke på negative og nedlatende ting personen har sagt eller gjort. Stemmen og kroppspråket er veldig viktig i sarkasme så det ikke oppfattes som frekkhet.

Satire;
Er vel et ord som best bekrives med “humoristisk kritikk” eller “humoristisk kommentar”. Ironi er et veldig sentralt virkemiddel i satiren, og det går ofte ut på å drite noe/noen ut.

Sofistikert;
Typisk ord som bruker om det/den elegante og flotte, i en litt dyrere klasse.

Sympati;
Egenskapen til å vise følelser basert på andres følelser. Gjerne i form av medfølelse, bekymring eller omsorg.

Synonym;
Er et ord som har tilnærmet eller helt lik betydning som et annet ord. Rask og kjapp, treig og sein.

T

Teori;
En teori er en hypotese* som er bekreftet gjennom en serie med undersøkelser. Vitenskapelig sett er en teori det nærmeste man kommer til å kunne bevise noe som er ubeviselig.

U

Utopi;
Utopi er tanken om det perfekte, en idyllisk situasjon eller verden hvor alt er som man ønsker det skal være. Når ordet brukes, er det ofte i sammenheng med noe som er uoppnåelig.

V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

42 kommentarer

 1. Belinda  •  Jan 17, 2009 @11:42

  O! Elsker denne lista! :D

 2. Spire  •  Jan 17, 2009 @11:43

  Satire?

 3. Samuel  •  Jan 17, 2009 @11:44

  Satire er lagt til :)

 4. Ingvild  •  Jan 17, 2009 @11:45

  Omkalfatre!
  Vende opp ned på ting, opprinnelig brukt i skipsfart.

 5. Samuel  •  Jan 17, 2009 @11:54

  Nå trenger jeg litt hjelp folkens – så om det er noen som faktisk leser litt rundt i bloggen, og oppdager at det er en * som peker tilbake til Blogspot – legg gjerne igjen en kommentar der så jeg kan endre linken til denne siden :)

 6. Samuel  •  Jan 25, 2009 @04:37

  Lagt til nye ord:
  Homonym, Antonym, Synonym, Akronym

 7. Ingvild  •  Jan 31, 2009 @17:12

  Prekært

 8. Samuel  •  Jan 31, 2009 @20:30

  Ingvild:
  Prekær er lagt til :) Takk for din forespørsel!

 9. Ingvild  •  Feb 11, 2009 @19:38

  Dementere.

 10. Samuel  •  Feb 11, 2009 @23:48

  Ingvild:
  Dementere var et ord jeg aldri hadde hørt om før, så nå har jeg lært noe nytt – og forhåpentligvis vil noen andre også det :) Takk igjen for at du kommer med gode forslag!

 11. Binka  •  Feb 20, 2009 @15:39

  Ooo, jeg liker denne lista.

 12. Samuel  •  Feb 20, 2009 @16:44

  Binka:
  Ooo, jeg liker at du liker den :D Kom gjerne med forslag til forbedringer eller nye ord som mangler!

 13. Ingvild  •  Feb 20, 2009 @23:14

  Eminent. :)

 14. Samuel  •  Feb 21, 2009 @01:38

  Ingvild:
  Kjempeflott, Ingvild! Eminent er lagt til!

 15. Ingvild  •  Feb 24, 2009 @16:47

  Eksekvere. Hver gang jeg ser et fremmedord, tenker jeg på deg, Samuel. Haha. Dette betyr forøvrig å fullbyrde (en dødsdom).

 16. Samuel  •  Feb 24, 2009 @17:15

  Ingvild:
  Eksekvere betyr litt mer enn det, men er iallefall lagt til nå :) Takk for at du tenker på meg, Ingvild, det er hyggelig å høre ;)

 17. Samuel  •  Mar 2, 2009 @15:28

  Nye ord lagt til:
  Aktiva og passiva.

 18. Spire  •  Mar 22, 2009 @17:23

  Flatterende

 19. Samuel  •  Mar 24, 2009 @16:54

  Spire:
  Flatterende er også lagt til ;)

 20. Spire  •  Apr 14, 2009 @10:30

  konspirasjonsteori

 21. Samuel  •  Apr 24, 2009 @07:53

  Nye ord er lagt til:
  Misantropi, Filantropi og Konspirasjonsteori

 22. Ingvild  •  May 7, 2009 @20:30

  Fraternisere, ha samkvem med fienden.

 23. Samuel  •  May 8, 2009 @07:25

  Ingvild:
  Hehe, igjen takker jeg for dine bidrag. Jeg har lagt til ordet fraternisere i ordboka nå, men utdypet det litt mer :)

 24. Elisabeth  •  Jun 8, 2009 @16:26

  Indusert, insinuere, aspirere (ikke den medisinske definisjonen), koherent…just off the top of my head;)

 25. Spire  •  Sep 9, 2009 @21:12

  Postmoderne

 26. Spire  •  Sep 9, 2009 @21:16

  aliterasjon

 27. Samuel  •  Sep 25, 2009 @13:06

  diskrét, indusere, insinuere, aspirere, koherent, alliterasjon og postmodernisme lagt til.

  Dersom jeg skulle beskrive noe for platt eller dårlig i forhold til hva dere ønsker, kom gjerne med bedre utredelser – jeg setter bare pris på korreksjoner :)

 28. Veronica  •  Nov 29, 2009 @11:52

  Poliamorøs

 29. Therese  •  Jan 26, 2010 @19:49

  Distingvert

 30. Samuel  •  Jan 31, 2010 @01:28

  Flotte forslag, mange takk. Poliamorøs og Distingvert er lagt til i ordboka!

 31. Relevant  •  Feb 12, 2010 @22:39

  Ambivalent – Litt enklere sagt…Motstridende følelser

  Fantastisk liste :)

 32. Kenneth A  •  Feb 18, 2010 @14:41

  Patronisere, å overbeskytte, behandle som yngre/uvitende er mitt favorittord…:-)

 33. andreas h  •  Jan 5, 2011 @15:10

  fleksibel

 34. gutjævel  •  Feb 18, 2011 @16:50

  hvorfor bruke fremmedord når vi har norske legio adekvate norske synonymer med assosierende relevans?

 35. H  •  Apr 15, 2011 @10:02

  Mulig du har de men;

  Subtil, adekvat, rigid og grandios

  Bra liste! :)

 36. anita  •  Aug 29, 2011 @23:17

  Toleranse !

 37. Uglefu  •  Oct 16, 2011 @23:33

  Adumbrasjon – (lat.) skisse, utkast
  Adversativ(itet) – (Som viser en) Motsetning
  Velosiped – Sykkel
  (Vel)Renommé – Godt rykte, omdømme
  Fluidum (uttales fludium) – Noe flytende, væske
  Fluksens – Straks, øyeblikkelig

  :D

 38. Tessie  •  Oct 28, 2011 @08:31

  Endelig en side med fremmedord som er gratis :o) Paternalisme, adekvat

 39. therealdark  •  Nov 27, 2012 @13:10

  Fin liste, men ordet konspirasjon betyr kun at 2 eller flere personer i hemmelighet legger en plan for hvordan de skal oppnå et mål, en konspirasjonsteori er dermed kun en teori om at dette har funnet sted. Vi har alle konspirert en gang her i livet på godt og vondt.

 40. Jonathan  •  Dec 16, 2012 @22:42

  elaborere er noe jeg bruker til daglig, og er absolutt et ord du kanskje burde få med deg på listen. :)

 41. Mikke883  •  Jun 10, 2014 @13:57

  Simultankapasitet og infantil?

 42. Nella  •  Sep 18, 2014 @16:46

  galimatias – tullprat
  eiendommelig – sær, noe for seg selv

3 trackbacks

Legg igjen et svar

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/a/9/2/confusicus.com/httpd.www/wp-content/themes/disciple/comments.php on line 124

Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Bloggurat