Browsing the archives for the jakt tag.

Rovdyr vs husdyr

Debatt, Samfunn

ulvUlver er ålreite dyr, som spiser blant annet sau og elg. Dette danner en problemstilling som går veldig inn på norske bønder. Denne problemstillingen fører nemlig til at ca 30 000 sauer blir drept av rovdyr hvert år i Norge. Når det kommer til rovdyr i Norge så har vi flere, og ulven alene er ikke skyld i alle disse drapene. Blant rovdyrene i Norge har vi også ulv, jerv, bjørn og gaupe. Den laveste bestanden har vi hos ulvene.

30 000 sauer blir drept av rovdyr hvert år i Norge! Dette er tallene for dyrene det blir utbetalt rovdyrskadeerstatning for. Det er relativt mange dyr, og det utgjør relativt mange millioner hvert år. Diskusjonen idag skal gå på hvorvidt det er berettiget å ta rovdyrenes liv som kompansasjon for at husdyr blir drept.

Jeg kan like godt si det med en gang; jeg syns absolutt ikke det!

Nå kommer vi nemlig frem til sakens kjerne. Det er nemlig ca 2.1 millioner sauer i Norge. 30 000 av 2.1 millioner tilsvarer rundt regnet at ca 1,5% av dyrene tas av rovdyr hvert år. Ulv er bare ett av disse rovdyrene, og altfor ofte hører man om ulver som skytes fordi de har drept et par sauer.

Bondens ansvar

sau-ved-veggEr det ikke bondens ansvar å passe på sauene sine da? Når et rovdyr har kommet seg inn i saueterreng, betyr ikke det at gjerdene rundt hvor sauen er ikke er solide nok? Eller at man rett og slett ikke har gjerder, og sauene blir tilfeldige ofre for forbistreifende rovdyr? Er det ikke igjen da bondens ansvar å sørge for at området er trygt og at sauene er passet på? Jeg foreslår å ansette gjetere i så fall, og å fikse gjerdene – for man kan absolutt ikke klandre rovdyret for at det tar for seg av buffeten som det er å møte på så greie måltider som sauer er.

Et annet eksempel; har du høns eller tilsvarende i en inngjerding, og en grevling kommer seg inn og tar livet av en del av dem – hvordan berettiger man da å ta livet av et rovdyr som plutselig møtte på masse mat innenfor et begrenset område. Easy pickings rett og slett. Dens reaksjon kan vi ikke tolke ut fra et naturlig perspektiv, for det er ikke naturlig å møte på så mye og så bevegelsesbegrenset mat på så lite område. At den da dreper flere høns og spiser bare deler av dem kan vi ikke si at er unaturlig oppførsel fra dens side – for den møter på noe som for den er en helt unaturlig situasjon.

Eller spiser kanskje du bare av én og samme rett når de kommer til en buffet eller et koldtbord?

Det er bondens ansvar å fikse gjerdet eller gjete dyrene, og unngå at det skjer igjen på den måten. Å drepe rovdyrene er typisk mennesklig egoisme. “Du, ditt dumme dyr, du drepte noe som er mitt – da dreper jeg deg!”

Interessante fakta

Det interessante er jo å tenke over følgende forhold:
Det er 2.1 millioner sauer i Norge.
Det er ca 120 ulv fordelt på den norsk/svenske faunaen.
Det tilsvarer ca 17500 sauer per ulv.

Rovdyrene er en del av den naturlige norske fauna. Sauen er ikke; den har blitt importert.

Bøndene får mer penger for en sau som har blitt drept av rovdyr, en ved å levere sauen til slakt. Noe som leder meg til å tro at det finnes en mulighet for at statistikken over drepte sauer hvert år kanskje lyver litt..?

Hvorfor får innvandreren høyere prioritet?

Vi kan jo spørre oss hvorfor det er slik at innvandreren sauen får prioritet foran nordmannen ulven. Hvorfor husdyrene får prioritet foran rovdyrene? Hvorfor bøndene slipper ut husdyrene sine i fri mark uten beskyttelse, og så griner når noen av dyrene bli ofre for naturen? Hvordan kan det ha seg at en ulvs liv kanskje er verdt 10-20 saueliv, når det finnes så mange sauer per ulv?

Mennesklig egoisme på sitt beste sier nå jeg…

Hva sier du?

41 CommentsBloggurat